انواع کانال ها


جهت بهره برداری از مطالب ذیل با ما همراه باشید

کانال و دریچه هوا

کانال هوا و دریچه هوا یکی از تجهیزات اصلی مهم سیستم های تهویه مطبوع هستند. به عبارت دیگر ، در واقع نتیجه عملکرد بیشتر سیستم های تهویه مطبوع از طریق کانال هوا و دریچه های هوا برای مصرف کنندگان انجام می گیرد. در ادامه اطلاع.

کانال هوا و دریچه هوا یکی از تجهیزات انواع کانال ها اصلی مهم سیستم های تهویه مطبوع هستند. به عبارت دیگر ، در واقع نتیجه عملکرد بیشتر سیستم های تهویه مطبوع از طریق کانال هوا و دریچه های هوا برای مصرف کنندگان انجام می گیرد. در ادامه اطلاعات مفیدی برای آشنایی با انواع کانال هوا و دریچه هوا و کاربرد های مختلف آنها در اختیار شما بازدید کنندگان محترم قرار گرفته است. همراه ما باشید تا با استفاده از این نکات بهترین و مناسبترین کانال هوا و دریچه هوای موردنیاز خود را انتخاب و خریداری کنید.

نحوه انتخاب و خرید انواع کانال هوا و دریچه هوا

کانال هوا:
به طورکلی کانال هوا به منظور هدایت هوای انواع دستگاه های تهویه مطبوع مانند هواساز، ایرواشرها، زنت ها، فن کویل های کانالی، اسپیلت های کانالی، کولر آبی و هواکش های سانتریفیوژ مورد استفاده قرار می گیرد.
ساختمان کانال ها: معمولا از ورقه های فلزی برای ساخت کانال هوا استفاده می شود که جهت برخورداری کانال از استحکام کافی، توجه به مواردی از قبیل ابعاد، کاربری و شرایط نصب و بهره برداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین انواع متعددی از اتصالات و درزها برای شکل دادن به کانال هوا وجود دارد که انتخاب و به کار گیری این اتصالات نیز وابسته به شرایط ابعادی و کاربردی کانال ها می باشد.
سطح مقطع رایج کانال ها:
کانال های هدایت هوا از نظر نوع سطح مقطع در دو نوع چهار گوش و گرد و معمولا با ورق گالوانیزه طراحی و اجرا می گردند، البته در بعضی از موارد خاص از ورق استیل یا آلومنیوم برای ساخت کانال هوا استفاده می شود. کانال های گرد دارای راندمان بالاتری نسبت به کانال های چهارگوش می باشند، اما به دلیل دارا بودن قطر بزرگ تر و نبود فضای مناسب مخصوصا در بالای سقف کاذب واحدها (جهت عبور کانال مدور) در بسیاری از ساختمان ها و مشکلات اجرایی آن، معمولا استفاده از کانال های گرد کمتر رایج بوده و بیشتر در سوله های ورزشی یا کارخانه ها که محدودیت کمتری از نظر ارتفاع سقف وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرند.

انواع کانال

کانال های هوا از نظر نوع جنس به صورت زیر تقسیم بندی می شوند :

 • کانال هوا گالوانیزه
 • کانال هوا فلکسیبل پلاستیکی
 • کانال هوا فلکسیبل فلزی
 • کانال هوا پیش عایق شده
 • پر کاربردترین کانال ها که امروزه در سیستم های تهویه مطبوع مورد استفاده می گیرد، کانال های گالوانیزه و کانال های پیش عایق می باشند

محاسبه و طراحی کانال

محاسبه و طراحی صحیح کانال ها از مهم ترین چالش های کارشناسان تاسیسات در پروژه ها بوده و انجام این مهم بدون تخصص، محاسبه و تجربه کافی امکان پذیر نمی باشد.

در طراحی و اجرای انواع کانال ها مهمترین نکات کلی عبارتند از:

 • به دست آوردن ابعاد بهینه کانال عبور هوا
 • امکان قرار گرفتن و نصب کانال در ابعاد در نظر گرفته شده (در فضای مربوطه)
 • استحکام و استقرار پایدار کانال در طول زمان با توجه به نحوه محاسبه فشار هوای داخلی کانال و عوامل محیطی
 • تقارن کانال از نظر ابعادی و انشعابات مربوطه
 • رعایت حداکثر فاصله ممکن کانال ها با سازه و دیگر تجهیزات حیاطی ساختمان
 • به دلیل حرکت و جریان هوا در کانال ها، پیوسته افت فشار وجود خواهد داشت. که این، به افت اصطکاکی (Friction Loss) موسوم بوده و بستگی به عوامل زیر دارد که باید در محاسبات و انتخاب کانال لحاظ گردد:
  1. حجم هوای عبوری از کانال
  2. سرعت هوا عبوری از کانال
  3. ابعاد کانال
  4. زبری سطوح داخلی کانال
  5. طول کانال

برای محاسبه و طراحی ابعاد بهینه کانال عبور هوا یکی از سه روش زیر استفاده می گردد:

 • روش کاهش سرعت:
  در این روش با استفاده از اعداد ارائه شده در جداول مهندسی حداکثر سرعت مجاز عبور هوا در کانال اصلی را همراه با حجم یا CFM هوای مورد نیاز در نظر می گیریم و سپس با استفاده از این مقادیر حجم و سرعت مجاز هوا و مراجعه به داکتیلاتور ابعاد کانال چهارگوش یا گرد را به دست می آوریم. در این روش هرچه از طرف مبداء ورودی کانال اصلی (هوای ورودی) دورتر می شویم و به کانال های فرعی، انشعابات و دریچه ها نزدیکتر می شویم، بر اساس جداول استاندارد ارائه شده زیر سرعت عبور هوا را کمتر در نظر می گیریم و با توجه حجم هوای عبوری از هر مقطع از کانال، با استفاده از داکتیلاتور ابعاد کانال آن مقطع از مسیر را به دست می آوریم.
  استفاده از روش کاهش سرعت برای محاسبه ابعاد کانال، تنها توسط مهندسین و کارشناسان مجرب که اطلاعات و تجربیات خوبی در طراحی و اجرای کانال های عبوری هوا دارند مجاز می باشد. همچنین باید توجه داشت که این روش صرفاً در مواردی که سیستم ساده است و آن هم با در نظر گرفتن ضربه گیرهای قابل تنظیم جهت ایجاد توازن افت فشارها (Friction loss) در سیستم کانال های عبور هوا قابل استفاده می باشد.
 • روش اصطکاک یکسان:
  این روش تعیین ابعاد کانال ها برای محاسبه و طراحی سیستم کانال هوای ورودی به اتاق ها، هوای برگشتی و نیز هوای تخلیه مورد استفاده قرار می گیرد و در آن افت ناشی از اصطکاک عبور هوا با کانال در هر فوت از طول مسیر کانال برای کل سیستم کانال کشی یکسان در نظر گرفته می شود. در این روش ابتدا یک سرعت اولیه برای عبور هوا در کانال اصلی و نزدیک به فن از انواع کانال ها جدول فوق در نظر می گیریم.
  با داشتن این سرعت اولیه و حجم هوای عبوری از داکتیلاتور، ضریب اصطکاک را تعیین می نمائیم و همین افت اصطکاکی را در تمام سیستم کانال در نظر گرفته و با استفاده از این عدد افت حجم هوای عبوری از هر مقطع ابعاد کانال آن بخش را تعیین می کنیم. با وجود اینکه روش محاسبه اصطکاک یکسان در تعیین ابعاد کانال به دلیل نیاز کمتر به ایجاد توازن، بهتر از روش محاسبه کاهش سرعت است. اما چنانچه در سیستمی انشعابات هم با طول کوتاه و هم طول بلند داشته باشیم، متعادل کردن سیستم مشکل بوده و کار چندانی به جز استفاده از ضربه گیر برای یکسان کردن افت فشارها در انشعابات یا ایجاد فشار استاتیک مساوی در پشت هر دریچه انتهایی خروج هوا صورت نمی گیرد که این خود باعث عدم تامین فشار استاتیک یکنواخت در تمامی دریچه ها و انشعابات هوای کانال می گردد.
 • روش ازدیاد مجدد فشار استاتیک:
  پس از دانستن و تعیین حجم هوای عبوری در این روش، تعیین اندازه کانال در یک مسیر به گونه ای است که افزایش فشار استاتیک (ازدیاد مجدد فشار استاتیک در اثر کاهش سرعت) در هر انشعاب یا دریچه انتهایی فقط بر افت اصطکاک در همان قسمت غلبه کند، بنابراین در این روش فشار استاتیک قبل از دریچه انتهایی با فشار استاتیک در هر انشعاب یکسان می باشد. برای محاسبه و طراحی کانال ها با استفاده از روش ازدیاد مجدد فشار استاتیک، ابتدا با دانستن حجم هوای عبوری و مراجعه به جدول فوق سرعت شروعی و ابعاد کانال اصلی را برای کانال اصلی و نزدیک به فن در نظر می گیریم. ابعاد دیگر قسمت های کانال و انشعابات نیز از نمودار ( نسبت L/Q) و نیز نمودار ازدیاد فشار استاتیک در سیستم سرعت کم به دست می آید.

بازیافت فشار استاتیک در سیستم کانال هوا با سرعت کم

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی مورد نیاز محاسبات کانال ها به کتاب های مرجع تهویه مطبوع مراجعه فرمائید.

مقایسه کانال های از پیش عایق شده با کانال های گالوانیزه

صرف نظر از قیمت ارزان تر کانال های گالوانیزه نسبت به کانال های از پیش عایق شده و نیز الزام استفاده از کانال های گالوانیزه برای کاربردهایی مانند کانال کولر آبی، استفاده از کانال های از پیش عایق شده دارای مزایایی به شرح زیر می باشد.

کانال هوا

 • نصب اکسپوز:
  پانل های کانال های از پیش عایق شده پس از ساخت، ظاهری بسیار زیبا و شکیل دارند. به همین دلیل می توان آنها را بدون هیچ گونه هزینه اضافی و به صورت اکسپوز (به صورت نمایان) اجرا نمود و همچنین استفاده از آنها در ساختمان های بدون سقف کاذب مانند سوله ها و . نیز مناسب می باشد. علاوه بر این به دلیل دارا بودن لایه خارجی با قابلیت رنگ پذیری، امکان رنگ آمیزی دلخواه آنها وجود دارد.
 • صرفه جویی انرژی:
  با توجه به اینکه کانال های از پیش عایق شده نیاز به عایق نداشته و پرت حرارتی نیز ندارد (ضریب حرارتی بسیار پایین K=0.01) عملا با کاهش هزینه های انرژی، صرفه جویی ۲۵٪ در مصرف انرژی به همراه داشته و بازگشت سرمایه را به دنبال دارند.
 • طول عمر مفید:
  کانال های از پیش عایق شده به دلیل روکش آلومینیوم در دو طرف فوم دارای عمر بسیار بالاتر (10 برابر بیشتر نسبت به کانال های گالوانیزه) و مقاومت بیشتری در برابر اشعه های خورشید، نسبت به کانال های گالوانیزه دارند. از آنجایی که کانال های از پیش عایق شده دارای روکش آلومینیومی هستند، در شرایط آب و هوایی مختلف از جمله نقاطی با رطوبت بالا دچار خوردگی وفرسودگی نشده، در صورتی که کانال های گالوانیزه دچار خوردگی شده وطول عمر پایینی دارند.
 • سرعت ساخت و نصب:
  سرعت ساخت ون با کانال های از پیش عایق شده بیش از 10 برابر سرعت ساخت و نصب کانال های گالوانیزه بوده ودر برخی از موارد در کانال های گالوانیزه با ابعاد بزرگ نیاز به ماشین آلاتی نظیر جرثقیل و تجهیزاتی مانند دستگاه های برش می باشد. اما در کانال های از پیش عایق شده به دلیل داشتن وزن بسیار سبک تر، نیازی به ابزار خاص و ماشین آلات سنگین نداشته و همچنین برای پرسنل اجرایی از ایمنی بیشتری در قیاس با کانال های گالوانیزه برخوردار می باشند.
 • وزن:
  وزن کانال های از پیش عایق شده یک هفتم وزن کانال های گالوانیزه می باشد که در محاسبات بار سازه نیز موثر است.
 • هوا بندی :
  به دلیل استفاده از چسب های آنتی باکتریال فلنچ های مخصوص در کانال های از پیش عایق شده درز بندی کامل انجام شده و از اتلاف جریان هوای درون کانال جلوگیری می نماید.
 • آلودگی صوتی:
  کانال های از پیش عایق شده به دلیل داشتن ضخامت عایق موجب دمپ صدا گردیده و نتیجتا آکوستیک صدا بوده و تا ۲۰ دسیبل صدا را خنثی می نمایند. اما کانال های گالوانیزه علاوه بر انتقال صدا در قسمت های با زایده نیز تولید آلودگی صوتی می نمایند.
 • بهداشت:
  در کانال های گالوانیزه به علت پروسه ساخت آن در گوشه های کانال محل رشد باکتری و قارچ می باشد. در صورتی که در کانال های از پیش عایق شده به دلیل استفاده از آلومینیوم و یون نقره در ساخت آن در مقابل رطوبت نفوذ ناپذیر بوده واز رشد قارچ و باکتری جلوگیری می نماید.
 • ایمنی :
  فوم پلی اورتان که از انواع کانال ها آن برای عایق کردن کانال های پیش عایق استفاده می شود، فاقد هر گونه مواد سمی از جمله CFC و HCFC بوده و در هنگام آتش سوزی هیچ گونه گاز سمی تولید نمی گردد. در صورتیکه انواع عایق های مورد استفاده مرسوم در کانال های گالوانیزه (مانند پشم سنگ،پشم شیشه وعایقهای الاستومری) علاوه بر سرطان زا بودن در هنگام آتش سوزی نیز گازهای سمی وخطرناکی تولید می نمایند.

دریچه های توزیع هوا

به طور کلی به منظور توزیع و یا مکش مناسبتر هوا در اتاق یا فضای مورد تهویه، از دریچه های توزیع یا مکش هوا استفاده می شود. با توجه به اینکه معمولاً سطح مقطع مفید دریچه ها بزرگ تر از ابعاد شاخه کانال مربوطه می باشد، در نتیجه سرعت عبور هوا از دریچه کمتر از سرعت عبور هوا در کانال خواهد بود.
توجه داشته باشید هرگونه تغییر در ابعاد کانال و اتصال دریچه به کانال باید به تدریج و حداکثر با زاویه 15 درجه گسترش پیدا کند. در غیر این صورت سرعت هوا در کانال و در وسط دریچه از حد مجاز فراتر رفته و برای ساکنین صدای مغشوش و آلودگی صوتی ایجاد می نماید. دریچه ها از نظر سطح مقطع به دو صورت گرد و چهارگوش بوده و از نظر جنس عمدتا از جنس فلز یا آلومینیوم می باشند. همچنین از انواع ساده و دمپردار برخوردار بوده که نوع دمپردار آن خود به دو صورت دمپر دستی و دمپر موتوری عرضه می شود.

دریچه های توزیع هوا

انواع دریچه های توزیع هوا

 • دریچه های مشبک
 • دریچه های شکاف دار
 • دریچه های سقفی

دریچه های هوا مشبک

اینگونه دریچه ها نسبتاً پره کوچکی دارند و می توانند نتیجه ی اثربخشی ناچیزی داشته باشند که موجب می شود از این نوع دریچه ها بیشتر به عنوان دریچه تخلیه یا برگشتی استفاده کنند. اما به ندرت برای دریچه ورودی هم استفاده می شوند.

 • دریچه با پره های میله ای شکل ثابت
 • دریچه با پره های میله ای شکل قابل تنظیم

دریچه های هوا شکاف دار

این نوع دریچه ها ممکن است چندین شکاف گسترده داشته باشند و تا 10% سطح آزاد را شامل می شوند. کار آن شبیه دریچه های با پره میله ای شکل با همان cfm و فشار استاتیک است اما وزش آن به دلیل مکش بیشتر در دهانه خروجی، کوتاهتر است و به دو مدل زیر تقسیم می شوند.

 • دریچه های خروجی پخش کن
 • دریچه های مکش داخلی

دریچه های سقفی

دریچه های سقفی که گاهی چراغ اتاق را هم در آن ها جاسازی می کنند عمل توزیع هوا را از قسمت سقف سازه انجام می دهند. دریچه های سقفی به دو دسته تقسیم می شوند:

 • دریچه سقفی مشبک
 • دریچه سقفی سینی شکل

خرید کانال و دریچه هوا

کانال هوا از نظر نوع متریال ساخت به انواع کانال هوا گالوانیزه، فلکسیبل پلاستیکی، فلکسیبل فلزی و پیش عایق شده تقسیم می‌گردد. در هنگام خرید و نصب کانال و دریچه هوا می‌بایست نوع جنس مورد نیاز و همچنین اندازه استاندارد مسیر ورود و خرج هوا را در نظر داشته باشید. همچنین کانال هوا باید از مقاومت بالایی برخوردار باشد و به خوبی پیاده سازی گردد تا در دراز مدت از مشکلات و آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود.
در مجموعه تخصصی و فروشگاهی دماتجهیز، اطلاعات فنی ده ها مدل از انواع کانال و دریچه هوا، از برندهای معتبر با گارانتی اصلی، جهت برخورداری شما عزیزان از حس خوب خرید بهینه و هوشمند ارائه گردیده است.

قیمت کانال و دریچه هوا

اولین و مهم‌ترین آیتم در تعیین قیمت کانال هوا، نوع ورق مصرفی است. از جمله دیگرعواملِ دخیل در قیمتِ کانال و دریچه هوا، قیمت قطعات و اتصالاتِ مربوط به کانال هوا می‌باشد. برای مثال قیمت انواع زانوها، سه راهی‌ها، تبدیل‌ها، چهارراه‌ها، رابط‌ها، فلنچ‌ها و ساپورت‌ها می‌باشد که هر کدام از این آیتم‌ها دارای قیمت مشخصی در لیست قیمت کانال و دریچه هوا می‌باشند.
کلیه کانال‌ها و دریچه هوا ارائه شده در مجموعه تخصصی دماتجهیز دارای شناسه کالا و قیمت مناسب بوده و تخفیف‌های مورد نظر مصرف کنندگان در این قیمت‌ها لحاظ گردیده است.

سفارش خرید و گارانتی کانال و دریچه هوا

 • در سایت مرجع و فروشگاهی دماتجهیز، اطلاعات فنی و قیمت تضمین شده انواع کانال و دریچه هوا، با گارانتی اصلی، جهت برخورداری شما عزیزان از حس خوب خرید بهینه و هوشمند ارائه گردیده است.
 • چنانچه پس از مطالعه مطالب ارائه شده فوق، سوالات بیشتری جهت تصمیم‌گیری برای خرید انواع کانال های هوا فلکسیبل، گالوانیزه، پیش عایق شده و همچنین دریچه های هوا مشبک، شکاف دار و سقفی مورد نیاز دارید، می‌توانید پس از تماس با مجموعه دماتجهیز و شماره‌های داخلی 117 – 119 – 120 – 126 - 317 ، از کارشناسان فروش بخش تجهیزات تهویه مطبوع مشاوره بگیرید و سوالات خود را مطرح نمایید.

"از دماتجهیز با اطمینان و خیال آسوده خرید کنید"

پروانه کسب


گواهینامه ثبت علامت - پروانه کسب و کارت مباشرت از اتحادیه صنف کسب و کارهای مجازی - پروانه کسب از صنف لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

نمایشگاه تاسیسات


حضور دماتجهیز در نمایشگاه های بین المللی تاسیسات ساختمانی و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی

بیشتر ببینید ، بهتر انتخاب کنید

کاربر گرامی : در صورت انجام خرید اینترنتی محصولات گروه کانال و دریچه هوا از سایت مرجع دماتجهیز، از امکان حمل رایگان و تحویل در مدت 6 ساعت کاری در تهران (و 2 روز کاری برای شهرستانها) برخوردار خواهید گردید.

مجموعه تخصصی دماتجهیز علاوه بر جواز کسب معتبر از اتحادیه صنف شوفاژ و تهویه مطبوع، دارای نماد اعتماد الکترونیکی بوده و فعالیت سایت فروشگاهی خود را از سال 1383 در دفتر مرکزی تهران آغاز نموده است.

آشنایی با انواع دریچه کانال

آشنایی با انواع دریچه کانال - ساختمونی نیوز

انواع مختلفی دریچه کانال وجود دارد که در این محتوا به صورت کامل آن ها را به شما سروران گرامی معرفی خواهیم کرد.
این محتوا در جهت آشنایی با انواع دریچه کانال تهیه شده است.

جهت بهره برداری از مطالب ذیل با ما همراه باشید

کانال هوا

کانال های هوا برای هدایت هوای انواع دستگاه های تهویه مطبوع مانند هواسازها، ایرواشرها، زنت ها، فن کوئل های کانالی، اسپیلت های کانالی، کولرهای آبی و هواکش های سانتریفیوژ مورد استفاده قرار می گیرد.

ساختمان کانال ها

معمولاً از ورقه های فلزی برای ساخت کانال هوا استفاده می شود.
برای برخورداری کانال از استحکام کافی، توجه به مواردی همچون ابعاد، کاربری و شرایط نصب و بهره برداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
انواع متعددی از اتصالات و درزها برای شکل دادن به کانال هوا وجود دارد.
انتخاب و به کارگیری این اتصالات وابسته به شرایط ابعادی و کاربردی کانال ها می باشد.

سطح مقطع رایج کانال ها

کانال های هدایت هوا از نظر نوع سطح مقطع در دو نوع چهار گوش و گرد و معمولاً با ورق گالوانیزه طراحی و اجرا می شوند.
البته لازم به ذکر است که در برخی موارد خاص از ورق استیل یا آلومینیوم جهت ساخت کانال هوا استفاده می شود.
کانال های گرد دارای راندمان بالاتری نسبت به کانال های چهار گوش می باشند.
ولی به دلیل داشتن قطر بزرگ تر و نبود فضای مناسب مخصوصاً در بالای سقف کاذب واحدها (جهت عبور کانال مدور) در بسیاری از ساختمان ها و مشکلات اجرایی آن، معمولاً استفاده از کانال های گرد کمتر رایج می باشد.
بیشتر در سوله های ورزشی یا کارخانه ها که محدودیت کمتری از نظر ارتفاع سقف وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرند.

انواع کانال

تقسیم بندی انواع کانال های هوا از نظر نوع جنس عبارتند از:

 1. کانال هوا گالوانیزه
 2. کانال هوا فلکسیبل پلاستیکی
 3. کانال هوا فلکسیبل فلزی
 4. کانال هوا پیش عایق شده

البته لازم به ذکر است که پرکاربردترین کانال ها که امروزه در سیستم های تهویه مطبوع از آن ها استفاده می شود، کانال های گالوانیزه و کانال های پیش عایق می باشند.

محاسبه و طراحی کانال

محاسبه و طراحی صحیح کانال ها از مهم ترین چالش های کارشناسان تاسیسات در پروژه ها می باشد.
انجام محاسبه و طراحی بدون تخصص، محاسبه و تجربه کافی امکان پذیر نمی باشد.

آشنایی با انواع دریچه کانال - ساختمونی نیوز

آشنایی با انواع دریچه کانال (دریچه هوا)

دریچه هوا جهت تنظیم فشار یا انسداد هوای خروجی یا ورودی دهانه انشعاب هوا در انواع کانال های هوا به کار می رود.

دریچه هوا به طور کلی با چند نوع متریال ساخته می شود:

 1. دریچه هوا فلزی (دریچه هوا آلومینیومی، دریچه هوا آهنی)
 2. دریچه هوا پلاستیکی
 3. دریچه هوا چوبی (ام دی اف)

آشنایی با انواع دریچه کانال فلزی

انواع دریچه کانال فلزی عبارتند از:

۱- دریچه هوا فلزی آلومینیومی:

دریچه هوای آلومینیومی از جمله انواع مختلف دریچه هوا در صنعت تهویه مطبوع می باشد که کاربرد فراوانی دارد.
البته خود این نوع دریچه هوا نیز دارای کاربری های متنوعی می باشد.
دریچه های هوای آلومینیومی دارای فریم و پره های عبور هوا و دمپر از جنس آلومینیوم می باشند.
از جمله دریچه های هوای آلومینیومی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۲- دریچه هوای آلومینیومی مشبک

این نوع دریچه هوا دارای ساختاری شبکه ای و به اصطلاح لانه زنبوری می باشد.
به همین دلیل به این نوع دریچه هوا گاهی دریچه هوا مشبک نیز گفته می شود.
زاویه شبکه های دریچه هوا مشبک معمولاً به صورت صفر درجه و به صورت رو به رو زن مورد استفاده قرار می گیرند.
ولی لازم به ذکر است که در صورت نیاز به تقسیم و تعدیل هوا در ۲ یا ۳ و یا ۴ مسیر می باشد.
دریچه هوای مشبک را می توان هم بر روی دیوار و هم روی سقف و یا حتی به صورت تایلی در سقف کاذب تعبیه نمود.

۳- دریچه هوای آلومینیومی قوس دار

با توجه به نوع معماری و طراحی داخلی محیط، گاهی اوقات نیاز به انواع دریچه های قوس دار و دکوراتیو موضوعی ضروری می باشد.
دریچه هوای قوس دار معمولاً در طول خود به صورت قوسی طراحی می شوند.
ولی در صورت نیاز دریچه هوا را به صورت عرضی نیز می توان قوس دار تولید کرد.

۳- دریچه هوای آلومینیومی گرد

یکی دیگر از دریچه های هوای آلومینیومی، دریچه هوای گرد می باشد.
دریچه های هوای گرد خود به تنهایی دارای زیر شاخه های متعدد و متنوعی می باشند.
دریچه هوای گرد بلندگویی و یا دریچه هوای گرد تخت، از قدیمی ترین و متعارف ترین انواع دریچه هوای گرد می باشد.
بیشترین کاربرد این نوع دریچه هوا در مکان هایی با ارتفاع محدود و یا محل هایی که نیاز به نزول هوا به صورت مستقیم نمی باشد، است.
از دریچه های گرد بلندگویی می توان برای سیستم های رفت و برگشت هوا استفاده کرد.
لازم به ذکر است که سطح رویی و داخلی دریچه هوای گرد بلندگویی با رنگ کوره ای پوشش داده می شود.

۴- دریچه هوای گرد مشبک

این نوع دریچه از جمله انواع دیگر دریچه هوای فلزی آلومینیومی می باشد که برای ورود و خروج هوا از مقاطع گرد انشعاب هوا به کار می رود.
دریچه هوای گرد مشبک اغلب برای مواردی که ارتفاع محل دمش هوا از سطح زمین بالا می باشد کاربرد دارد.
همچنین از این نوع دریچه برای مکش هوای محیط بدون هیچ اصطکاک در معبر خروجی از دهانه کانال به کار می رود.

۵- دریچه هوای گرد جت نازل

این نوع دریچه برای انتقال مستقیم جریان هوا از داخل کانال هوا به محیط و بر عکس به کار می رود.
دریچه هوای جت نازل بدون هیچ اصطکاک یا مزاحمتی جریان هوا را از خود عبور می دهد.

۶- د ریچه هوای آلومینیومی تایلی

دریچه های هوای تایلی به طور کلی می تواند شامل انواع دریچه هوا باشد.
از جمله دریچه هایی که می توان از آن ها به صورت تایلی استفاده کرد عبارتند از:

۷- د ریچه هوای آلومینیومی پادری

این نوع دریچه هوا برای ایجاد تبادل هوای یک حجم بسته با هوای بیرونی به کار می رود.
دریچه هوای پادری دارای دو قاب می باشد که قاب اصلی رو به بیرون و قاب فرعی رو به داخل محیط نصب می شود.
ابعاد دریچه هوای پادری بنا به تناسب و ابعاد درب، متغیر می باشد.
دریچه هوای پادری در رنگ های متنوع به صورت کوره ای پوشش داده می شود.

۸- د ریچه هوای آلومینیومی پره z

دریچه هوای پره z نیز به نوعی به منظور تبادل هوایی و دمایی ۲ محیط یا پوشش حفاظتی به صورت دکوراتیو م ورد استفاده قرار می گیرد.
از این نوع دریچه ق اعدتاً برای سیستم اگزاست یا برگشت هوا در سیستم های مکش هوا استفاده می شود.

۹- د ریچه هوای آلومینیومی اتاق عمل

دریچه هوای اتاق عمل دارای یک فریم در حاشیه دریچه و ی ک شبکه ی پانچی از ورق آلومینیوم با چشمه یا سوراخ های گرد با قطر کمتر از یک سانت می باشند.
دریچه هوای اتاق عمل چون به عنوان وسیله هوا رسانی به محیط اتاق تمیز استفاده می شود، عموماً در قالب یک م جموعه شامل فیلتر باکس و همچنین دمپر تنظیم هوا مورد مصرف قرار می گیرد.

۱۰- د ریچه هوای آلومینیومی خورشیدی

دریچه هوای خورشیدی جهت هوا رسانی به اتاق های تمیز ( کلینروم ها) تولید و به کار برده می شود.
دریچه هوای خورشیدی باعث تعدیل هوای خروجی به اتاق های تمیز در مدار دایره ای شکل با قالب های متنوع می شود.

۱۱- دریچه هوای آهنی

دریچه هوا ی آهنی از ورق روغنی با ضخامت نیم میلی متر با پوشش رنگ کوره ای ساخته می شود .

جمع بندی

این مقاله جهت آشنایی بیشتر شما سروران گرامی جهت آشنایی با انواع دریچه کانال بود.
با توجه به نکات گفته شده دقت داشته باشید که با توجه به فضای مورد نظر از دریچه مناسب آن استفاده کنید.

با تشکر از همراهی شما سروران
تحریریه مجموعه ساختمونی نیوز

کانال های توزیع و فروش

اگر چه سازمان ها و شرکت های توزیعی از کانال ها و مجاری گوناگون برای فروش محصولات خود انواع کانال ها استفاده می کنند با این حال ۹ کانال، بیشتر از سایر موارد مورد استفاده قرار می گیرد که در زیر به معرفی هر یک خواهیم پرداخت:

انواع کانال های توزیع و فروش:

 1. فروش مستقیم(کانال بدون واسطه) از طریق شرکت در نمایشگاه های فروش
 2. فروش مستقیم(کانال بدون واسطه) از طریق فروش در پایانه های فروش متعلق به خود شرکت
 3. فروش اینترنتی
 4. فروش از طریق فروشگاه های زنجیره ای
 5. بازاریابی و فروش مویرگی
 6. فروش از طریق مشتری یابی(خرده فروشان) و فروش به خرده فروشان
 7. فروش از طریق مشتریابی(عمده فروشان) و فروش به عمده فروشان با استفاده از ابزاری همچون مذاکره و فروش حضوری
 8. مشتری یابی و فروش به شرکت های پخش با استفاده از ابزاری همچون بازاریابی تلفنی
 9. فروش از طریق اعطای نمایندگی در هر شهر یا منطقه

از این پس در بخش های بعدی به صورت تفضیلی به معرفی هر یک از موارد ۹ گانه بالا خواهیم پرداخت.

انواع کانال های دیجیتال مارکتینگ

در مطالب قبلی درباره تعریف دیجیتال مارکتینگ و استراتژی و برنامه هایی که برای کسب و کار خود داشته باشید صحبت کردیم (برای مطالعه مقاله درباره دیجیتال مارکتینگ اینجا کلیک کنید) در این مطلب قصد داریم انواع کانال های دیجیتال مارکتینگ را معرفی کنیم.انواع کانال ها

دیجیتال مارکتینگ

انواع مختلفی از کانال های دیجیتال مارکتینگ وجود دارد. این کانال ها پلتفرم هایی هستند که می توانید از آن ها برای دستیابی به مخاطبان هدفی که متناسب با برند، محصول یا خدمات تان هستند، استفاده کنید و به اهداف بازاریابی خود نزدیک شوید.

به خاطر داشته باشید که تمامی راه هایی که در ادامه معرفی خواهیم کرد بسته به نوع خدمات و یا محصول و جامعه هدفی که شما درنظر گرفته اید کارآمد هستند و نسبت به یک دیگر برتری ندارند، حتی در مواقعی می توانید به صورت ترکیبی از آنها استفاده کنید و نتیجه بهتری بگیرید. مهم ترین نکته این است که بتوانید راه درستی را انتخاب کنید که منجر به افزایش نرخ تبدیل و در نهایت فروش شما باشد.

در ادامه به توضیح دقیق تری از هر کدام از این موارد می پردازیم تا بتوانید با درنظر گرفتن همه موارد بهترین مورد را برای کارهای خود انتخاب کنید.

انواع کانال های دیجیتال مارکتینگ

 • بازاریابی محتوا
 • بهینه سازی موتور جستجو (SEO)
 • جستجوی پولی
 • ایمیل مارکتینگ
 • تبلیغات کلیکی
 • بازاریابی شبکه های اجتماعی
 • اتوماسیون بازاریابی
 • محتوای حمایت شده
 • روابط عمومی آنلاین
 • بازاریابی درونگرا
 • افیلیت مارکتینگ
 • بازاریابی موبایلی

در ادامه به توضیح برخی از موارد گفته شده می پردازیم.

بازاریابی محتوا (Content Marketing):

بازاریابی محتوایی یکی از بهترین راه های مارکتینگ است، در این روش شما می توانید با تولید محتوای با کیفیت و مفید در حوزه تخصصی خودتان، ارزش محتوا و برند خود را افزایش دهید و به عنوان یک مرجع در این زمینه شناخته شوید. این نتایج به شما کمک می کند تا کاربرانی که از محتوای شما استفاده می کنند در صورت رضایت آن را به اشتراک بگذارند و این منجر به جلب اعتماد و خرید آنها از شما می شود.

انواع کانال های دیجیتال مارکتینگ

بازاریابی محتوایی انواع مختلفی از محتوا را دربر می گیرد. وبلاگ ها، ویدیوها، پست های شبکه های اجتماعی، کتاب های الکترونیکی، بروشورها، مطالعات موردی و غیره همگی نمونه هایی از انواع محتوای محبوب در وب هستند.

بهینه‌سازی موتور جستجو (SEO) :

بیش از 90% تجربه کاربران با فضای مجازی از یک سرچ ساده در گوگل شروغ میشود که از آن برای خرید و یا سرگرمی استفاده می کنند. این امر خیلی بدیهی است که کاربران تمایل دارند برای خرید و یا سرگرمی با افرادی پیش بروند که رتبه بهتری دارند، با سئو شما می توانید در صفحه نتایج موتور جستجو (مانند گوگل) برای مرتبط ترین کلمات کلیدی خود رتبه بندی کنید و از این راه به تعداد زیادی از خریداران یا مصرف کنندگان بالقوه دست یابید.

انواع کانال های دیجیتال مارکتینگ

سئو داخلی شامل انتخاب کلمات کلیدی مناسب و ارائه توضیحات متا برای محتوای شما است؛ درحالی که سئو خارج از صفحه شامل تکنیک های لینک سازی خارجی و ایجاد بک لینک، بهینه سازی فنی وب سایت و موارد دیگر است.

سئو داخلی و خارجی با هم سیگنال هایی را ایجاد می‌کند که گوگل می تواند از آن ها برای رتبه بندی سایت شما استفاده کند. حتی یک زیرمجموعه خاص به نام سئوی محلی وجود دارد که بر بازاریابی مشاغل کوچک برای جوامع محلی آن ها تمرکز دارد. سئو به بازاریابان کمک می کند تا با بهینه سازی محتوای آنلاین، ترافیک وب سایت باکیفیت بالا و پتانسیل تبدیل بالایی داشته باشند.

بزرگ ترین ایرادی که می توان به سئو گرفت این است که نتایج آن در دراز مدت به بار می نشیند؛ این امر شاید برای برخی از صاحبان کسب و کار اندکی وقت گیر باشد؛ به‌خصوص الگوریتم هایی که موتور جستجویی مانند گوگل برای رتبه بندی محتوا استفاده می کند، همیشه به‌ روز می‌ شوند. با این حال با سئو ماندگاری بیشتری برای دیده شدن در نتایج اولیه خواهید داشت.

تبلیغات کلیکی (Pay Per Click)

پرداخت به ازای کلیک یا PPC یک مدل تبلیغاتی خاص است که در آن شما فقط به ازای تعداد کلیک هایی که روی تبلیغ خود دریافت می کنید هزینه می پردازید. در نتیجه هزینه تبلیغات شما با مجموع تعداد کلیکی که کاربران روی تبلیغ کرده اند، متناسب است. با توجه به این امر، هر چه کلیک بیشتری صورت گیرد، هزینه افزایش پیدا می کند. در تبلیغات کلیکی، با توجه به قیمت کلیکی که تعیین ‌می کنید و متناسب با بودجه ای که برای تبلیغات خود در نظر می گیرید، کلیک دریافت می کنید و هزینه می پردازید.

از آنجایی‌ که برای تبلیغات کلیکی معمولاً هزینه اولیه کمی نیاز است، این امر آن را برای مشاغل کوچکی که بودجه محدودی دارند، بسیار مناسب می کند.

بازاریابی شبکه های اجتماعی :

بازاریابی شبکه های اجتماعی (SMM)، همان طور که از نام آن پیداست،همه چیز در مورد استفاده از قدرت محتوا در این شبکه ها برای بازاریابی کسب و کار شما است. شبکه های اجتماعی در دهه اخیر بر رسانه های دیجیتال تسلط داشته اند و میلیون ها یا حتی میلیاردها کاربر را در سراسر جهان جذب کرده اند. همین موضوع آن ها را به منبعی ارزشمند برای افزایش ترافیک تبدیل می کند.

برای موفقیت در این بازار رقباتی شما باید بتوانید، محتوایی تولید کنید که متناسب با نیاز مشتریان شما باشد. برا این کار می توانید محصولات خود را به اشتراک بگذارید یا دکمه های اشتراک‌گذاری رسانه های اجتماعی را در وب سایت خود اضافه کنید. برای جذب کاربران بیشتر سعی کنید صفحات شبکه های اجتماعی و وب سایت شما بیشترین تعامل و ارتباط را با یکدیگر داشته باشند.

آیا برای دیجیتال مارکتینگ به بودجه زیادی نیاز است؟

میزان بودجه لازم به استراتژی بازاریابی دیجیتال شما بستگی دارد. برای دسته اول که بازاریابی دیجیتال نوع آفلاین بود هزینه‌ های شما ممکن است بسیار بالا باشد. از قیمت های سرسام­ آور تبلیغات تلویزیونی نمی­ توان چشم­ پوشی کرد. اما در روش‌ های بازاریابی آنلاین روش­ های بسیار کم هزینه­ تری موجود است.

انواع کانال ها

کانال کشی داکت اسپلیت

داکت اسپلیت ها یکی از سیستم های تهویه مطبوع به شمار می آیند که به آن ها اسپلیت کانالی نیز گفته می شود، دلیل این موضوع استفاده از کانال کشی در این دستگاه برای انتقال باد گرم یا سرد تولید شده به محیط توسط دستگاه می باشد.

در داکت اسپلیت ها همانند کولر های آبی انتقال باد توسط کانال کشی صورت میگیرد اما در کولر های آبی جنس کانال هایی که استفاده میشود گالوانیزه می باشد اما در این سیستم علاوه بر استفاده از کانال گالوانیزه می توان از کانال هایی با متریال های دیگر استفاده کرد که در ادامه به بررسی انواع آن ها می پردازیم.

کانال کشی داکت اسپلیت

یکی از مراحل اجرای زیر ساخت داکت اسپلیت کانال کشی می باشد که از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا در صورت طراحی نادرست شاهد هدر رفت انرژی و عدم انتقال متواضن باد به محیط خواهیم بود.

انتقال باد گرم یا سرد در داکت اسپلیت توسط کانال هایی که در زیر سقف کاذب تعبیه می شوند اتفاق می افتد. در داکت اسپلیت ها هوای تولید شده بسیار خنک تر از هوای تولید شده در کولر های آبی می باشد که باعث ایجاد شبنم روی پوسته بیرونی کانال می شود. در این صورت اطراف کانال داکت اسپلیت رطوبت و قطرات آب جمع میشود و این قطرات با چکه کردن روی سقف کاذب باعث ایجاد نم در سقف می شوند.

برای رفع این مشکل یا باید از کانال هایی که خودشان عایق حرارتی هستند استفاده شود و در صورت استفاده از کانال هایی که عایق حرارتی نیستند باید اطراف کانال عایق بندی شود.

انواع کانال داکت اسپلیت

کانال داکت اسپلیت از لحاظ شکل ساختاری به دو حالت گرد و چهار گوش تقسیم می شوند. کانال های گرد شامل کانال های فلکسیبل و کانال گالوانیزه گرد که به آن کانال اسپیرال گفته میشود و کانال چهار گوش شامل کانال پلی یورتان و کانال گالوانیزه چهار گوش می شود.

از لحاظ جنس کانال به سه دسته تقسیم می شوند:

 1. کانال پلی یورتان (پیش عایق شده)
 2. کانال فلکسیبل
 3. کانال گالوانیزه

حالا به معرفی تک تک این کانال ها و مزایا و معایب هر کدام می پردازیم.

کانال کشی با استفاده از کانال فلکسیبل

کانال فلکسیبل که به آن کانال خرطومی نیز گفته میشود، کاربرد بسیاری در صنایع مختلف از جمله صنعت ساختمان دارد و از آن برای انتقال هوا در محیط های تجاری، اداری،مسکونی، آزمایشگاهی و… استفاده می شود.

یکی از بزرگترین مزیت های استفاده از کانال فلکسیبل سرعت بالا نصب آن می باشد، در واقع اگر می خواهید اجرای زیر ساخت داکت اسپلیت را در کمترین زمان و کمترین هزینه ممکن انجام بدهید پیشنهاد ما به شما کانال کشی با استفاده از کانال فلکسیبل می باشد.

خرید کانال فلکسیبل IFD خرید کانال فلکسیبل PVC خرید کانال فلکسیبل کومبی

مزیت های کانال فلکسیبل

 1. انعطاف پذیزی بالا: این ویژگی در کانال های فلکسیبل باعث کاهش محدودیت های طراحی کانال می شود به طور مثال اگر قرار باشد در یک فضای ۲۰ سانت در ۲۰ سانت مسیر کانال کشی ۹۰ در جه چرخش کند استفاده از کانال پلی یورتان و یا گالوانیزه ناممکن است.
 2. عایق بندی شده: کانال فلکسیبل جزو کانال هایی است که نیاز به عایق بندی مجدد ندارد و خود عایق بندی شده است.
 3. سایز بندی متنوع این نوع از کانال ها از قطر ۵ تا ۲۰ اینچ مورد استفاده قرار میگیرند که باتوجه به حجم هوادهی دستگاه و متراژ کانال کشی انتخاب و استفاده می شوند.
 4. وزن بسیار پایین: به دلیل استفاده از متریال با جنس پلی اتیلن، پشم شیشه، لایه آلمینیمی بسیار نازک در عین مقاومت بالا و منعطف بودن دارای وزن بسیار کمی می باشد.
 5. مقاوم در برابر آتش سوزی
 6. تنوع در مدل
 7. کم ترین میزان مصرف متعلقات هنگام نصب و اجرا

کانال فلکسیبل کومبی

کانال فلکسیبل کومبی از یک لایه آلمینیوم لمینیت که پوسته داخلی آن را تشکیل می دهد و یک لایه پوششی پی وی سی که پوسته بیرونی آن است، و با مفتول فنری فولادی تقویت شده است این نوع کانال به دلیل انعطاف پذیری بالا و قیمت مناسب در پروژه های ساختمانی برای انواع سیستم های سرمایشی و گرمایشی مانند داکت اسپلیت مورد استفاده قرار میگیرد.

کانال فلکسیبل با عایق الاستومری

نوع دیگری از کانال های فلکسیبل می باشد که از یک لایه میانی با جنس فوم الاستومری تشکیل شده و لایه داخلی آن از جنس آلمینیوم و لایه خارجی آن نیز از جنس pvc می باشد. همین موضوع باعث شده تا این نوع کانال عایق حرارتی و صدا باشند انواع کانال ها در مقایسه با کانال خرطومی کومبی، این نوع کانال به دلیل اینکه عایق بهتری در برابر حرارت و صدا می باشد، علاوه بر جلوگیری از اتلاف انرژی باعث کاهش صدای دستگاه و انتقال باد می شود.

کانال فلکسیبل با عایق پلی استر

این نوع کانال از یک لایه میانی با جنس پلی استر تشکیل شده. لایه داخلی آن از جنس آلمینیوم و لایه بیرونی آن هم از انواع کانال ها جنس آلمینیوم می باشد و با مفتول های فنری از جنس فولاد تقویت شده است.

این نوع از کانال های فلکسیبل نیز به دلیل اینکه عایق مناسبی در برابر حرارت می باشند کاربرد بسیار گسترده ای در صنعت ساختمان و تهویه مطبوع ساختمانی دارند.

کانال کشی اسپیرال

کانال کشی اسپیرال نوع دیگری از انواع کانال کشی می باشد که در آن از کانال های گرد از جنس گالوانیزه، فولاد و یا آهن (البنه در بیشتر موارد از جنس گالوانیزه ) استفاده می شود که به آن کانال کشی اسپیرال می گویند.

کانال کشی اسپیرال

کانال کشی اسپیرال

در این نوع از کانال کشی بر خلاف انواع فلکسیبل محدودیت طراحی بسیار بالاست که به دلیل عدم انعطاف پذیری این نوع کانال ها می باشد. کانال اسپیرال بیشتر برای فضاهای صنعتی مانند کار گاه ها و کارخانه ها توصیه می شود. و در فضا های مسکونی و تجاری به دلیل محدودیت در طراحی کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

کانال کشی اسپیرال برای مسیر های طولانی باعث افزایش بازدهی می شود.

امکان اجرای کانال برگشت برای ایجاد گردش بهتر هوا در محیط و یک دست شدن دما، در این مدل از کانال کشی وجود دارد.

مقایسه کانال کشی اسپیرال و چهار گوش

در کانال کشی اسپیرال میزان متریال به کار رفته شده حدود ۳۰ درصد کاهش می یابد که در واقع باعث کاهش هزینه ها می شود.

همچنین بروز نشتی در کانال اسپیرال یا گرد نسبت به چهار گوش کمتر است.

در کانال چهار گوش محدودیت طراحی و پرت فضا کمتر از کانال کشی اسپیرال می باشد

کانال کشی با استفاده از کانال پلی اورتان

کانال پلی یورتان از مواد پلیمری تولید می شود که بارز ترین ویژگی آن ها وزن پایین و مقاومت بسیار بالای آنها می باشد. این نوع از کانال ها به عایق بسیار مناسبی در برابر حرارت می باشد در واقع این نوع کانال ها به دلیل ضریب انتقال حرارتی بسیار پایین بهترین عایق حرارتی در کانال کشی سیستم های تهویه مطبوع می باشند.

کانال پیش عایق شده (کانال پلی یورتان PU)

به کانال پلی یورتان، پیش عایق شده هم گفته می شود چون بر خلاف کانال گالوانیزه نیازی به عایق بندی مجدد ندارد.

از خصوصیات دیگر این نوع کانال ها وزن بسیار پایین آن ها می باشد. که سرعت نصب آن ها را افزایش میدهد.

لایه میانی این کانال ها پانلی از جنس پلی یورتان می باشد که ضخامتی بین ۲ تا ۲/۵ سانت دارد و پوششی از جنس آلمنیوم که ضخامت آن حدود ۲۰۰ میکرون می باشد (در برند های مختلف این عدد متفاوت است) اطراف آن ار پوشانده.

در این مدل از کانال کشی همانند انواع اسپیرال و چهار گوش امکان اجرای کانال برگشت وجود دارد.

قیمت کانال کشی داکت اسپلیت

قیمت در کانال کشی پلی یورتان و گانوانیزه به ازای هر متر مربع، و در کانال فلکسیبل به ازای هر متر محاسبه می شود. قیمت کانال کشی داکت اسپلیت برای انواع مختلف آن به تقریب به شرح زیر می باشد.

۱.قیمت کانال فلکسیبل به همرا ه متعلقات و نصب برابر ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر متر

۲.قیمت کانال گالوانیزه به همراه متعلقات و نصب برابر ۴۵۰ هزار تومان به ازای هر یک متر مربع ورق گالوانیزه مصرفی

۳.قیمت کانال پلی یورتان به همراه متعلقات و نصب برابر۱۷۵ هزار به ازای هر یک متر مربع از ورق پلی یورتان انواع کانال ها مصرفی می باشد.

مقایسه انواع کانال کشی داکت اسپلیت

از لحاظ هزینه

از لحاظ هزینه کانال فلکسیبل کم هزینه ترین نوع کانال کشی محصوب می شود در رتبه بعدی کانال کشی گالوانیزه و در رتبه بعدی پلی یورتان جا می گیرد.

 1. فلکسیبل: کم هزینه ترین
 2. گالوانیزه
 3. پلی یورتان: پر هزینه ترین

از لحاظ عایق حرارتی

کانال پلی یورتان نسبت به انواع دیگر کانال ها عایق حرارتی مناسب تری انواع کانال ها محسوب می شود.

 1. پلی یورتان
 2. فلکسیبل
 3. گالوانیزه

از لحاظ سرعت نصب

دراین فاکتور کانال فلکسیبل دارای بیشترین سرعت نصب می باشد.

ازلحاظ ایجاد محدودیت در طراحی و کانال کشی

در کانال کشی گالولوانیزه و پلی یورتان محدودیت های طراحی زیاد و در کانال کشی فلکسیبل محدودیت بسیار کمری وجود دارد.

طراحی کانال کشی داکت اسپلیت

طراحی مسیر ها و ابعاد کانال داکت اسپلیت با توجه به ظرفیت دستگاه، طول کل مسیر کانال کشی و تعداد دریچه های ریزش هوا انجام می شود.

ما در شرکت داکتینو با به کار گیری مهندسان مجرب به ارائه خدمات در خصوص طراحی نقشه کانال کشی داکت اسپلیت می پردازیم.

نقشه کانال کشی داکت اسپلیت

هزینه طراحی کانال داکت اسپلیت

مشاوره در خصوص طراحی و نقشه کشی کانال به صورت رایگان توسط ما انجام میشود جهت تعیین نقشه مسیر کانال با مشاورین ما تماس بگیرید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.