اهرم چگونه کار می‌کند؟


اهرم چیست؟ – تعریف و سه قسمت اصلی اهرم + فیلم آموزش رایگان

اهرم، مبحثی است که در مقاطع سوم ابتدایی، پنجم دبستان، علوم نهم و حتی مباحث دانشگاهی با آن سر و کار خواهید داشت. در این مطلب ابتدا به تعریف اهرم می‌پردازیم، سه قسمت اصلی اهرم‌ها را شرح می‌دهیم و بعد انواع آن‌ها را به همراه مثل مرور می‌کنیم.

محتوای این مطلب جهت یادگیری بهتر و سریع‌تر آن، در انتهای متن به صورت ویدیویی نیز ارائه شده است.

تعریف اهرم چیست و سه قسمت اصلی آن چه هستند؟

اگر از شما بپرسند اهرم چیست یا بگویند آن را تعریف کنید، باید بگوئید اهرم به میله بسیار محکم یا صلبی گفته می‌شود که آزادانه حول یک نقطه ثابت دوران می‌کند. اهرم سه قسمت اصلی دارد که عبارت هستند از:

  • تکیه‌گاه: به نقطه ثابتی که اهرم حول آن دوران می‌کند، تکیه‌گاه گفته می‌شود. موقعیت تکیه‌گاه ثابت است و نسبت به میله اهرم، حرکت نمی‌کند.
  • نیروی مقاوم: همان بخشی از میله اهرم که به آن نیرو وارد می‌کنیم است.
  • نیروی محرک: همان بخشی از میله است که پس از نیرو وارد کردن از سمت ما، به جسم نیرو وارد می‌کند.

کاربرد اهرم‌ها بسیار متنوع است. از اهرم برای بلند کردن بارهای سنگین و همچنین انتقال حرکت از نقطه‌ای به نقطه دیگر استفاده می‌شود. با کمک اهرم‌ها می‌توان نیرو را چند برابر کرد و از این نیروی چند برابری در راستای انجام اموری بهره گرفت که در حالت نیروی کافی برای انجام آ‌ن‌ها نداریم.

انواع اهرم چیست؟

اهرم‌ها را می‌توان با توجه به محل قرار گیری تکیه‌گاه و نیروهای محرک و مقاوم، به سه دسته مختلف تقسیم کرد که به آن‌ها به ترتیب اهرم نوع اول، اهرم نوع دوم و اهرم نوع سوم می‌گویند. در این بخش از مطلب اهرم چیست، به بررسی این سه دسته می‌پردازیم.

اهرم نوع اول چیست؟

در اهرم نوع اول، تکیه‌گاه بین نیروی محرک و نیروی مقاوم قرار می‌گیرد. نمای کلی اهرم‌های نوع اول را در شکل زیر مشاهده می‌کنید. الاکلنگ، ترازوی کفه‌ای، قیچی و انبردست، نمونه‌هایی از انواع اهرم‌های نوع اول هستند.

اهرم نوع اول

براساس اینکه بازوی محرک نسبت به بازوی مقاوم بزرگتر یا کوچکتر باشد یا هر دو، اندازه‌ای برابری داشته باشند، سه حالت مختلف برای این دسته از اهرم‌ها می‌توان متصور بود:

  • در حالت اول: مانند الاکلنگ، تکیه‌گاه در وسط نیروهای محرک و مقاوم قرار می‌گیرد.
  • در حالت دوم: بازوی مقاوم، کوچکتر از بازوی محرک است، یا ساده‌تر بگوئیم تکیه‌گاه به نیروی مقاوم نزدیک‌تر است. به عنوان مثالی از این حالت، می‌توان به انبردست یا قیچی باغبانی اشاره کرد.
  • در حالت سوم: تکیه‌گاه به نیروی محرک نزدیک است. به عنوان نمونه، در قیچی‌های معمولی که برای بریدن کاغذ و پارچه از آنها استفاده می‌شود، بازوی محرک از بازوی مقاوم کوچکتر است.

اهرم نوع دوم چیست؟

در اهرم‌ نوع دوم، نیروی مقاوم بین تکیه‌گاه و نیروی محرک قرار می‌گیرد. نمای کلی آن در شکل زیر نشان داده شده است. از جمله اهرم‌های نوع دوم می‌توان به درِ اتاق، در بازکن کنسرو، جک اتومبیل، چرخ دستی و فندق‌شکن اشاره کرد.

اهرم نوع ۲

اهرم نوع سوم چیست؟

در اهرم‌ نوع سوم، نیروی محرک در وسط و تکیه‌گاه و نیروی مقاوم در دو طرف آن قرار می‌گیرند. عکس زیر، نمای کلی یا شکل اهرم نوع سوم را به تصویر کشیده است. اهرم‌های نوع سوم را می‌توان در بازوی انسان، راکت تنیس، جاروی دستی بلند، بیل، قاشق و منگنه مشاهده کرد.

اهرم نوع ۳

برای یادگیری بیشتر و کامل‌تر در مورد انواع اهرم‌ها توصیه می‌کنیم مطلب انواع اهرم با مثال مجله فرادرس را مطالعه کنید.

عملکرد اهرم چگونه است؟

اهرم‌ها یکی از انواع ماشین‌های ساده به حساب می‌آیند. عملکرد این ماشین‌ها یا عملکرد اهرم‌ها به موقعیت نسبی بار، تکیه‌گاه (Fulcrum) و نقطه اعمال نیرو بستگی دارد.

بهینه‌ترین حالت اهرم زمانی اتفاق می‌افتد که تکیه‌گاه در نزدیکی بار قرار بگیرد. قانون اهرم را می‌توان با کمک قوانین حرکت نیوتن و روابط استاتیک بیان کرد. در حالت ایده‌آل، اهرم نه انرژی را ذخیره و نه آن را منتشر می‌کند. به عبارت دیگر، نه اصطکاکی در تکیه‌گاه وجود دارد و نه خمش در میله رخ می‌دهد. در این حالت، توان ورودی به اهرم با توان خروجی آن برابر است.

مزیت مکانیکی اهرم را می‌توان با تعادل گشتاورها حول تکیه‌گاه نشان داد. برای اهرم نشان داده شده در شکل زیر، برآیند گشتاورها را می‌نویسیم.

اهرم چیست

$$\large \sum_ <> ^ <> M \: = \: 0 \\~\\
\large F_1 \times a \: – \: F_2 \times b \: = \: 0$$

همان‌طور که دیدیم، نسبت نیروی مقاوم به محرک، برابر با نسبت بازوی محرک به بازوی مقاوم است. برای نشان دادن اینکه یک ابزار مکانیکی، نیرو را چند برابر کرده است، از مفهوم مزیت مکانیکی (Mechanical Advantage) استفاده می‌شود. با توجه به رابطه قبل، مزیت مکانیکی به صورت زیر قابل تعریف است.

مطابق این قانون، اگر بازوی محرک نسبت به بازوی مقاوم بزرگتر باشد، نیروی مقاوم هم از نیروی محرک بزرگتر خواهد بود. از سوی دیگر، اگر بازوی محرک نسبت به بازوی مقاوم کوچک‌تر باشد، نیروی مقاوم از نیروی محرک کوچکتر می‌شود.

همچنین می‌توانیم جابجایی بازوها و سرعت نقاط محرک و مقاوم را نیز به دست آوریم. شکل زیر را در نظر بگیرید. فرض کنید نیروی $$\large F$$ اندکی بیشتر از نیروی مورد نیاز برای تعادل سیستم باشد. در این وضعیت، بار نشان داده شده در شکل، به سمت بالا حرکت می‌کند. اگر نقطه‌ای که به آن نیروی $$\large F$$ وارد می‌شود، به اندازه $$\large L_2$$ جابجا شود، جابجایی نقطه‌ای که بار روی آن قرار دارد، به میزان $$\large L_1$$ خواهد بود. از آنجایی که زاویه‌های متناظر در شکل بالا با هم برابرند، با کمک روابط مثلثاتی می‌توان به سادگی رابطه زیر را نتیجه‌گیری کرد.

محاسبه سرعت اهرم

اکنون با مشتق‌گیری از رابطه بالا، رابطه بین سرعت در این دو نقطه به دست می‌آید.

مثال اول اهرم

علی و سعید با وزن‌های ترتیب 90 و 60 کیلوگرم بر روی الاکلنگ نشسته‌اند. اگر فاصله آن‌ها از هم ۱۰ متر باشد، فاصله هر کدام از تکیه‌گاه را به دست اهرم چگونه کار می‌کند؟ آورید.

در مرحله ۱ مقادیر را مشخص می‌کنیم:

x فاصله علی از تکیه‌گاه و 10-x فاصله سعید از تکیه‌گاه است.

مثال اول اهرم

با استفاده از تصویر فوق داریم:

$$90\times (x) = 60\times(10-x) \\ اهرم چگونه کار می‌کند؟
90x = 600 – 60x
\\
150x=600\\
x=4$$

در نتیجه، علی باید در فاصله ۴ متری و سعید در فاصله 6 متریاز تکیه‌گاه بنشینند.

مثال دوم اهرم

با توجه با تصویر زیر، نیروی $$F_r$$ را به دست آورید.

مثال دوم اهرم

بازده اهرم‌ها به صورت زیر تعریف می‌شود:

بازده اهرم

در این مثال ورودی برابر ۴ متر و خروجی برابر 1.5 متر است، در نتیجه با قرار دادن مقادیر داده شده در رابطه فوق، مقدار بازده برابر ۲/۷ به دست می‌آید. اکنون مقدار بار را به دست می‌آوریم.

فرمول

$$F_r = 200 \times 2.7 = 540 \ N$$

قیچی چه نوع اهرمی است ؟

قیچی مثالی از اهرم نوع اول است. تکیه‌گاه در وسط و نیروی وارد شده از طرف دست بر انتها وارد می‌شود.

قیچی اهرم نوع اول است

ناخن‌ گیر چه نوع اهرمی است ؟

ناخن‌گیر مثالی از اهرم نوع دوم است. در این حالت تکیه‌گاه در انتها قرار دارد.

معرفی فیلم آموزش فیزیک پایه ۱

آموزش فیزیک پایه ۱

مجموعه فرادرس در تولید و محتوای آموزشی خود اقدام به تهیه فیلم آموزش فیزیک پایه 1 برای دانش‌آموزان پایه دوازدهم و دانشجویان ترم اول علوم پایه و فنی مهندسی کرده است. این مجموعه آموزشی از سیزده درس تشکیل شده است که برای آشنایی بیشتر با مبحث اهرم و انواع آن درس‌های دهم تا سیزدهم مفید هستند.

  • برای دیدن فیلم آموزش فیزیک پایه 1 + اینجا را کلیک کنید.

جمع‌بندی

در این مطلب به پرسش اهرم چیست پاسخ و در مورد انواع اهرم‌ها توضیح داده شد. جدول زیر، انواع اهرم‌ها و تعریف آن‌ها را به صورت خلاصه نشان می‌دهد:

نوع اهرم تعریف
نوع اول تکیه‌گاه بین نیروی محرک و نیروی مقاوم قرار می‌گیرد.
نوع دوم نیروی مقاوم بین تکیه‌گاه و نیروی محرک قرار می‌گیرد.
نوع سوم نیروی محرک در وسط و تکیه‌گاه و نیروی مقاوم در دو طرف آن قرار می‌گیرند.

فیلم‌ های آموزش اهرم چیست؟ – تعریف و سه قسمت اصلی اهرم + فیلم آموزش رایگان

فیلم آموزشی تاریخچه و عملکرد اهرم

فیلم آموزشی انواع اهرم

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

آموزش

برای این که بتوانیم اجسام را جابه جا کنیم به نیرو نیاز داریم اما گاهی اوقات نیروی ما برای جابه جا کردن اجسام کافی نیست و آن اجسام تکان نمی خورد و ما برای انجام دادن این کار به نیروی بیشتری نیاز داریم .

انسان با داشتن نیروی عقل و فکر همیشه در فکر آسان کردن کار اهرم چگونه کار می‌کند؟ های خود بوده است برای این کار از ابزار و وسایلی که می ساخته است استفاده می کرده است .

یکی از این ابزار ها اهرم است که برای جابه جا کردن اجسام سنگین استفاده می شد .

اهرم میله ای است که با کمک آن اجسام را جابه جا می کنیم .

انسان با استفاده از اهرم کار هایش را آسان تر انجام می دهد، البته اهرم ها از قسمت های مختلفی ساخته شده اند

((انسان با استفاده از اهرم ها وسایل گوناگونی ساخته است که کار هایش را با استفاده از

آن ها ، آسان تر انجام دهد .))

الا کلنگ ، ترازو دو کفه ای ، قیچی ، انبر قند ، فندق شکن ، فرغون ، دستگاه دوخت ، انبر دست ، در نوشابه باز کن و انبر یخ . از وسایلی هستند که با استفاده از اهرم ها ساخته شده اند . در تمام این ها سه قسمت اصلی اهرم وجود دارد .

مثلا در قیچی که از دو اهرم ساخته شده است

یا در ترازو های قدیمی

اهرم ها انواع مختلفی دارند که در هر یک جای قرار گرفتن تکیه گاه و نیرو و جسم متفاوت است

تذکر : هرچه در اهرم ها جسم به تکیه گاه نزدیک تر باشد نیرو کمتر لازم است و برعکس هرچه جسم از تکیه گاه دور باشد نیرو زیاد تر لازم است.

گلهای زندگی

1- حالت اول: در اهرم نوع اول اگر تكيه‌گاه درست وسط جسم و نيرو باشد. اهرم علاوه بر انتقال نيرو، نيرو را هم تغيير جهت مي‌دهد.

2- حالت دوم: در اهرم نوع اول اگر تكيه‌گاه به جسم نزدیک تر باشد در نتيجه اين اهرم، علاوه بر انتقال نيرو، با تغيير جهت، و افزايش نيرو به ما كمك مي‌كند. مانند؛ انبردست، سيم‌چين، قيچي فلزبري، .

3- حالت سوم: در اهرم نوع اول اگر تكيه‌گاه، به دست ما(نیرو) نزدیک تر باشد. در نتيجه، علاوه بر انتقال نيرو، تغيير جهت نيرو، با افزايش سرعت و مسافت اثر نيرو به ما كمك مي‌كند. مانند؛ قيچي كاغذبري، قيچي پارچه‌بري،

اهرم نوع دوم :جسم بين تكيه‌گاه و نيرو قرار دارد. يعني در يك سر اهرم، تكيه‌گاه و در سر ديگر اهرم، نیرو قرار دارد.

اين نوع اهرم، با انتقال نيرو، و افزايش نيرو به ما كمك مي‌كند.

نمونه هايي از آن را مي توان چرخ دستي – فرغون – فندق شکن – درب بطري باز کن

در اهرم نوع سوم، نيرو بين تكيه‌گاه و جسم قرار دارد. يعني در يك سر اهرم تكيه‌گاه و در سر ديگر اهرم جسم قرار دارد.

اهرم نوع سوم علاوه بر انتقال نيرو، با افزايش سرعت و مسافت اثر نيرو به ما كمك مي كند.

نمونه هاي از آن را مي توان انبريخ – جاروي فراشي- موچين

خصوصيت مشترک هر سه نوع اهرم اين است که هر سه اهرم در انتقال نيرو به ما کمک مي کنند .

نکته ها : اگر در يک اهرم جسم به تکیه گاه نزدیک تر باشد آن اهرم مقدار نيرو را افزايش مي دهد يا به اصطلاح ديگر در اين نوع اهرم در نيرو صرفه جويي مي شود که نمونه آن اهرم هاي نوع دوم هستند .

واگر دريک اهرم دست از تکیه گاه فاصله داشته باشدآن اهرم مسافت وسرعت اثر نيرو را افزايش مي دهد ، همچنين مي توان گفت در وقت هم صرفه جويي مي شود .نمونه آن اهرم ها ي نوع سوم هستند .

قلب من قالی خداست
تار و پودش از پر فرشته هاست
پهن کرده او دل مرا
در اتاق کوچکی در آسمان خراش آفتاب
برق می زند
قالی قشنگ و اهرم چگونه کار می‌کند؟ نو نوار من
از تلاش آفتاب
شب که می شود، خدا
روی قالی دلم
راه می رود
ذوق می کنم، گریه می کنم
اشک من ستاره می شود
هر ستاره ای به سمت ماه می رود
یک شبی حواس من نبود
ریخت روی قالی دلم
شیشه ای مرکب سیاه
سال هاست مانده جای آن
جای لکه های اشتباه
ای خدا به من بگو
لکه های چرک مرده را کجا
خاک می کنند؟
از میان تار و پود قلب
جای جوهر گناه را چطور
پاک می کنند؟
آه
آه از این همه گناه و اشتباه
آه نام دیگر تو است
آه بال می زند به سوی تو
کبوتر تو است
قلب من تند تند می زند
مثل اینکه باز هم خدا
روی قالی دلم قدم گذاشته
در میان رشته های نازک دلم
نقش یک درخت و یک پرنده کاشته
قلب من چقدر قیمتی است
چون که قالی ظریف
و دست باف اوست
این پرنده که لای تار و پود
آن نشسته است
هدهد است
می پرد به سوی قله های قاف دوست
#######################
به نام خدا
وبلاگی که پیش روی شماست برای استفاده ی دانش آموزان،خانواده های گرامی وهمکاران عزیزایجادشده است.امیداست پیشنهادهای ارزشمندخودراازمادریغ نفرمایید.
لطفا از آرشیوپیوندهای روزانه نیز دیدن نمایید.

تحقیق درباره انواع اهرم ها، کاربرد اهرم ها در زندگی روزانه

حتما شما نیز تا بحال از اهرم ها در زندگی روزانه خود استفاده کرده‌اید. در این مطب قصد داریم تا ضمن آشنا کردن شما با انواع اهرم ها، درباره کاربرد هر یک از این اهرم ها و اینکه چگونه انجام کارها را آسان می‌کنند، آشنا کنیم.

انواع اهرم

ستاره | سرویس محتوای کمک درسی – همانطور که می‌دانید اهرم ابزاری است که برای انجام یک کار مانند بلند کردن یا حرکت دادن اجسام مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر اهرم از دو قسمت تشکیل شده است: میله و تکیه گاه .

میله در واقع جسم صلبی است که حول تکیه گاه که نقطه‌ای ثابت است، دوران می‌کند. در یک اهرم هرچه جسم به تکیه گاه نزدیک‌تر شود، برای بلند کردن آن به نیروی کمتری نیاز است. با این توضیحات ابتدایی قصد داریم تا شما را با اهرام ها، انواع اهرم ها و کاربرد هر یک از این اهرم ها و اینکه چگونه انجام کارها را آسان می‌کنند، آشنا کنیم. با ما همراه باشید.

تحقیق درباره کاربرد اهرم ها و استفاده از آن ها در زندگی روزانه

انواع اهرم در زندگی روزانه ما

ما در زندگی خود هر روز بدون آنکه گاهی متوجه آن‌ها باشیم، از اهرم‌ها استفاده می‌کنیم. بطور مثال وسیله‌هایی مانند الاکلنگ، ترازو، قیچی، میخ کش، منگنه و… همگی جزو اهرم‌ها هستند که انجام کارهای روزانه را برای ما آسان‌تر می‌کنند.

در ابتدای مقاله گفتیم که هر اهرم از دو قسمت میله و تکیه گاه تشکیل شده است. اما زمانی که ما از آن استفاده می‌کنیم، قسمت دیگری نیز به این ماشین ساده (منظور از ماشین، ابزاری است که در انجام کارها به ما کمک می‌کند) اضافه می‌شود و آن قسمت جدید، نیرویی است که ما به آن وارد می‌کنیم. پس در عمل هر اهرم از سه قسمت تشکیل می‌شود:

۱. محل وارد شدن نیرو

۲. محل قرار گرفتن جسم (جسمی که قرار است آن را حرکت دهیم یا کاری روی آن انجام دهیم)

۳. تکیه گاه

در واقع محل وارد شدن نیرو و قرار گرفتن جسم، همان میله صلب است که بطور خلاصه میله نامیده می‌شود.

در نظر داشته باشید که تکیه گاه الزاما بین دو قسمت اهرم یعنی محل وارد شدن نیرو و محل قرار گرفتن جسم قرار نمی‌گیرد و بسته به نوع اهرم ممکن است محل قرار گیری آن در جایی دیگر از اهرم ما باشد. بطور مثال در آلاکلنگ، تکیه گاه بین محل قرار گیری جسم و نیرو قرار گرفته است، اما در دستگاه منگنه که از آن برای منگنه کردن کاغذها استفاده می‌کنیم، تکیه گاه در انتهای اهرم ما قرار گرفته است.

با این توضیحات متوجه شدید که با توجه به محل قرار گیری تکیه گاه، اهرام‌ها به انواع مختلفی دسته بندی می‌شوند. در ادامه شما را با انواع اهرم آشنا می‌کنیم.

۱. اهرم نوع اول

محل قرار گیری تکیه گاه: بین محل اعمال نیرو و قرار گیری جسم

همانگونه که متوجه شدید، در این نوع اهرم‌ها، محل قرارگیری تکیه گاه میان محل وارد کردن نیرو و محل قرار گیری جسم است. بطور مثال بازی الاکلنگ که با آن در جاهایی مثل شهربازی یا پارک بازی می‌کنید، از این نوع اهرم است. سایر ابزاری که ما روزانه از آن‌ها استفاده می‌کنیم و جزو این نوع اهرم بحساب می‌آیند می‌توان به ترازوی کفه‌ای، قیچی و انبردست اشاره کرد. در ادامه تصاویری از انواع اهرم نوع اول و محل قرارگیری تکیه گاه، جسم و اعمال نیرو را مشاهده خواهید کرد.

تحقیق درباره کاربرد اهرم ها و استفاده از آن ها در زندگی روزانه

بازی الاکلنگ به عنوان یک اهرم

تحقیق درباره کاربرد اهرم ها و استفاده از آن ها در زندگی روزانه

انبردست به عنوان یک اهرم نوع اول

تحقیق درباره کاربرد اهرم ها و استفاده از آن ها در زندگی روزانه

ترازوی کفه دار به عنوان یک اهرم در زندگی روزانه

۲. اهرم نوع اهرم چگونه کار می‌کند؟ دوم

محل قرار گیری تکیه گاه: در انتهای اهرم

برخلاف اهرم نوع اول که در آن تکیه گاه بین محل اعمال نیرو و جسم قرار می‌گرفت، در این نوع اهرم، جسم است که بین تکیه گاه و محل اعمال نیرو قرار می‌گیرد. بطور مثال درِ اتاق، در بازکن کنسرو، جک اتومبیل، فرغون، چرخ دستی و فندق‌شکن از این نوع اهرم هستند. در ادامه برای درک بهتر، تصاویری از انواع اهرم نوع دوم و محل قرارگیری تکیه گاه، جسم و اعمال نیرو را مشاهده خواهید کرد.

تحقیق درباره کاربرد اهرم ها و استفاده از آن ها در زندگی روزانه

گردو شکن یا فندوق شکن به عنوان یک اهرم نوع دوم

تحقیق درباره کاربرد اهرم ها و استفاده از آن ها در زندگی روزانه

در اتاق به عنوان یک اهرم نوع دوم

تحقیق درباره کاربرد اهرم ها و استفاده از آن ها در زندگی روزانه

فرغون به عنوان یک اهرم

۳. اهرم نوع سوم

محل قرار گیری تکیه گاه: در انتهای اهرم

در این نوع اهرم نیز مانند اهرم نوع دوم تکیه گاه در انتهای اهرم قرار می‌گیرد ولی این‌بار محل اعمال نیرو است که بین تکیه گاه و جسم قرار می‌گیرد. بطور مثال بازوی انسان، راکت تنیس، جاروی دستی بلند، بیل، قاشق و منگنه از این نوع اهرم هستند.

تحقیق درباره کاربرد اهرم ها و استفاده از آن ها در زندگی روزانه

جاروی دستی بلند به عنوان یک اهرم در کارهای روزانه

شما چه اطلاعات دیگری درباره اهرم ها و کاربرد آن ها در زندگی روزانه دارید؟ لطفا نظرات و دیدگاه های خود را از طریق ارسال نظر با ما و سایر مخاطبین ستاره به اشتراک بگذارید.

سوالات درس هشتم علوم پنجم با جواب - هوم درس

سوالات درس هشتم علوم پنجم با جواب

درس 8
1 -دو راه برای حفظ تعادل در اهرم را با یک مثال بیان کنید ؟
پاسخ: هر گاه در دو طرف اهرم دو جسم با جرم های نا مساوی قرار گیرند برای ایجاد تعادل باید جسم سنگین تر به تکیه گاه نزدیک تر شود .
یا یک وزنه سنگین تر در کنار جسم با جرم کمتر قرار دهیم مثال در بازی الاکلنگ برای ایجاد تعادل بین دو نفر سنگین و سبک ، باید فرد سنگین تر به تکیه گاه نزدیک شود تا تعادل حفظ شده و بتوانند با هم بازی کنند .

2 -الاکلنگ یک اهرم است

3 -قسمت های یک اهرم را نام ببرید ؟
پاسخ: محل وارد کردن نیرو
محل قرار گرفتن جسم
محل تکیه گاه

4 -هرچه جسم به تکیه گاه نزدیک تر شود برای بلند کردن آن به نیروی کمتری نیاز است

5 -چند نوع اهرم نام ببرید ؟
پاسخ: الاکلنگ – ترازو – قیچی – میخ کش – منگنه – موچین به شکل قیچی

6 -اهرم چگونه کارها را آسان می کند ؟
پاسخ: با انتقال نیرو و افزایش مقدار نیرو و تغییر جهت نیرو کارها را آسان تر می کنند

7 -کاربرد اهرم نوع اول را با مثال بیان کنید :
پاسخ: نوع اول : تکیه گاه در وسط جسم و نیرو قرار گیرد
قیچی – انبردست – الاکلنگ – میخ کش – ترازو
معمولا این نوع اهرم ها برای تغییر جهت نیرو و افزایش نیرو کاربرد دارند

8 -کاربرد اهرم نوع دوم را با مثال بیان کنید :
پاسخ: نوع دوم : جسم در وسط نیرو و تکیه گاه قرار دارد .
گردو شکن – فرغون – گاری – قایق – در باز کن
معمولا این نوع اهرم ها نیرو را افزایش می دهند

9 -کاربرد اهرم نوع سوم را با مثال بیان کنید .
پاسخ: نوع سوم : نیرو در وسط جسم و تکیه گاه قرار دارد
منگنه – جارو – قاشق – موچین انبری
معمولا این نوع اهرم ها کارها را در مدت زمان کم تر و سریع اهرم چگونه کار می‌کند؟ تر انجام می دهند

10 -تعادل در اهرم را تعریف کنید ؟
پاسخ: اگر دو جسمی که در دو طرف اهرم قرار می گیرند یکسان باشند باید فاصله ی آن ها از تکیه گاه برابر باشد تا اهرم در حالت تعادل قرار گیرد

11-هرچه جسم به تکیه گاه نزدیک شود به نیروی کم تری برای جابجایی جسم نیاز است .

12-هرچه جسم از تکیه گاه دور شود به نیروی بیشتری برای جابجایی جسم نیاز است

13-اهرم چیست ؟
پاسخ: میله یا وسیله بسیار ساده که با انتقال نیرو ، افزایش نیرو و یا تغییر جهت نیرو در آسان شدن کارها به ما کمک می کنداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.