سه اصل همیشگی همراه پول


معادله حسابداری و فرمول آن

فرمول معادله حسابداری که به عنوان معادله ترازنامه نیز شناخته می شود، دارایی ها = بدهی ها + حقوق صاحبان سهام است.

این معادله پایه تمامی معادلات حسابداری است. این معادله باید توسط اطلاعات موجود در ترازنامه یک شرکت پشتیبانی شود. معادله حسابداری پایه و اساس حسابداری دوگانه است زیرا نشان می دهد که همه دارایی ها با وام گرفتن پول یا پرداخت پول به سهامداران شرکت تأمین می شوند.

مانند تمام معادلات ریاضی در معادله حسابداری هم دو طرف تساوی باید با یکدیگر برابر باشند. و این معادله همیشه ثابت است و هیچ چیز دیگری نباید آن را به هم بزند.

ترازنامه نمایش دقیق تر و پیچیده تری از معادله حسابداری است و منطبق بر معادله حسابداری می باشد. این نشان می دهد که کل دارایی های یک کسب و کار برابر است با کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام. به عبارت دیگر، تمام کاربردهای سرمایه (دارایی ها) برابر با تمام منابع سرمایه است (بدهی: بدهی ها و حقوق صاحبان سهام).

روش دیگر برای بررسی معادله آن:

حقوق صاحبان سهام = دارایی ها - بدهی ها

معادله حسابداری را اغلب معادله حسابداری اساسی می نامند.

سه عنصر در فرمول معادله حسابداری کدامند؟

فرمول معادله حسابداری / فرم معادله حسابداری

فرمول حسابداری :

دارایی = بدهی + حقوق صاحبان سهام

بنابراین، بیایید نگاهی به همه عناصر معادله حسابداری بیندازیم.

درک معادله حسابداری

درک معادله حسابداری :

وضعیت مالی هر کسب و کار، کوچک یا بزرگ، بر اساس دو جزء اصلی ترازنامه ارزیابی می شود: دارایی ها و بدهی ها. حقوق صاحبان سهام، بخش سوم ترازنامه است. معادله حسابداری نمایانگر نحوه ارتباط این سه جزء مهم با یکدیگر است. معادله حسابداری معادله اساسی حسابداری یا معادله ترازنامه نیز نامیده می شود.

در حالی که دارایی ها منابع ارزشمند تحت کنترل شرکت را نشان می دهند، بدهی ها نشان دهنده تعهدات آن است. بدهی ها و حقوق صاحبان سهام نشان می دهد که چگونه دارایی های یک شرکت تامین مالی می شود. اگر از طریق بدهی تأمین شود، به عنوان بدهی نشان داده می شود، و اگر از طریق انتشار سهام خالص به سرمایه گذاران تأمین شود، در حقوق صاحبان سهام نشان داده می شود.

معادله حسابداری به ارزیابی اینکه آیا معاملات تجاری انجام شده توسط شرکت به طور دقیق در دفاتر و حسابهای آن منعکس شده است، کمک می کند.

دارایی ها

اولین قسمت معادله حسابداری دارایی ها است. دارایی ها چیزهایی با ارزش هستند که متعلق به یک کسب و کار هستند.

دسته های مختلفی از دارایی های تجاری شامل دارایی های بلند مدت، دارایی های سرمایه ای، سرمایه گذاری ها و دارایی های مشهود وجود دارد. آنها با وام گرفتن از وام دهندگان، دریافت پول نقد از صاحبان و سهامداران یا ارائه کالا یا خدمات به دست آمدند.

دارایی های جاری کسب و کار شامل پول نقد و حساب های دریافتی است، در حالی که دارایی های بلند مدت شامل اسناد قابل دریافت است. اقلامی مانند تابلو های نقاشی، دارایی و تجهیزات، دارایی سرمایه ای محسوب می شوند. اوراق بهادار متعلق به یک شرکت مانند سهام و اوراق قرضه را سرمایه گذاری می نامند. دارایی های نامشهود موجود در ترازنامه شرکت شامل علائم تجاری، سرقفلی، حق ثبت اختراع و حق چاپ است.

در معادله حسابداری آمده است که مقدار دارایی ها باید برابر با بدهی ها به اضافه ارزش سهامدار یا مالک باشد.

تعهدات

قسمت دوم معادله حسابداری بدهی ها است. تعهداتی که به شرکتها و افراد دیگر بدهکار هستند، بدهی محسوب می شوند و می توانند در زمره بدهیهای جاری و بلند مدت دسته بندی شوند.
بدهی های جاری در یک ترازنامه، سررسید شده در سال، شامل حساب های قابل پرداخت، دستمزد یا حقوق و دستمزد قابل پرداخت و مالیات های قابل پرداخت است. بدهی های بلند مدت معمولاً مربوط به موسسات و بانکهای وام دهنده میباشد و شامل اسکناس های قابل پرداخت و احتمالاً درآمد بدون عایدی است.
درآمد کسب نشده از پولی که هنوز برای خدمات یا محصولی که هنوز تحویل نگرفته اید دریافت کرده اید، تعهدی محسوب می شود.

حقوق صاحبان سهام

قسمت سوم معادله حسابداری حقوق صاحبان سهام است. درآمدی که سهامدار شرکت می تواند پس از پرداخت بدهی ادعا کند حقوق صاحبان سهام است.

حقوق صاحبان سهام برابر است با کل دارایی های یک شرکت منهای کل بدهی های آن این را می توان در ترازنامه یافت و یکی از مهمترین معیارها برای ارزیابی سلامت مالی یک شرکت برای تحلیلگران است.

سهامداران ارزش خالص یا دفتری یک شرکت را نشان می دهد.

محدودیت های معادله حسابداری

اگرچه ترازنامه همیشه متعادل می شود، معادله حسابداری اطلاعاتی در مورد عملکرد خوب یک شرکت به سرمایه گذاران ارائه نمی دهد. در عوض، سرمایه گذاران باید اعداد و ارقام را تفسیر کرده و خود تصمیم بگیرند که آیا شرکت دارای بدهی های بسیار زیاد یا بسیار اندک، دارایی های شرکت کافی یا شاید دارایی های شرکت زیاد نیست، یا این که به درستی برای تأمین رشد بلندمدت هزینه های شرکت را تامین مالی می کند.

حسابداری بخش مهمی از اداره یک کسب و کار است. اما، این بدان معنا نیست که شما باید حسابدار باشید تا اصول اولیه را درک کنید. بخشی از اصول این است که چگونه دارایی های خود را پرداخت می کنید با بدهی تأمین می شود یا با سرمایه پرداخت می شود. برای مشاهده تفاوت از معادله حسابداری استفاده کنید.

معادله حسابداری برای چه مواردی استفاده می شود؟

معادله حسابداری برای چه مواردی استفاده می شود؟

در سیستم گزارشگری مالی، یکی از صورتهای مالی (ترازنامه) همچنان نقش اساسی را ایفا می کند و کاربردهای مهمی دارد. ترازنامه، قبل از هر چیز، مالکان را با مدیریت، وضعیت دارایی یک نهاد اقتصادی آشنا می کند. آنها از ترازنامه خواهند فهمید که مالک چه چیزی دارد، یعنی کمیت و کیفیت منابع شرکت که شرکت می تواند در اختیار داشته باشد و چه کسانی در ایجاد این منابع دخیل بوده اند.
ثانیاً، با توجه به ترازنامه، مشخص می شود که آیا شرکت قادر خواهد بود تعهدات خود را نسبت به اشخاص ثالث (سهامداران، سرمایه گذاران، طلبکاران، خریداران، فروشندگان و غیره) به زودی پوشش دهد یا خیر. ثالثاً، محتوای اقلام سرمایه و بدهی امکان استفاده از آن را برای کاربران داخلی و خارجی فراهم می کند. به عنوان شکل اصلی گزارشگری مالی، ترازنامه به شما امکان می دهد ترکیب و ساختار دارایی های یک شرکت، نقدینگی و گردش دارایی های جاری، در دسترس بودن حقوق صاحبان سهام و بدهی ها، وضعیت و پویایی مطالبات و بدهی ها و همچنین اعتبار و قابلیت پرداخت بدهی یک شرکت را تعیین کنید.

داده های ترازنامه به شما امکان می دهد کارآیی قرار دادن سرمایه شرکت، کفایت آن برای فعالیت های اقتصادی فعلی و آینده، اندازه و ساختار منابع وام گرفته شده و همچنین تأثیر جذب آنها را ارزیابی کنید. بنابراین، ترازنامه آموزنده ترین شکل برای تجزیه و تحلیل و ارزیابی وضعیت مالی یک نهاد اقتصادی است و بدون معادله حسابداری، ایجاد این گزارش مالی ممکن نخواهد بود. بنابراین، برای مشاغل بزرگ و کوچک این معادله ضروری است.

برای انجام فعالیتهای اقتصادی، شرکت به بودجه نیاز دارد و این وجوه باید توسط شخصی به شرکت داده شود. وجوه متعلق به شرکت دارایی نامیده می شود. مالک، موسس، بخشی از این دارایی ها را ارائه می دهد. مقدار کل وجوه کمک شده توسط آنها سرمایه اولیه نامیده می شود.

اگر مالک تنها کسی باشد که مشارکت داشته باشد، معادله دارایی = دارایی صاحب منصفانه خواهد بود. با این حال، دارایی ها ممکن است توسط شخص دیگری که مالک نیست، مشارکت داشته باشد. بدهی شرکت به این دارایی ها بدهی نامیده می شود. بنابراین، در حال حاضر این معادله به شکل زیر ظاهر می شود: دارایی ها = بدهی ها و حقوق صاحبان سهام.
سمت چپ و راست معادله همیشه با هم منطبق هستند زیرا دارایی های یکسانی از دو نظر در نظر گرفته می شوند. برابری در دو طرف معادله برای همیشه حفظ می شود و به تعداد معاملات تجاری بستگی ندارد.

نکته: معادله حسابداری به ثبت دقیق کلیه معاملات حسابداری کمک می کند. با این حال، حتی اگر متعادل باشد، هیچ تضمینی برای حذف اشتباهات یا تقلب وجود ندارد. علاوه بر این، نمی تواند اطلاعات زیادی در مورد وضعیت مالی شرکت ارائه دهد. صاحبان مشاغل و سرمایه گذاران برای درک بیشتر تراز ها باید جداگانه به تجزیه و تحلیل امور بپردازند.
چرا معادله حسابداری همیشه در تعادل است؟

هر تراکنش مالی حداقل شامل دو حساب است. این نشان می دهد که یک کسب و کار چه چیزی دریافت کرده و چه چیزی در عوض داده است. به عنوان مثال، می تواند به صورت نقدی (دارایی ها کاهش یابد) برای به دست آوردن موجودی (افزایش دارایی ها) یا گرفتن وام از بانک، همزمان افزایش دارایی ها و بدهی ها را به همراه می آورد.

یعنی تغییرات می تواند در یک طرف معادله صورت پذیرد و یا یکی در طرف راست و دیگری در طرف چپ معادله.

معادله حسابداری نقش مهمی را به عنوان اساس سیستم حسابداری دوبل یا همان 2 طرفه ایفا می کند.

معادله حسابداری و ارتباط آن با جهان هستی و زندگی انسان ها

معادله حسابداری معمولاً به صورت دارایی = بدهی + خالص ارائه می شود. این بدان معناست که مجموع دارایی های یک کسب و کار، همه چیز از پول نقد گرفته تا دارایی تا صورت حساب های پیش پرداخت، باید برابر مجموع بدهی های آن (بدهی ها، وام ها و اجاره نامه ها، درآمد معوق) به علاوه هرگونه حقوق صاحبان سهام در آن تجارت باشد. این معادله از دو جهت قابل بررسی است. اول، همیشه همه چیز رو به متعادل شدن می رود. اگر یک کسب و کار، دارایی جدیدی به دست آورد، باید از دارایی دیگری (مانند پول نقد)، از بدهی (مانند وام) یا از حقوق صاحبان سهام (مانند سود انباشته) برای این کار استفاده کند. این تغییر سرمایه من را به یاد اولین قانون ترمودینامیک از کلاس شیمی دبیرستان می اندازد، انرژی ایجاد یا نابود نمی شود. من معتقد هستم که پول صرفاً نوعی انرژی است که ما برای ایجاد زندگی در این جامعه معامله می کنیم و تغییر می دهیم. یادگیری استفاده از این انرژی، به جای ترسیدن از آن، بخش مهمی از ایجاد رفاه است. در تمام طول روز، در هر روز از زندگی خود، چرخه هایی را معامله می کنیم که وقتی به درستی کار می کنند، دائماً متعادل می شوند. تجارت بر اساس زمان و منابع مبادله پول است. ما به کمک هم در مورد نیازهایمان برای درمان مشابه در مواقعی که به آنها نیاز داریم مبادرت می کنیم، همه دنیا اینگونه کار می کنند. من صبح زود از خواب بیدار می شودم که از زمان بدست آمده برای مدیتیشن، مطالعه و ورزش استفاده می کنم. منطقی است که در نظر بگیریم که در زندگی و مشاغل خود چه معامله می کنیم و در آن تجارت چه چیزی دریافت می کنیم. این گونه می توانید تعادل را احساس کنید. انرژی از بین نمی رود بلکه تبدیل می شود، زمان از بین نمی رود بلکه در کار دیگری استفاده می شود. این تعادل در تمام دنیا باقی است و نمونه بارز آن نیز در معادله حسابداری آشکار هست.

مثالی از معادله حسابداری:

برای شرکتی که حسابهای دقیق دارد، هر معامله تجاری حداقل در دو حساب آن نشان داده می شود. به عنوان مثال، اگر یک کسب و کار از یک نهاد مالی مانند بانک وام بگیرد، پول وام گرفته شده دارایی های شرکت را افزایش می دهد و بدهی وام نیز به میزان معادل افزایش می یابد.

یا به عنوان مثال اگر یک کسب و کار با پرداخت پول نقد مواد اولیه بخرد، منجر به افزایش موجودی (دارایی) و کاهش سرمایه نقدی (دارایی دیگر) می شود. از آنجا که در هر معامله انجام شده توسط یک شرکت دو یا چند حساب تحت تأثیر قرار می گیرد، سیستم حسابداری به عنوان حسابداری دوبار نامیده می شود.

نتیجه نهایی در مورد محاسبه معادله حسابداری

معادله حسابداری فرمولی حیاتی برای درک و در نظر گرفتن آن در مورد سلامت مالی تجارت شماست. معادله حسابداری تقریباً در هر جنبه حسابداری تجاری شما عاملی تاثیر گذار و مهم است.

معرفی کامل عرضه و تقاضا به همراه جزئیات تحلیل آن

معرفی کامل عرضه و تقاضا به همراه جزئیات تحلیل آن

هنگام فعالیت در هر بازاری، با دو واژه ی عرضه و تقاضا به دفعات مواجه می شوید. اما واقعا عرضه و تقاضا به چه معناست و چه کاربردهایی دارد؟ با وجود اینکه مفهوم آن ممکن است خیلی ساده به نظر بیاید، اما عرضه و تقاضا در واقع یک تئوری در علم اقتصاد است که تغییرات قیمت را در یک بازار رقابتی توضیح می‌دهد. در این مقاله اندکی با این مفهوم آشنا خواهیم شد.

رقابت در بازار چیست؟

در همه ی بازارها رقابت بین فروشندگان و خریداران در جریان است. فروشندگان اهداف و منافع خود را دنبال می‌کنند و به دنبال افزایش سود هستند. خریداران هم همیشه به دنبال قیمت مناسب و کمترین قیمت در بازار می‌باشند.

تقاضا چیست؟

مقدار کالا و خدماتی که تقاضا کنندگان درخواست می‌کنند را تقاضا می‌نامیم.

قانون تقاضا

در صورت برابر بودن سایر عوامل، هرچه قیمت یک کالا بالاتر باشد، تقاضای کمتری برای آن کالا وجود خواهد داشت. این قانون ساده اما کاربردی، قانون تقاضا نام دارد.

تابع و نمودار تقاضا چیست؟

بر اساس قانون تقاضا، می‌توان تابع تقاضا را تعریف کرد. این تابع بیان می کند که قیمت و تقاضا با هم ارتباط عکس دارند، یعنی هرچه قیمت بالاتر باشد، تقاضا کمتر است و هرچه قیمت کمتر باشد تقاضا بیشتر است.

تابع تقاضا را وقتی با همین فرضیات رسم کنیم، به نمودار یا منحنی تقاضا (شکل پایین) می‌رسیم.

تابع تقاضا

در نمودار مشاهده می‌کنید که هرچه قیمت کمتر باشد، مقدار تقاضا بیشتر است و هرچه قیمت افزایش پیدا کند مقدار تقاضا کم می‌شود.

تقاضا به چه چیزهایی بستگی دارد؟

علاوه بر قیمت که مهمترین علت تغییر در تقاضا است، کیفیت محصول، در دسترس بودن آن، محصولات جایگزین، میزان تبلیغات برای کالا، پاسخگویی و خدمات پس از فروش و نوسانات قیمتی محصول و . هم بر میزان تقاضا تاثیرگذار است.

عرضه چیست؟

عرضه، جریان کالا یا خدماتی است که برای پاسخ به تقاضا ایجاد می‌شود. می‌توان گفت عرضه مقدار کالا یا خدماتی است که تولیدکنندگان حاضرند در قیمت‌های مختلف در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.

قانون عرضه

قانون عرضه می‌گوید در صورت برابر بودن سایر عوامل، هرچه قیمت یک کالا بیشتر باشد، عرضه آن بیشتر می‌شود.

تابع عرضه و نمودار عرضه چیست؟

تابع عرضه که از قانون عرضه گرفته شده است، بیان می کند که قیمت و عرضه رابطه مستقیم باهم دارند. یعنی هرچه قیمت بالاتر باشد، عرضه هم بیشتر می‌شود.

این تابع را می‌توان در نمودار یا منحنی عرضه (شکل پایین) رسم کرد.

تابع عرضه

عرضه به چه چیزهایی بستگی دارد؟

علاوه بر قیمت، زمان، فاکتور تاثیرگذاری بر عرضه است. تامین کنندگان کالا باید به تغییرات قیمت واکنش نشان دهند که این نشان دهنده تاثیر زمان بر عرضه است اما مدت زمان بالا بودن قیمت و تقاضا اهمیت بالایی دارد. فرض کنید که با انتشار ویروس کرونا تقاضا برای محصولات بهداشتی مثل ماسک، دستکش و ضدعفونی کننده و قیمت آن‌ها بالا برود. تولیدکنندگان به راحتی با افزایش ظرفیت خط تولید خودشان می‌توانند این نیاز و تقاضا را برطرف کنند. اما اگر این ویروس برای مدت طولانی زندگی افراد را تحت تاثیر قرار دهد، پیشبینی می‌شود تغییرات در تقاضا و قیمت به شکل طولانی مدت باشد. در نتیجه تولیدکنندگان باید با تغییرات زیرساختی و تجهیزاتی، پاسخگوی تقاضای طولانی مدت باشند.

علاوه بر فاکتور زمان و قیمت، ظرفیت تولید، هزینه‌های تولید (حقوق کارکنان، خرید مواد اولیه و. )، تعداد رقبا، رقابت در بازار و نوع محصول تولیدی بر عرضه تاثیرگذار است.

عرضه و تقاضا چه ارتباطی به هم دارند؟

فرض کنید، یک شرکت جدید در زمینه تولید خودرو در کشور تاسیس شود. این شرکت با مطالعه بازار هدف خود، برنامه‌ریزی برای تولید 000 10 دستگاه در سال را به قیمت 000 000 100 تومان انجام می‌دهد. باتوجه کیفیت مناسب محصولات شرکت، تقاضا برای خرید این اتومبیل‌ها افزایش می‌یابد و 000 30 نفر درخواست خرید این 000 10 عدد دستگاه را دارند. حال بر اساس تابع تقاضا، با بالا رفتن تقاضا قیمت نیز افزایش می‌یابد. حالا بر اساس تابع عرضه با بالا رفتن قیمت، عرضه هم افزایش می‌یابد.

در مقابل هم اگر تقاضا برای این خودروها کمتر از عرضه باشد، قیمت کاهش می‌یابد. اکنون تقاضا با کاهش قیمت، بالا می‌رود.

تعادل در عرضه و تقاضا چیست؟

برابر بودن میزان عرضه و تقاضا به معنی برخورد دو خط در نموار عرضه و تقاضا (شکل پایین) است. به این نقطه تعادل می‌گوییم. چون مقدار کالاهای عرضه شده دقیقا با مقدار کالای مورد تقاضا برابر است. در این نقطه به اصطلاح می‌گوییم تخصیص کالا در کارآمدترین حالت خود قرار دارد.

نقطه تعادل

مقدار Q را مقدار تعادلی و قیمت P را قیمت تعادلی می‌گوییم.

تعادل در اقتصاد یک آرزو است و فقط در تئوری قابل دستیابی است. یعنی احتمالا هیچ‌گاه به این نقطه در اقتصاد نخواهیم رسید.

عدم تعادل در عرضه و تقاضا به چه چیزی منتهی می‌شود؟

  • مازاد عرضه

اگر قیمت بالاتر از قیمت تعادلی باشد. مازاد عرضه اتفاق می‌افتد و به اصطلاح بازار با ناکارآمدی مواجه می‌شود.

در نمودار زیر مازاد عرضه رسم شده است. عرضه در قیمت و مقدار P1 و Q2 انجام می‌شود و تقاضا در همان قیمت با مقدار Q1 انجام می‌شود. اختلاف دو مقدار Q2 ,Q1 میزان مازاد عرضه است.

مازاد عرضه

مازاد عرضه یعنی اینکه تولیدکنندگان درحال تولید کالای بیشتری نسبت به تقاضای بازار هستند و طرف تقاضای بازار به علت قیمت بالا خواهان خرید محصول نیستند.

وقتی قیمتی کمتر از قیمت تعادلی تعیین شود، مازاد تقاضا به وجود می‌آید. چون قیمت کم است، تقاضا زیاد است اما میزان تولید و عرضه محصول پایین است. بنابراین بالا بودن تقاضا باعث کمبود کالا خواهد شد و قیمت محصول را بالا خواهد برد.

مازاد تقاضا

انتقال و حرکت چیست؟

حرکت:

در نمودار تقاضا، حرکت یعنی تغییر قیمت یا تعداد تقاضا از یک نقطه به نقطه دیگر. حرکت در نمودار تقاضا نشان دهنده تقاضای پایدار است، یعنی با تغییر قیمت کالا، تقاضا نیز تغییر کند و رابطه‌ی آن‌ها خراب نشود.

در نمودار عرضه، حرکت در طول منحنی عرضه یعنی رابطه عرضه پایدار است. پس حرکت در این نمودار هم یعنی رابطه عرضه و قیمت با تغییر قیمت ثابت بماند. مثلا وقتی قیمت دوبرابر می‌شود، عرضه هم دو برابر شود.

انتقال:

انتقال در منحنی، یعنی با ثابت ماندن قیمت، میزان عرضه یا تقاضا کم و زیاد شود. انتقال برعکس حرکت که به معنی ثابت ماندن نوع رابطه بین قیمت و عرضه یا تقاضا بود، به معنی تغییر کردن رابطه بین قیمت و عرضه یا تقاضا است.

گفتیم عرضه و تقاضا می‌تواند تحت تاثیر عوامل دیگری به جز قیمت باشد. انتقال در نمودار عرضه و یا تقاضا هنگامی اتفاق می‌افتد که عرضه و تقاضا به وسیله عوامل دیگری به جز قیمت تغییر کند.

به طور کلی در انتقال ما شاهد یک نمودار جدید هستیم یعنی شرایط به طور کلی تغییر کرده است. ولی در حرکت، صرفا طول نمودار تغییر می‌کند.

عرضه و تقاضا چگونه باعث ایجاد یک قیمت تعادلی می‌شود؟

گفتیم قیمت تعادلی، قیمتی است که در آن تولید کننده می‌تواند همه محصولاتش را بفروشد و خریدار می‌تواند همه محصولانی که می‌خواهد را بخرد.

حال مثلا وقتی یک شرکت تعداد 000 000 3 عدد از یک کالا را تولید می‌کند و به دلیل قیمت آن کالا فقط 000 500 1 عدد از آن را می فروشد، باید قیمت را پایین‌تر بیاورد تا باقی کالای تولیدی هم فروخته شود. با کاهش قیمت، تقاضای خرید آن محصول بالاتر می‌رود تا جایی که مثلا تنها 000 10 عدد از آن کالا باقی بماند. چون عرضه کم شده و تقاضای خرید بالاست، قیمت بالا می‌رود. در انتها فروشنده و خریدار به یک قیمت تعادلی خواهند رسید که دو طرف معامله راضی هستند.

قانون عرضه و تقاضا بر چه چیزهایی تاثیر گذار است؟

به جز قیمت کالا یا خدمات، این قانون بر سایر فعالیت‌های اقتصادی هم تاثیر گذار است. مثلا در یک شهر وقتی تعداد گچ‌کاران ماهر کم‌تر از تعداد ساختمان‌های در حال ساخت است (یعنی تقاضا بیشتر از عرضه است)، پس کارفرمایان ناچارند که حقوق پرداختی خود را افزایش دهند.

این مثال‌ها یکی از تاثیرات این قانون در اقتصاد را نشان می‌دهد و به طور کلی شما همیشه می‌توانید تاثیر این قانون را در اطراف خود لمس کنید.

عرضه و تقاضا در بورس اوراق بهادار چه تاثیری می‌گذارد؟

عرضه در بورس، توسط سهامداران یک سهام که می‌خواهند آن را با قیمت‌های مختلف بفروشند مشخص می‌شود و تقاضا را خریداران آن سهم که می‌خواهند آن را با قیمت‌های مختلف بخرند، مشخص می‌کنند.

طبیعتا در هنگام فروش یک نفر خواهان بیشترین قیمت ممکن است. در خرید هم، خریدار می‌خواهد به کمترین قیمت ممکن آن کالا را تهیه کند. پس هرچه قیمت یک سهم بالاتر برود، عرضه آن بیشتر می‌شود و هرچه قیمت یک سهم پایین‌تر بیاید، تقاضا برای خرید آن بیشتر می‌شود.

وقتی قیمت یک سهم بالا می‌رود، سهامداران سهم خود را می‌فروشند که باعث افزایش عرضه می‌شود. افزایش عرضه باعث کاهش قیمت سهم می‌شود که در نتیجه کاهش قیمت باعث افزایش تقاضا می‌شود. این چرخه عرضه و تقاضا باعث تغییرات قیمت در بازارهای مالی مختلف از جمله بورس شود. می‌توان گفت یکی از دلایل اصلی تغییر قیمت در بازار سرمایه، همین اصل عرضه و تقاضا است.

جمع بندی

در این مقاله با مفاهیم مربوط به عرضه و تقاضا آشنا شدیم. عرضه و تقاضا در همه ی بازارهای مالی و حتی در زندگی عادی نیز وجود دارد. در بورس نیز عامل اصلی تغییر قیمت سهام، همین قوانین عرضه و تقاضا می باشد.

واحد پول عراق

کشور عراق به خاطر داشتن موقعیت مذهبی و میزبانی از حرم امام حسین و امام علی، همواره یکی از مقاصد مهم مذهبی برای مسلمانان بوده است. در ایران نیز سفر به این کشور مخصوصا در ایام محرم، بسیار رایج می باشد! با توجه به این مسائل دانستن واحد پول عراق برای زائران ایرانی امری مهم و کاربردی به شما می آید. به همین خاطر ما در این بخش قصد داریم درباره دينار عراق و تبدیل ارزهای مختلف به دینار و برعکس صحبت کنیم. همراه ما باشید!

پول عراق

دینار عراق

واحد رسمی و رایج کشور عراق دینار (Dinar) است. البته علاوه بر عراق، دینار واحد پول 9 کشور عربی دیگر نیز می باشد. کد رسمی دینار عراق IQD بوده و نماد آن نیز ع.د می باشد. فلوس واحد جزء پول عراق می باشد و هر 1 دینار عراق معادل 1000 فلس یا فلوس است. دینار عراقی از سال 1931 میلادی وارد این کشور شده و به گردش افتاده است. در طول سالیان مختلف انواع مختلفی از دینار در این کشور به وجود آمد که هریک اسم جداگانه و ارزش متفاوتی داشتند. به طور مثال در زمان حکومت بعث، دینار طبع یا تزویر برای مبادلات مردم مورد استفاده قرار می گرفت اما در کردستان عراق پول رایج مردم دینار سویسری (سوئیسی) بود که ارزش آن به مراتب بسیار بیشتر از دینار طبع بود. واژه دینار برگرفته شده از کلمه دیناریوس، واحد پول امپراطوری رم می باشد و جمع آن در زبان عربی دنانیر و در فارسی دینارها خوانده می شود.

نرخ دینار عراق

همان طور که می دانید نرخ ارز هر کشور ممکن است به طور لحظه ای تغییر کند و قاعدتا دینار عراق نیز نرخ ثابت ندارد. اما ما سعی می کنیم در بخش های بعدی مقاله نرخ پول این کشور را به تومان و دلار که دو مورد از مهم ترین ارزها برای مسافران ایرانی تور عراق به شمار می آید، به اطلاع شما عزیزان برسانیم.

همه چیز درباره کشور عراق - کشور عراق به عنوان همسایه غربی ایران ، میزبان گردشگران زیادی برای زیارت حرم امام حسین و حضرت عباس از سراسر دنیا می باشد.

دینار عراق به تومان

اگر قصد سفر به عراق را داشته باشید، قطعا این یکی از سوال های شما خواهد بود که هر دینار چند تومان است و ما چگونه می توانیم برای سفر خود دینار بخریم؟ در پاسخ به سوال شما باید بگوییم در حال حاضر یعنی در تاریخ آبان ماه سال1400، هر یک دینار معادل 210 ریال ایران یا همان 21 تومان (21 تا تک تومانی) می باشد.

دینار عراق به دلار

از آن جایی که ممکن است برخی مسافران پول خود را ابتدا به دلار تبدیل کنند و سپس در سفران دلار را به دینار تبدیل کنند، بهتر است از نرخ دینار به دلار هم اطلاع داشته باشید. در تاریخ 24 آبان 1400، هر یک دلار معادل 1.459 دینار عراق می باشد.

در سفر به عراق چه ارزی با خود ببریم؟

سوال همیشگی سفرهای خارجی، آیا با خود دلار ببریم یا ارز کشوری که به آن سفر می کنیم؟ معمولا برای سفر به کشورهایی مثل تایلند یا گرجستان توصیه می شود که با خود دلار برده و در بانک یا صرافی های کشور مقصد، پول خود را به ارز رایج آن کشور تبدیل کنید. اما این موضوع برای کشور عراق کمی متفاوت است!
زائران یا سه اصل همیشگی همراه پول مسافرانی که قصد دارند با تور عراق به این کشور سفر کنند، بهتر است بدانند که بهترین ارز برای خرید در این کشور همان واحد رسمی پول عراق یعنی دینار می باشد. چرا که اولا پول ایرانی یعنی تومان در این کشور معتبر نبوده و مغازه دارها پول ایران را از مسافران قبول نمی کنند دوما حتی اگر قبول کنند به صرفه نخواهد بود، چرا که قطعا پول بیشتری نسبت به جنس خریداری شده از شما دریافت خواهند کرد. برای سفر به عراق می توانید دلار با خود ببرید و برای خرید کردن هم با دلار هزینه ها را پرداخت کنید اما باز هم مشکل دوم برای شما وجود خواهد داشت، چرا که مغازه دارها هزینه را به بالا گرد می کنند و شما ضرر خواهید کرد.بنابراین بهتر است در ایران پول خود را به دینار عراق تبدیل کرده و بعد به عراق سفر کنید. در این صورت با خیال راحت و بدون نگرانی از نرخ تبدیل پول ها می توانید خرید کنید و ضرری هم متحمل نخواهید شد.

پول عراق

برای سفر به عراق چقدر پول ببریم؟

یکی دیگر از دغدغه های سفر به عراق که به موضوع بحث ما نیز مرتبط می باشد، این است که در سفر به این کشور چقدر باید پول با خود ببریم و در واقع هزینه سفر به عراق چقدر است؟ اگر بخواهیم به صورت کلی به این موضوع بپردازیم باید بگوییم که هزینه های سفر به عوامل مختلفی بستگی دارد که از مهم ترین آن ها می توان به نوع سفر (زمینی یا هوایی)، مدت زمان اقامت، اقامتگاه و غیره اشاره کرد اما اگر به دنبال جواب دقیق تری برای سوال "سفر به عراق چقدر پول می‌خواهد؟" باشید ما در ادامه لیستی از هزینه های سفر به این کشور را برای شما شرح خواهیم داد.
هزینه ویزای عراق: ویزای عادی عراق حدود 50 هزار تومان و ویزای فوری عراق حدود 230 هزار تومان می باشد اما برای زائران ایرانی طی توافقی بین دولت ها انجام شد، ویزای عراق در ماه های محرم و صفر لغو و رایگان شد.
هزینه اخد گذرنامه: حتی اگر برای سفر به عراق نیاز به ویزا نداشته باشید، باید حتما گذرنامه داشته باشید که هزینه گذرنامه طبق آخرین گزارشات ثبت شده در سال 98، حدود 150 هزار تومان می باشد. (لازم به ذکر است که زنان متاهل حدود 30 هزار تومان نیز بابت اجازه نامه محضری از همسر پرداخت نمایند)

واحد پول کشورها - اگر زیاد سفر می کنید و یا به پول کشورهای مختلف علاقه مند هستید بر روی لینک کلیک کنید.

بیمه مسافرتی: برای سفر به عراق حتما باید بیمه داشته باشید که هزینه آن حدود 25 هزار تومان می باشد. بیشترین هزینه سفر را در صورت سفر هوایی قیمت بلیط هواپیما و در صورت سفر زمینی به عراق کرایه اتوبوس آن تشکیل می دهد. از آن جایی که قیمت بلیط هواپیما بسیار متنوع است ما به شرح هزینه کرایه های اتوبوس و رفت و آمد در سفر می پردازیم.
قیمت کرایه اتوبوس تا مرز ایران و عراق: شرکت های اتوبوسرانی برای رفتن به مرز از نقاط مختلف کشور، نرخ های مختلفی در نظر گرفته اند که این مبلغ حداکثر 200 هزار تومان و حداقل 22 هزار تومان می باشد.
کرایه ها در عراق: در نقاط صفر مرزی کشور عراق، معمولا ماشین های شخصی زیادی برای سوار کردن زائران وجود دارد که نسبت به تقاضا برای مسافران قیمت تعیین می کنند و یک مبلغ ثابت برای کرایه ندارد اما نرخ اتوبوس های مستقر در این منطقه، در حال حاضر حدود 10000 دینار عراق معادل 100 هزار تومان می باشد.

عکس پول عراق - دینار عراقی

کرایه ون در عراق: در این کشور ون هایی نیز برای جابجایی زائران بین زیارتگاه های نجف و کربلا مستقر کرده اند که نرخ کرایه آن ها برای جابجایی از مرز مهران حدود 8000 دینار می باشد. نرخ کرایه ون هایی که بین نجف و کربلا فعالیت می کنند نیز حدود 4 هزار دینار می باشد.
با تمام نرخ ها و قیمت هایی که تا الان ذکر کردیم و با توجه به اینکه ممکن است قصد خرید سوغاتی را داشته باشید، مسافران تور کربلا بهتر است حداقل 200 هزار دینار در عراق همراه خود داشته باشد.

از کجا دینار عراق بخریم؟

برای خرید دینار عراقی مسافران می توانند به صرافی های بانک ها، صرافی های میدان فردوسی و سبزه میدان مراجعه نمایند، همچنین شعب بانک ملی نیز تسهیلات لازم برای اخذ ارز زیارتی کربلا و نجف را ارائه می دهند.

اسکناس دینار عراقی

اسکناس های عراق به چند شکل مختلف بین مردم رد و بدل می شود این اسکناس ها عبارتند از: اسکناس ربع دینار (4/1 دینار) ، اسکناس نصف دینار (2/1 دینار) ،اسکناس یک، پنج، ده، بیست و پنج، پنجاه، صد و 10.000،5.000،1.000،500،250دینار می باشد. جالب است بدانید که در عراق پول سکه ای وجود ندارد.

قیمت کیف پول چرم اصل زنانه

کیف چرم اداری مردانه طبیعی ارزان

یکی از وسیله هایی که دارای طول عمر بسیار بالایی است و برای مدت زمان زیادی می توان از آن استفاده کرد کیف پول چرم اصل زنانه می باشد که طی سالهای متوالی قیمت تمام شده آن به سبب زیاد شدن میزان تولید و عرضه این اقلام به صرفه شده است.

امروزه به دلیل پیشرفت علم شاهد تولید انواع کیف پول با استفاده از جنسهای متنوع هستیم اما به جرات می توان گفت که هیچ متریالی نمی تواند جایگزین چرم طبیعی شود، زیرا استفاده کردن از این جنس مزیتهای زیادی دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.

اصلی ترین و بارزترین مزیت استفاده کردن از این وسیله های درجه یک ماندگاری بسیار بالای آنها است، زیرا جنس چرم به کار رفته در این اقلام به قدری مرغوب می باشد که برای مدت زمان طولانی می توان از این کالاها استفاده کرد.

از دیگر مزایای بهره گرفتن از این نمونه ضد حساسیت بودن آنها است، بسیاری از افراد جامعه به بعضی از متریالهای تولید کننده این اقلام حساس بوده و دچار عوارض پوستی می شوند اما این محصول به هیچ عنوان افراد را دچار حساسیت پوستی نخواهد کرد.

داشتن وزن بسیار سبک این وسایل در اندازه های مختلف از دیگر مزایای به شمار می رود که می توان از آن نام برد، بنابراین تمامی افراد متقاضی می توانند به سهولت از آن در مهمانی و مراسمهای مختلف به دور از خستگی استفاده نمایند.

این دسته از ملزومات همیشه مد هستند و به هیچ عنوان قدیمی نمی گردند و طرفداران این نمونه ها قادر هستند برای همیشه از این کالاها با خیال آسوده و هزینه ای معقول بهره مند شوند.

در رابطه با قیمت روز تمامی این اقلام نیز می توان این نکته را عنوان کرد قیمت این کالا نیز همانند سایر ملزومات دیگر وابسته به فاکتورهای متعددی می باشد و این امر موجب شده تا به طور قطعی نتوان قیمت ثابت شده ای را برای تمامی این اجناس عنوان کرد.

اما طی چند سال اخیر به دلیل زیاد شدن میزان تولید این وسایل توسط برندهای مطرح داخلی قیمت نهایی این کالاها مقرون به صرفه تر از سالهای قبل شده است.

قیمت کیف پول چرم

این روزها یکی از پرطرفدارترین اکسسوریهای موجود در بازار کیف پول چرم طبیعی می باشد که تنوع آن از نظر طرح و رنگ بسیار بالا است و افراد خریدار می توانند به شیوه های گوناگون به مراکز خرید معتبر این اجناس رجوع کرده و این وسایل را با قیمت مطلوب تهیه نمایند.

انتخاب کردن نوع کیف پول شخصیت و استایل خاصی را به بانوان محترم می بخشد و این امر موجب شده تا به دنبال تهیه کردن کالایی درجه یک باشند که هم دارای ظاهری بسیار زیبا و شیک باشد و هم اینکه از نظر کیفیت در رده بالایی قرار گرفته باشد، به همین خاطر بهترین گزینه برای تهیه کردن این وسایل کیف پول چرم می باشد.

خوشبختانه در کشور ما از گذشته تا به امروز برندهای با اعتبار زیادی وجود دارند که با استفاده از باکیفیت ترین چرم طبیعی مدلهای متنوعی از این نمونه ها را در سایزهای مختلف تولید کرده و با مناسب ترین قیمت روز در اختیار هموطنان گرامی می رسانند.

بنابراین تمامی مردم کشورمان می توانند به صورت حضوری و آنلاین به هر یک از این برندهای معتبر رجوع کرده و با پرداخت مبلغی منصفانه این وسایل درجه یک را به آسانی تهیه نمایند.

کیف پول چرم اصل

یکی از کاربردی ترین و بهترین وسیله های چرمی موجود در بازار به کیف پول چرم و کیف رودوشی تعلق دارد، نمونه های اصل این دسته از ملزومات به قدری زیبا و مرغوب هستند که چشم هر بیننده ای را به سمت خود جلب می کنند.

یکی از فاکتورهای اساسی در زمان تهیه کردن این دسته از نمونه ها اصل بودن نوع چرم به کار رفته در آنها است، عموم مردم در هنگام خریدن این اقلام قادر به تشخیص دادن این ملزومات اصل از نوع تقلبی آن نیستند به همین خاطر در این مقاله قصد داریم به چندین روش کلیدی اشاره کنیم که شما عزیزان با استفاده از این راه ها می توانید به راحتی اصل بودن این وسایل را تشخیص دهید.

یکی از روشهای تشخیص دادن این وسیله های اصل این است که سطح کیف پول مد نظر خود را به خوبی لمس کنید، زیرا این دسته از کالاهای اصل به دلیل استفاده کردن از متریال مرغوب دارای کمی ناهمواری بر روی سطح خود می باشند.

چرم اصل و واقعی دارای انعطاف پذیری بسیار بالایی است که شما می توانید به راحتی به آن پی ببرید تنها کافیست کیف پول موجود در مراکز فروش را از دو طرف بکشید.

از دیگر روشهای راحت و کم هزینه برای شناسایی این وسایل اصل این است که در مراکز فروش کیف را برداشته و آن را ببویید، زیرا محصولات چرمی اصل دارای بوی چرم طبیعی را می دهند و به هیچ عنوان بوی چسب یا پلاستیک را در آنها نمی توان استشمام کرد.

از راه های دیگری که می توان به آن اشاره کرد مراجعه سه اصل همیشگی همراه پول کردن به نمایندگیهای مجاز فروش مارکهای با اعتبار و فروشنده های مطرح و معتبر می باشد، فروشنده های با سابقه این اقلام به دلیل اینکه به راحتی می توانند اصل بودن این اقلام را تشخیص دهند باکیفیت ترین این وسایل را در اختیار شما قرار می دهند.

کیف پول چرم زنانه

به کالایی که عموم مردم برای حمل کردن وسیله های شخصی خود همچون پول نقد، کارت اعتباری، گواهینامه و غیره استفاده می کنند کیف پول گفته می شود، کیف پول چرم زنانه از جذاب ترین نوع این دسته از اقلام هستند که بانوان محترم می توانند با خرید هر یک از مدلهای آن زیبایی منحصر به فردی به استایل خود ببخشند.

با توجه به افزایش پیدا کردن تقاضا برای انواع این اقلام در کشور ما امروزه شرکتهای زیادی اقدام به تولید این محصول کرده اند که بایستی تمامی خریداران این دسته از محصولات در هنگام خرید به برخی از نکته های کلیدی توجه داشته باشند که مهمترین آنها عبارتند از:

در زمان تهیه و خرید این وسیله ها حتما به جنس آنها توجه داشته باشید، زیرا چرم مرغوب به کار رفته در این ملزومات دارای نشانه های بارزی می باشد که باید به آنها دقت کنید.

فضای داخلی کیف پول و کیف کمری از دیگر مواردی است که می توان از آن نام برد، اگر همیشه وسایل شخصی زیادی را با خود به همراه دارید سعی کنید که کالایی را انتخاب کنید که فضای زیادی داشته باشد.

داشتن قابلیت تمیز شدن از دیگر نکاتی است که حتما به آن توجه کنید، زیرا این وسیله همیشه به همراه شماست و احتمال کثیف شدن آن نیز بسیار زیاد است که شما بایستی نمونه ای را خریداری نمایید که به سهولت قابل تمیز شدن باشد.

اگر شما نیز به دنبال بهتر شدن استایل خود هستید حتما به مجموعه با سابقه ما مراجعه کرده و از انواع این محصولات دیدن کرده و کالای مد نظر خود را خریداری نمایید.

کرم و صابون گوری -اصل

ارسال به سراسر کشور

پکیج کرم و صابون گوری اصل
این پکیج شامل کرم گوری به همراه صابون گوری می باشد
کرم گوری اصل به رنگ سبز بوده و همچنین رایحه آن تقریبا شبیه به یک گل است.

این کرم (گوری Goree Cream)هم برای خانم ها مناسب است و هم آقایان

حداقل تعداد برای خرید این محصول : 1

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

تاریخ در دسترس بودن

  • خواندن بررسی های کاربر ( 73 )
  • نوشتن نقد و نظر

اطلاعات بیشتر

کرم و صابون گوری -اصل Goree C ream

اگر قبلا از کرم های زیادی استفاده کرده اید و از اثر بخشی آنها چندان راضی نبوده اید پیشنهاد میکنیم کرم گوری را به همراه سه اصل همیشگی همراه پول صابون آن تست و امتحان کنید. تقریبا همه مصرف کننده های این کرم از آن راضی هستند و پس از استفاده آن را به دوستان و فامیل های خود پیشنهاد میکنند و همین کیفیت بالا باعث شهرت آن شده است. گوری شامل یک عدد کرم به شکل کاسه ای است و همچنین یک عدد صابون متعلق به آن همراه بسته ارائه میشود که برای شستن کرم بعد از استفاده از کرم از آن استفاده میشود. کرم گوری Goree از میوه گیاه پاپایا تولید شده است و عکس آن هم بر روی صابون و هم بر روی قوطی کرم درج شده است.

اگر قبلا از کرم هایی استفاده می کرده اید که چندان تاثیر گذار نبوده است پیشنهاد میکنیم کمی درباره ی گوری تحقیق کنید و بعد با خیال راحت اقدام به خرید و استفاده از آن کنید. طرز استفاده ازاین کرم راحت است و میتوان شب قبل از خواب کمی از کرم را به پوست زده و صبح با صابون آن شست. در طول روز نیازی نیست از کرم اسفاده شود.

https://tehrantakhfif.ir/pics/uploads/1562054256.jpg

کرم گوری، یک کرم گیاهی فوق العاده مناسب خانم ها و آقایان نیز می باشد.

محصول عرضه شده در این پکیج شامل یک عدد کرم گوری اصل به همراه صابون آن می باشد.

کرم گوری اصلی نیز شامل عصاره گیاه معروف و دارویی آلوئه ورا و همچنین میوه آواکادو بوده که خواص همین گیاهان نشان دهنده طبیعی و گیاهی بودن آن می باشد.

این کرم توسط فروشگاه های معروف جهانی مانند آمازون و علی بابا هم به فروش میرسد و طرفداران بسیاری در سرتاسر جهان دارد.

دقت نمایید برخی از فروشگاه ها کرم و صابون گوری را با برچسب یا هولوگرام اورجینال به عنوان محصول اصلی به مشتری میفروشند. این برچسب ها تقلبی بوده و توسط خود فروشگاه ها بر روی کرم و صابون گوری نصب میگردد. این برچسب ها را هم میتوان بر روی کرم تقلبی و هم اصلی آن چسباند. در زمان خرید دقت کنید که این برچسب ها به هیچ وجه نشانه اصل بودن کالا نیست. در زیر برای کمک به مشتریان عزیز برای تشخیص اصل بودن کرم گوری نمونه ای از برگ برچسب اورجینال را به نمایش گذاشته ایم. برچسب اورجینال در شکل های گوناگون بوده و در همه چاپخانه ها با قیمت ارزان ارائه میگردد.

https://tehrantakhfif.ir/pics/uploads/1578327541.jpg

همانطور که مشاهده مینماید این هولوگرام ها شبیه برچسب های کاغذی بوده روی کرم و صابون گوری چسبانده میشود. قیمت هر عدد از این برچسب ها فقط 200 تومان است. کرم و صابون گوری چه اصل و چه تقلبی هیچ کدام دارای برچسب اورجینال نمی باشد پس تشخیص سه اصل همیشگی همراه پول اصل بودن آن بر اساس این هولوگرام ها کاملا اشتباه است. حتی کارخانه تولید کننده گوری نیز چنین برچسبی را هیچ وقت بر روی محصولات خود نچسبانده است.

کرم گوری اصل دارای یک پلمپ پلاستیکی است که دور کرم را به صورت کامل پوشانده است. روی این پلمپ پلاستیکی همان توضیحاتی که روی جعبه درج شده است چاپ شده و همچنین نام و یا کلمه گوری که بر روی قوطی آن وجود دارد به صورت برجسته است و همچنین تمامی نوشته های زیر قوطی کرم اصلی به صورت برجسته کاملا مشخص است.

https://tehrantakhfif.ir/pics/uploads/1597049125.jpg

علاوه بر گیاه پاپایا که در گوری استفاده شده است حاوی عصاره آلوئه را هم می باشد، عصاره گیاه آلوئه ورا یکی از مهمترین موادی است که کارخانجات معتبر و شناخته شده مواد آرایشی جهان، از آن برای افزایش خاصیت تاثیر مواد بر روی پوست استفاده می کنند عصاره گیاه آلوئه ورا و آواکادو در این کرم گوری، نقش مهمی در افزایش لطافت و درخشندگی پوست دارد. که پس از مدتی استفاده آثار مثبت آن را مشاهده خواهید کرد.

قابل ذکر است که شرکت گوری با توجه به گسترش نسخه های تقلبی این کرم برای جلوگیری از کلاه برداری ها، قسمت مربعی رنگ طلایی پاین تصویر را با شکل و طرح جدیدی ارائه کرده است. این کرم هواداران زیادی در بین خانم ها و آقایان در سرتاسر جهان دارد.

https://tehrantakhfif.ir/pics/uploads/1531049692.jpg

پکیج کرم گوری به همراه صابون آن ارسال خواهد شد. و نحوه استفاده از کرم گوری به روش زیر پیشنهاد میگردد:

معمولا دو بار در روز استفاده کنید، ابتدا صورت خود را شسته و مقداری از کرم گوری بر روی آن بمالید، پس از دو تا سه ساعت و یا هرزمان که خواستید با استفاده از صابون گوری صورت خود را بشویید. در مدت کوتاهی شاهد اثرگذاری کرم گوری خواهید بود. توجه نمایید که از ماساژ دادن و مالش زیاد پوست خودداری کنید.

https://tehrantakhfif.ir/pics/uploads/1533406825.jpg

تهران تخفیف به شما تضمین اصل بودن کالا را داده و میتوانید با خیال راحت این کرم را خرید کنید. این کرم به همراه صابون عرضه شده است و از مواد کاملا گیاهی ساخته شده است.

اگر به دنبال یک کرم خیلی عالی برای پوست خود میباشید که لک ها را از بین برده و پوست شما را روشن کند، و همچنین جای جوش ها را از بین ببرد حتما اسم نام این کرم را شنیده اید. این کرم که به همراه صابون عرضه شده، سالهاست که طرفداران زیادی را به خود جلب کرده است. اگر قبلا از این کرم استفاده کرده اید قطعا از وجود نسخه های تقلبی آن اگاه هستید. ولی اگر از مشتری های جدید این کرم هستید دقت کنید که همراه یک کرم اصل را به سختی میتوان پیدا کرد و اصالت آن را تشخیص داد. گوری کرم دارای انواع تقلبی فراوان بوده که در زمان خرید سعی کنید از فروشگاه های معتبر کرم گوری را تهیه کنید.

تفاوت صابون گوری اصل با صابون تقلبی:

اگر در تصاویر مربوط به صابون ها دقت کنید متوجه رنگ سفید آنها خواهید شد، اما اینکه تفاوت صابون تقلبی با صابون اصلی چیست و روش تشخیص آنها به چه صورت است به طور خلاصه باید گفت صابون گوری اصل دارای رنگی سفید رنگ همانند عکس ها است، ولی نوع تقلبی آن به رنگ زرد کرم و کوچکتر از این صابون بوده که جنس آن خیلی خشک و شکننده است البته کلمه گوری روی هردو نوع هک شده است. با اینکه از این صابون برای شستن کرم استفاده میشود اما باز هم اصل بودن آن مهم است و در زمان خرید پکیج گوری به آن دقت کنید.

تفاوت صابون گوری اصل با صابون تقللبی

در داخل قوطی کرم گوری یک برگ کاتالوگ وجود دارد، اگر به آن نگاهی انداخته باشید ممکن است به نوعی کرم با شکل تیوپ برخورد کرده باشید که فکر کنید کرم گوری تیوپی است، درحایلکه تصویر فوق مربوط به ژل آبرسان گوری است و به دلیل عدم استقبال تاکنون عرضه نشده است. این آبرسان معمولا در مناطق خیلی خشک کاربرد داشته که پوست دچار خشکی زیاد میشود.

عده ای از فروشندگان به همراه کرم و صابون گوری محصولات اضافه دیگری مانند پماد یا کپسول و. به مشتری عرضه میکنند، دقت نمایید هیچ کدام از محصولات فوق از شرکت تولید کننده گوری نبوده و همانطور که مشاهده میکنید بر روی آنها هیچ اسمی از گوری درج نشده است و معمولا این گونه مکمل ها را بر روی پکیج های تقلبی میگذارند تا کمی تاثیرگذار شوند. پکیج کرم گوری اصل فقط از خود کرم به اضافه صابون همان مارک می باشد و نیازی به هیچ مکمل و پماد اضافه ای ندارد.

شرکت گوری با توجه به گسترش انواع تقلبی آن حدود یک سالی است که طرح قسمت طلایی رنگ و حرف G روی قوطی کرم را کمی تغییر داده است تا متقلبین نتوانند دوباره تقلبی آن را تولید کنند. روی قوطی کرم قبلا قسمت طلایی رنگ پایین آن به شکل مربعی بود که تقلبی مشابه آن بسیار گسترش پیدا کرد، اما اینک کرم گوری اصل را فقط و فقط ماشبه تصاویر زیر تهیه کنید و قسمت طلایی به حالت موج شده است.

کرم گوری

اگر تاکنون از کرم گوری استفاده نکرده اید بخوانید:

برخی از مشتریان گاها سوال میپرسند که آیا گوری برای پوست آنها مناسب است؟

اگر خیلی واضح بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم فقط باید گفت تا زمانیکه تست نکنید مشخص نیست، اما بر اساس مشتریانی که تاکنون از کرم گوری اصل استفاده کرده اند تاکنون حتی یک مورد نارضایتی دیده نشده است بلکه بلعکس معمولا افرادیکه از اصل این محصول استفاده کرده اند مجدد برای دوستان و خانواده خود اقدام به تهیه کرم کرده اند.

حتی ممکن است خود شما از جمله افرادی باشید که به پیشنهاد دوستانتان با گوری آشنا شده اید و تمایل به استفاده از آن پیدا کرده اید. جالب است بدانید ما با مشتریانی درباره گوری صحبت کرده ایم و طبق اظهار نظر خود آنها بوده اند کسانی که تاکنون چندین میلیون هزینه دکتر و دارو کرده اند اما نتیجه چندانی نگرفته اند و از زمانیکه با گوری آشنا شده اند و از آن استفاده کرده اند توانسته اند به خوبی از لک ها و جوش ها نجات یافته و صورتی با پوست جوانتر و روشنتر داشته باشند. در نتیجه این محصول مانند روغن خراطین طرفداران زیادی را از زمان عرضه به بازار پیدا کرده است.

خرید کرم گوری

سوالهای برخی از مشتریان درباره گوری و پاسخ به آن:

تفاوت کرم گوری اصل و تقلبی چیست؟ تقریبا برای افرادیکه تازه با گوری آشنا شده اند امکان تشخیص وجود ندارد، فقط باید از فروشگاه های معتبر تهیه کنید

چه مدت طول خواهد کشید تا کرم گوری تاثیرگذار شود؟ بستگی به نوع پوست شما دارد ولی معمولا بعد از یک هفته به خوبی نتایج آن آشکار میشود

تا چه زمان باید از گوری استفاده کنیم؟ بر اساس نوع پوست شما این زمان متفاوت است

بهترین زمان استفاده از گوری کی است؟ شب و قبل از خواب، صبح با صابون شسته شود

آیا در زمان بارداری میتوان از گوری استفاده کرد؟ پیشنهاد نمیشود

آیا آقایان هم میتوانند از کرم گوری استفاده کنند؟ بله

بغیر از صورت برای بقیه قسمت های بدن هم میتوان استفاده کرد؟ برخی از صابون گوری برای همه قسمت های بدن استفاده میکنند

عوارض کرم گوری

رنگ کرم گوری اصل چه رنگی است؟

برخی از افرادیکه اقدام به تهیه گوری از فروشگاه های مختلف به صورت متعدد کرده اند هربار شاهد کرم هایی با رنگ های متفاوت بوده اند که به عنوان اصلی به آنها عرضه شده است.

کرم گوری اصل فقط و فقط به رنگ سبز است، هیچ نوعی از این کرم که اصل بوده و به رنگ های شیری، سفید و. باشد قابل تایید نیست. برای اثبات رنگ سبز بودن نوع اصلی آن میتوانید به برگ کاتالوگ موجود در بسته کرم مراجعه کنید، شرکت هایی که با تقلب کرم گوری را ساخته اند فراموش کرده اند که کاتالوگ سه اصل همیشگی همراه پول را تغییر داده و رنگ کرم در کاتالوگ نوع تقلبی هم به رنگ سبز است که هیچ شباهتی به خود کرم تقلبی هم ندارد.

از مصرف کرم های گوری تقلبی به رنگ سفید پرهیز کنید. در تصویر زیر رنگ سبز کرم تاحدودی مشخص است.

روش استفاده از کرم گوری

گوری عرضه شده در این فروشگاه کاملا اصل بوده و میتوانید در صورتیکه هرگونه سوالی درباره این کرم دارید در بخش دیگاه ها درج نمایید.

رنگ کرم گوری اصل و نحوه تشخیص کرم اصل از تقلبی

با توجه به اینکه انواع نمونه های گوری تقلبی در کنار اصلی آن در بازار وجود دارد ما مشخصات کرم اصل را تا حدودی برای شما شرح می دهیم، تمامی کرم های گوری هم اصل و هم تقلبی دارای پلمپ دور قوطی هستند، از آنجایی که ما فقط نمونه اصلی را در اختیار داریم پلم یکی از آنها را باز کرده ایم و عکس آن را در زیر میتوانید مشاهده کنید. همانطور که در تصویر مشخص است رنگ کرم گوری اصلی نیز سبز است، البته این بدان معنا نیست که هر کرمی که رنگ آن سبز بود ( Goree ) اصلی است بلکه این نشانه ( سبزرنگ بودن) تنها یکی از نشانه ها و مراحل اولیه تشخیص اصل بودن آن است. دومین مشخصه اصل بودن آن رایحه خود کرم است. رایحه گوری تقریبا شبیه به رایحه یک گل می باشد که در کرم های تقلبی این رایحه یا وجود ندارد یا رایحه ای متفاوت است. البته تشخیص از روی رایحه نیازمند این است که بارها کرم اصل از تقلبی را کنار هم مقایسه کرده باشید.

یکی دیگر از مشخصاتی که میتوان به آن اشاره کرد سفت بودن خود کرم است که کرم اصلی سفت تر از نمونه های تقلبی است به نحویکه در زمان استفاده باید نون انگشت را روی کرم بمالید و بعد دوباره نوک انگشت را روی پوست خود مالش دهید. در کرم های تقلبی به محض فشار دادن انگشت بر روی سطح کرم انگشت شما در آن فرو میرود ( البته در فصل گرما و تابستان طبیعی است که کمی کرم نرم تر شود اما باز هم در هوای مشابه گوری تقلبی نرم تر از اصلی است).

برخی ادعا میکنند که تشخیص گوری از روی قطوی آن امکان پذیر است، دوست، مشتری و هم میهن عزیز همینجا ما به شما اعلام میکنیم که امکان تشخیص اصل بودن به هیچ وجه از روی قوطی کرم امکان پذیر نیست چراکه نمونه های تقلبی از آن اخیرا مشاهده شده است که جعبه ها تا حدود زیادی به هم شباهت دارند. در نتیجه پیشنهاد میکنیم حتما از فروشگاه معتبر اقدام به تهیه کرم اصل کنید. کافیست یک بار کرم را تهیه کنید و بعد که مطمئن شدید 100% کرم اصل است مجدد میتوانید با خیال راحت خرید کنید.

رنگ کرم گوری اصل و نحوه تشخیص کرم اصل از تقلبی

نکات مهم برای استفاده از کرم گوری Goree C ream :

اولین نکته ای که در رابطه با استفاده از این فرآورده یادآوری باید کرد این است که این کرم به کرم شب هم معروف است، در نتیجه کرم را فقط شب ها پیشنهاد میکنیم استفاده نمایید. کافیه شب قبل از خواب کمی از کرم را روی پوست خود مالش داده و صبح با صابون آن بشویید. مقدار کرم هم نه خیلی زیاد باشه که بالش و پتو را کرمی کنید و نه کم که همه قسمت های صورت را پوشش ندهد/

از صابون گوری میتوانید برای بخش های دیگر بدن مثل پشت کمر و ران ها هم استفاده کنید، اما کرم فقط برای صورت قابل استفاده هست. دقت کنید که صابون را به طور مستقیم روی پوست خود نمالید، بلکه آن را بین هر دو دست کمی مالش داده تا کف کند و بعد با کف آن صورت خود را بعد از خیس کردن با آب ولرم بشویید. برای بخش های دیگر بدن هم از صابون به همین روش استفاده کنید.

مشتریانی داشته ایم که به طور شبانه روز از گوری استفاده میکردن و هروقت صورتشون را مشستن دوباره کرم میزدن، این کار نیاز نیست همینکه شب تا شب از کرم استفاده کنید به اندازه کافی تاثیرگذار خواهد بود. اگر پوست شما خیلی مقاوم است که تاثیرات کرم بر روی آن کم است یا دیر تاثیر میکند میتوانید کمی مصرف خود را افزایش دهید.

نکته: سه اصل همیشگی همراه پول هیچ وقت همزمان با گوری از کرم های دیگر استفاده نکنید.

اگر قبلا از کرم دیگری استفاده میکرده اید و از آن رضایت نداشتید و حال میخواهید کرم خود را تغییر دهید بهتر است حداقل یک الی دو هفته بین استفاده از هر دو کرم زمان بگذرد تا تاثیرات کرم قبلی از بین برود. اگر در شب از این کرم استفاده میکنید در روز میتوانید از کرم های دیگری که قبلا مثلا به عنوان ضد آفتاب یا مرطوب کننده استفاده میکرده اید استفاده کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.