ریسک‌های بازار ارز


ریسک‌های بازار متشکل ارزی از نگاه قائم مقام موسسه ملل

قائم مقام موسسه اعتبارى ملل گفت: احتمال مداخله مستقیم و مدیریت دولت در صورت افزایش نرخ ها، عدم کشف ریسک هاى مترتب بر فعالیت بازار مذکور به دلیل عدم وجود بازارهاى مشابه و تجربیات جهانى و محدودیت ریسک‌های بازار ارز فعالیت بازار به معاملات نقدى از ریسک هاى بازار متشکل معاملات ارزى است.

به گزارش خبرطلایی ، روابط عمومی موسسه ملل ،محمدرضا مروجى با تاکید براینکه عدم امکان معامله سایر ارزهاى جهانى به جز دلار و یورو و احتمال افزوده شدن نرخ جدید در بازار (نرخ بازار متشکل مشابه تجربیات قبلى از قبیل نرخ نیما، سنا و…) از دیگر ریسک هاى بازار متشکل معاملات ارز است، اظهار کرد: عدم شفافیت در نحوه تحویل اسکناس ارز متعاقب انجام معامله (معامله فیزیکى “چمدانى” اسکناس در دنیا منسوخ شده است) و احتمال کاهش منابع (اسکناس ارز) بازار متشکل با عنایت به کاهش درآمدهاى نفتى به عنوان اصلى ترین منبع تامین اسکناس و همچنین تحریم سایر حوزه هاى ارزآور نظیر پتروشیمى، فلزات سنگین و معادن نیز از دیگر ریسک ها است. همچنین کشف نرخ واقعى ارز براساس فرمول عرضه و تقاضا (کاهش نوسانات و حذف حباب قیمتى) جداسازى نحوه محاسبه و اعلام نرخ ارز از بازار کشورهاى همسایه (از قبیل درهم در امارات، دلار در عراق) حذف نرخ هاى دستورى و دسترسى آزاد همه صرافى ها به اسکناس ارز (حذف ریسک‌های بازار ارز رانت صرافى هاى منتخب) از جمله اهداف بازار متشکل معاملات ارزى است. قائم مقام موسسه اعتبارى ملل با بیان اینکه حذف مداخلات دولت و بانک مرکزى از طریق مسیرهاى موازى و امکان ریسک‌های بازار ارز مداخله منظم، عارى از فساد و پیوسته، حذف تدریجى سیستم چند نرخى (از قبیل نرخ ارز بانکى، نیما، سنا و…) از اهداف بازار متشکل ارزاست، خاطرنشان کرد: ایجاد مرجع رسمى اعلام نرخ ارز و ایجاد تابلوى معاملاتى مستقل، ایجاد شفافیت اطلاعاتى و عاملاتى، کاهش هزینه هاى معاملاتى و تسهیل تسویه عملیات و حذف بازارهاى فرعى/ و سیاه و کاهش دلالى و واسطه گرى ریسک‌های بازار ارز در بازار نیز از دیگر اهداف تشکیل این بازار است. وى تصریح کرد: بازار متشکل معاملات ارز براى ساماندهى و توسعه بازار شفاف، منصفانه، کارآ و ایجاد تسهیلات و تمهیدات لازم براى خرید و فروش ارز در بازار ثانویه و انجام عملیات بازار باز تاسیس شد.

مروجی گفت: فاز اول صرفا به معاملات نقدى ارز (اسکناس دلار) محدود است. قائم مقام موسسه ملل با تاکید بر اینکه بازار کارگزار محور بوده و دسترسى به بازار صرفا براى کارگزاران (صرافى ها و بانک ها) مجاز خواهد بود، افزود: عملیات مدیریت بازار توسط تشکلى خود انتظام (شرکت سهامى مدیریت بازار متشکل معاملات ارزى) مطابق با دستورالعمل مصوب بانک مرکزى صورت مى گیرد.
ایران نیوز ریسک‌های بازار ارز

ريسك سرمايه گذاری در ايران بدون بازار آتی ارز، بالاست

امروز سرمایه گذار دچار سردرگمی می شود که آیا با نرخ ارزی که وارد بازار شده است، می‌تواند از بازار خارج شود یا در این مابین دچار ضرر می شود. بنابراین بازار آتی می تواند ابزار مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی در جهت پوشش نوسان نرخ ارز خواهد بود.

مدیر عامل کارگزاری بورس آثل‏، در خصوص مزیت های راه اندازي بازار آتی ارز در بورس كالاي ايران گفت: خاصیت ریسک‌های بازار ارز بازار آتی، پوشش نوسانات نرخ ارز است. با توجه به نوساناتی که نرخ ارز در ایران دارد و ریسکی که سرمایه گذاران متحمل می شوند در حال حاضر یکی از مشکلات عدم سرمایه گذاری خارجی ها بحث نوسان نرخ ارز است .

محمود آشورزاده افزود: در واقع سرمایه گذار دچار سردرگمی می شود که آیا با نرخ ارزی که وارد بازار شده است، می‌تواند از بازار خارج شود یا در این مابین دچار ضرر می شود. بنابراین بازار آتی می ریسک‌های بازار ارز تواند ابزار مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی در جهت پوشش نوسان نرخ ارز باشد.

وی همچنین در ادامه بیان کرد: به طور قطع مشکلات دیگری غیر از نوسان نرخ ارز از جمله مشکلات تبادل بانکی و تضمین سرمایه گذاری در كشورمان وجود دارد که سرمایه گذاران خارجی با آن دست به گریبان هستند؛ اما بازار آتی ارز ابزاري است که می‌تواند یکی از مشکلات بزرگ سرمایه گذاران خارجی را مرتفع و بازار سرمایه ایران را برای آن ها جذاب کند.

مدیرعامل کارگزاری بورس آثل‏ اظهار داشت: یکی از پیش نیازهایی که برای راه اندازی بازار آتی ارز از سوي بانك مركزي پیش بینی شده است، تک نرخی شدن ارز است. تک نرخی شدن ارز براي فعالان اقتصادي بسیار خوشایند است به طوريكه این مسئله می تواند به شفاف شدن بازار کمک بزرگی کند؛ در اين بين پس از تك نرخي شدن ارز، مي توان بازار آتي ارز را بدون مانعي خاص راه اندازي كرد.

ریسک‌های بازار متشکل ارزی از نگاه قائم مقام موسسه ملل

قائم مقام موسسه اعتبارى ملل گفت: احتمال مداخله مستقیم و مدیریت دولت در صورت افزایش نرخ ها، عدم کشف ریسک هاى مترتب بر فعالیت بازار مذکور به دلیل عدم وجود بازارهاى مشابه و تجربیات جهانى و محدودیت فعالیت بازار به معاملات نقدى از ریسک هاى بازار متشکل معاملات ارزى است.

به گزارش شمانیوز به نقل از ایران نیوز، روابط عمومی موسسه ملل ،محمدرضا مروجى با تاکید براینکه عدم امکان معامله سایر ارزهاى جهانى به جز دلار و یورو و احتمال افزوده شدن نرخ جدید در بازار (نرخ بازار متشکل مشابه تجربیات قبلى از قبیل نرخ نیما، سنا و…) از دیگر ریسک هاى بازار متشکل معاملات ارز است، اظهار کرد: عدم شفافیت در نحوه تحویل اسکناس ارز متعاقب انجام معامله (معامله فیزیکى “چمدانى” اسکناس در دنیا منسوخ شده است) و احتمال کاهش منابع (اسکناس ارز) بازار متشکل با عنایت به کاهش درآمدهاى نفتى به عنوان اصلى ترین منبع تامین اسکناس و همچنین تحریم سایر حوزه ریسک‌های بازار ارز هاى ارزآور نظیر پتروشیمى، فلزات سنگین و معادن نیز از دیگر ریسک ها است. همچنین کشف نرخ واقعى ارز براساس فرمول عرضه و تقاضا (کاهش نوسانات و حذف حباب قیمتى) جداسازى نحوه محاسبه و اعلام نرخ ارز از بازار کشورهاى همسایه (از قبیل درهم در امارات، دلار در عراق) حذف نرخ هاى دستورى و دسترسى آزاد همه صرافى ها به اسکناس ارز (حذف رانت صرافى هاى منتخب) از جمله اهداف بازار متشکل معاملات ارزى است. قائم مقام موسسه اعتبارى ملل با بیان اینکه حذف مداخلات دولت و بانک مرکزى از طریق مسیرهاى موازى و امکان مداخله منظم، عارى از فساد و پیوسته، حذف تدریجى سیستم چند نرخى (از قبیل نرخ ارز بانکى، نیما، سنا و…) از اهداف بازار متشکل ارزاست، خاطرنشان کرد: ایجاد مرجع رسمى اعلام نرخ ارز و ایجاد تابلوى معاملاتى مستقل، ایجاد شفافیت اطلاعاتى و عاملاتى، کاهش هزینه هاى معاملاتى و تسهیل تسویه عملیات و حذف بازارهاى فرعى/ و سیاه و کاهش دلالى و واسطه گرى در بازار نیز از دیگر اهداف تشکیل این بازار است. وى تصریح کرد: بازار متشکل معاملات ارز براى ساماندهى و توسعه بازار شفاف، منصفانه، کارآ و ایجاد تسهیلات و تمهیدات لازم براى خرید و فروش ارز در بازار ثانویه و انجام عملیات بازار باز تاسیس شد.

مروجی گفت: فاز اول صرفا به معاملات نقدى ارز (اسکناس دلار) محدود است. قائم مقام موسسه ملل با تاکید بر اینکه بازار کارگزار محور بوده و دسترسى به بازار صرفا براى کارگزاران (صرافى ها و ریسک‌های بازار ارز بانک ها) مجاز خواهد بود، افزود: عملیات مدیریت بازار توسط تشکلى خود انتظام (شرکت سهامى مدیریت بازار متشکل معاملات ارزى) مطابق با دستورالعمل مصوب بانک مرکزى صورت مى گیرد.

سرمایه‌گذاری روی سکه و ارز ریسک بالایی دارد/ تعادل را به بازار ارز بر می‌گردانیم

عبدالناصر همتی گفت: توصیه من به مردم این است که سکه و ارز محل خوبی برای سرمایه‌گذاری نیستند و ریسک زیادی دارند و بهتر است برای سرمایه گذاری بخش‌های دیگری را انتخاب کنند.

1

به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست کمیته اقتصاد مقاومتی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اظهارداشت: پیش از این هم گفته بودم بنده به عنوان رئیس کل بانک مرکزی نباید زیاد صحبت کنم و بیشتر عمل خواهم کرد.

وی افزود: با این حال توصیه من به مردم این است که سکه و ارز محل خوبی برای سرمایه‌گذاری نیستند و ریسک زیادی دارند و بهتر است برای سرمایه گذاری بخش‌های دیگری را انتخاب کنند.

رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و ایجاد تعادل در این بازار تلاش خواهد کرد چرا که معتقدیم ایجاد تعادل در بازار ریسک‌های بازار ارز ارز برای اقتصاد اهمیت بسیار بالایی دارد.

بالا بودن ریسک در بازار رمز ارز

لرستان- محمدی، کارشناس ارز دیجیتال گفت: مردم بدون آموزش و مشورت با کارشناسان، وارد بازار رمز ارز نشوند چون میزان ریسک در این بازار به مراتب بیشتر از بورس است.

به گزارش نبض بورس، سپهر محمدی اظهار داشت: به طور کلی میزان ریسک در بازار رمز ارز بسیار بالاتر از بازار بورس است چون نظارتی که دولت بر بازار بورس دارد در بازار رمز ارز ندارد همچنین دستکاری قیمت در بازار رمز امکان‌پذیر است در حالی که در بازار بورس امکان پذیر نیست؛ از طرفی ریسک هک شدن توسط صرافی‌های خارجی و. نیز وجود دارد.

وی افزود: البته باید در نظر داشت که هر چه ریسک بالاتر باشد پاداش آن هم بیشتر است ولی به هیچ عنوان به مردم پیشنهاد نمی‌کنم که بدون مشورت کارشناسان به این بازار وارد شوند و باید با کارشناسان تخصصی این حوزه که ثابت شده هستند مشورت کنند؛ به هر حال بیت کویین یک رمز دارایی بین‌المللی است و تمامی اتفاقاتی که در سطح جهان رخ می‌دهد بر قیمت‌ آن تأثیرگذار است.

کارشناس ارز دیجیتال عنوان کرد: همانطور که در حال حاضر گوشی‌های هوشمند در دسترس همه افراد است پیش‌بینی می‌کنیم رمزارزها نیز در آینده همه گیر شوند ولی اینکه کدام رمز ارز باشد و به چه شکلی باشد، در آینده مشخص می‌شود؛ حتما افراد با چشم باز و دانش و آگاهی وارد این موضوع شوند و به صرف اعتماد به دیگری و توصیه دیگران به این حوزه ورود نکنند و سعی کنند حتما آموزش ببینند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.