کارمزد اوراق قرضه


سایر الزامات و مقررات

کارمزد سبدگردان و نحوه محاسبه
کارمزد خدمات سبدگردانی شامل دو بخش کارمزد ثابت و کارمزد متغیر یا کارمزد مبتنی بر عملکرد است .
کارمزد ثابت، مطابق با دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار، برای مجموع سهام یا در حالت کلی “اوراق با در آمد متغیر موجود در سبد هر مشتری، و نیز برای مجموع اوراق مشارکت یا در حالت کلی “اوراق با در آمد ثابت” موجود در آن عددی ثابت است که در هنگام انعقاد قرارداد در خصوص این اعداد با سرمایه گذار توافق حاصل میگردد. این کارمزد به صورت روزانه محاسبه شده و در پایان قرارداد از مشتریان دریافت شده یا از مانده دارایی های آنها نزد شرکت سبدگردان کسر می گردد. هیچ گونه هزینه ی دیگری به سرمایه گذار تحمیل نمی شود و سبدگردان موظف است که از محل این کارمزد دریافتی، کلیه هزینه های فعالیت خود از هزینه های مربوط به حسابرس و امین گرفته تا هزینه های مربوط به مدیریت سرمایه نظیر گردآوری و پردازش اطلاعات، نگهداری اسناد و فعالیتهای کارشناسی را پوشش دهد.
بخش دیگر کارمزد، متغیر است و به نوعی، حکم پاداش را برای سبدگردان داشته و تنها در صورتی از مشتری دریافت میگردد که بازدهی سبد اختصاصی وی در پایان قرارداد یا به هنگام فسخ آن از جانب وی، بیش از مقدار ثابت تعیین شده در ابتدای قرارداد باشد. نرخ بازدهی مورد نظر و سهم مشتری و سبدگردان از مازاد بازده احتمالی ایجادشده، با توجه به آورده مشتری، در ابتدای قرارداد به صورت توافقی بین طرفین تعیین میشود این نرخ میتواند به صورت پلکانی نیز تعیین شود، . این امر باعث ایجاد انگیزه در سبدگردان برای کسب بازده بیشتر برای مشتری میشود. بدیهی است که مقدار مطلق این کارمزد، بستگی زیادی به زمان اتمام یا فسخ قرارداد و وضعیت بازار و سبد مشتریان در آن هنگام دارد و قبل از آن، قابل اخذ نیست. قراردادها عموماً به صورت یک ساله منعقد میشوند و به خواست مشتریان، میتوانند در دوره های بعدی با توافق طرفین تمدید شوند.

گزارش ذینفعان

با عنایت به الزامات تعیین شده در ماده۲۷ دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبد گردان، ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر ارائه گزارش ادواری در مورد ذینفعان که در جهت اعمال نظارت بر فعالیت سبدگردان و کنترل تضاد منافع احتمالی بین شرکت سبدگردان و سرمایه گذاران مصوب گشته است، سبدگردان اماکو گزارش خود را به صورت دوره ای بر اساس ماده مذکور و در جهت افزایش شفافیت و بهبود کیفیت اطلاع رسانی و افشا، پس از شروع به کار سبدگردانی در این قسمت ارائه خواهد نمود. ماده مذکور به صورت تفصیلی در ذیل ارائه شده است :

ماده ۲۷: درصورتیکه سبدگردان، ورقه ی بهاداری خاص را به نام مشتری خود خرید، فروش یا نگه داری می کند در حالی که؛ (الف) شرکت سبدگردان یا اشخاص وابسته به آن یا (ب) کارکنان سبدگردان یا اشخاص وابسته به آنها، در آن ورقه ی بهادار مطابق تبصره ی ۱ این ماده ذینفع محسوب میشوند، و سبدگردان از این موضوع مطلع بوده یا از طریق دریافت گزارش های موضوع تبصره ی ۲ این ماده از این موضوع مطلع شده باشد، آنگاه سبدگردان موظف است بلافاصله کارکنانی که وظیفه ی سبدگردانی برای مشتریان را به عهده دارند، از این امر مطلع نموده، طی گزارشهایی که حداقل هرماه تهیه میشود حسابرس و امین خود را، از این موضوع مطلع کند و در گزارشهای دوره ای که به مشتری میدهد، این موضوع را افشا نماید. اطلاعات ارائه شده به کارکنان مذکور، حسابرس، امین و مشتری در اجرای این ماده شامل موارد زیر است :

مشخصات ورقه ی بهادار،
شرح منافع ذینفع در آن ورقه ی بهادار،
تاریخ ذینفع شدن و تاریخ خاتمه ی ذینفعی (درصورتیکه قبل از تاریخ گزارش، ذینفع شدن افراد موضوع این ماده خاتمه یافته باشد.)

کاهش کارمزد با رونق معاملات رابطه مستقیم دارد

کاهش کارمزد با رونق معاملات رابطه مستقیم دارد

رئیس اداره روابط سرمایه‌گذاران فرابورس ایران در مورد مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر کاهش کارمزدهای معاملات سهام و حق تقدم سهام در بازارهای بورس و فرابورس گفت: تجارب بین‌المللی نشان داده که کاهش کارمزد همیشه با رونق معاملات رابطه مستقیمی دارد.

به گزارش ایمنا به نقل از فرابورس ایران، حامد نیک‌کار در مورد مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر کاهش کارمزدهای معاملات سهام و حق تقدم سهام در بازارهای بورس و فرابورس اظهار کرد: تجارب بین‌المللی نشان داده که کاهش کارمزد همیشه با رونق معاملات رابطه مستقیمی داشته و این تصمیم‌گیری نیز در بازار سرمایه کشور در راستای رونق هرچه بهتر بازار و حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران اتخاذ شده است.

وی با اشاره به اینکه کاهش ۲۰ درصدی کارمزدها در مورد سهام و حق تقدم سهام اعمال می‌شود و اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، اوراق مرابحه و سایر ابزارها و اوراق قابل معامله در فرابورس ایران را شامل نمی‌شود، اظهار کرد: با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته، این تصمیم اثرات قابل ملاحظه‌ای بر درآمدها و روندهای عملیاتی شرکت فرابورس نخواهد داشت.

رئیس اداره روابط سرمایه‌گذاران فرابورس ایران در زمینه بخش دوم مصوبه سازمان بورس مربوط به واریز ۳۰ درصد از درآمد کارمزد معاملات بورس و فرابورس به حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه نیز اعلام کرد: برخلاف برخی تصورات ایجادشده مبنی بر از دست رفتن این بخش از درآمدهای شرکت، این رقم به نام شرکت فرابورس ایران و با حفظ عوائد ناشی از آن در حساب این صندوق سرمایه‌گذاری خواهد شد بدین ترتیب که متناظر با آن و به نام شرکت فرابورس واحد سرمایه‌گذاری جدید اختصاص خواهد یافت.

نیک کار در این خصوص توضیح داد: پیش از این بر اساس ماده ۵۸ اساسنامه شرکت فرابورس ایران، سرمایه‌گذاری‌های غیرعملیاتی این کارمزد اوراق قرضه شرکت صرفاً از محل سرمایه‌گذاری‌های با درآمد ثابت امکان‌پذیر بود اما با سرمایه‌گذاری بخشی از کارمزدها در صندوق مشترک توسعه بازار سرمایه، سرفصل جدیدی به سرمایه‌گذاری‌های فرابورس اضافه خواهد شد.

وی یادآور شد که سیاست تقسیم سود شرکت فرابورس در طول سال‌های اخیر کارمزد اوراق قرضه نشان داده نظر سهامداران فرابورس تصویب کمترین میزان تقسیم سود نقدی و ترجیح بر اضافه شدن این سود به سرمایه شرکت است که در این میان از محل سرمایه‌گذاری ۳۰ درصد از کارمزد فرابورس در صندوق توسعه بازار سرمایه نیز می‌توان برای بحث افزایش سرمایه بهره برد.

رئیس اداره روابط سرمایه‌گذاران فرابورس ایران اظهار کرد: جزئیات اثرات ناشی از مصوبه جدید سازمان بورس و اوراق بهادار بر درآمدهای شرکت فرابورس ایران به زودی از طریق سامانه کدال افشا خواهد شد.

کارمزد اوراق قرضه

در بازار بورس اوراق بهادار علاوه‌بر معاملات سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، اوراقی با نام اوراق مشارکت نیز خرید و فروش می‌شود. برای هر سرمایه گذار مبتدی یا با سابقه ممکن است سوال‌هایی ایجاد شود از قبیل اینکه:

 • اوراق مشارکت چیست؟
 • خرید و فروش این اوراق نیازمند داشتن کد سهامداری است؟
 • کارمزد خرید و فروش آن چه قدر است؟
 • برای معامله آن به چه نوع تحلیلی نیاز است؟
 • سود آن چقدر است و چگونه پرداخت می‌شود؟
 • زمان مناسب برای خرید یا فروش آن چه زمانی است؟
 • کدام اوراق مشارکت را خریداری کنیم؟

در این مطلب تلاش شده است تا خلاصه‌ای از آنچه یک سرمایه گذار در مورد اوراق مشارکت نیاز دارد در اختیار خوانندگان محترم قرار گیرد.

اوراق مشارکت چیست؟

طبق ماده ۲ قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶/۰۶/۳۰ مجلس شورای کارمزد اوراق قرضه اسلامی و ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی اجرایی قانون نحوۀ انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۷/۵/۱۸ هیئت وزیران، اوراق مشارکت چنین معرفی شده است:

اوراق بهادار با نام یا بی‌نامی است که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین ‌و برای تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز طرح‌های عمرانی- انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا برای تأمین منابع مالی لازم برای تهیۀ مواد ‌اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی توسط دولت، شرکت‌های دولتی، ‌شهرداری‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات عام المنفعه و شرکت‌های ‌وابسته به دستگاه‌های مذکور، شرکت‌های سهامی عام و خاص و شرکت‌های تعاونی تولید منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های‌ یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می‌گردد.

از تعریف فوق چند نکته موردتوجه است:

 • اوراق مشارکت از جمله اوراق بهادار محسوب می‌شود و تابع قوانین این اوراق است. بنابراین سرمایه‌گذاران برای خرید آن نیازمند داشتن کد سهامداری (کد معاملاتی بورس) هستند.
 • این اوراق ممکن است بی نام یا با نام باشد. اوراق مشارکت بورسی جزو اوراق با نام و اوراق غیر بورسی از جمله اوراق بینام محسوب میشوند. (در ادامه انواع این اوراق شرح داده خواهد شد.)
 • قیمت این اوراق مشخص و مدت سرمایه گذاری در این اوراق معین است.
 • در زمان انتشار میبایست مورد مصرف این اوراق مشخص باشد. (طرح های عمرانی- انتفاعی یا تهیۀ مواد ‌اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی توسط دولت، شرکت‌ های دولتی، ‌شهرداری‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عام المنفعه و شرکت‌های ‌وابسته به دستگاه‌های مذکور، شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت‌های تعاونی تولید).
 • خریداران در زمان عرضه عمومی این اوراق می‌توانند اقدام به سرمایه گذاری نمایند.

ویژگی‌های اوراق مشارکت

۱ _ تاریخ سررسید

به تاریخ پایان دوره‌ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، تاریخ سررسید گفته می‌شود که در این تاریخ به خریداران مبلغی معادل ارزش اسمی اوراق پرداخت می‌گردد.

به مبلغی که توسط ناشر اوراق مشارکت و در تاریخ سررسید به خریداران اوراق بازپرداخت می‌شود، ارزش اسمی می‌گویند.

۳ _ نرخ سود اسمی

همانطور که گفته شد اوراق مشارکت از نظر پرداخت سود به دو دسته تقسیم بندی می‌شوند. اوراقی بدون پرداخت سود و اوراقی که به‌صورت دوره ای سود پراخت می‌کنند و دارای نرخ بهره دوره‌ای هستند. نرخ سود اسمی، نرخ بهره ‌ای است که در اوراق دسته دوم پرداخت شده و تا زمان سررسید ادامه دارد.

در صورتی که دارنده اوراق مشارکت تا قبل از سررسید تمایل به فروش اوراق مشارکت خود داشته باشد، اوراق مربوطه را می‌بایست در روزهای باز بازار بورس و به قیمت آن روز بازار به فروش برساند. شایان ذکر است تعیین قیمت عرضه و تقاضا به عوامل مختلفی بستگی دارد که از جمله این موارد می‌توان به نرخ سود در بازار پول اشاره کرد.

۵ _ نرخ سود تا سررسید (YTM)

اگر سرمایه گذار اوراق مشارکت را در نخستین روز انتشار خریداری نماید نرخ سودی که دریافت می‌کند، نرخ سود اسمی خواهد بود.

ولی چنان چه اوراق مشارکت بعد از انتشار و با قیمت عرضه و تقاضا خریداری و تا سررسید نگه داری شود، نرخ سود آن نرخ سود تا سررسید یا YTM نامیده می‌شود.

چنان‌چه شخصی اوراق بدهی خود را در اولین روز انتشار خریداری کند، نرخ سودش نرخ سود اسمی می‌شود. ولی اگر بعد از انتشار و به قیمت تعیین‌شده بازار اقدام بخرد و آن‌ را تا سررسید نگه‌داری کند، نرخ سود سرمایه گذار، نرخ سود تا سررسید یا YTM نامیده می‌شود. در واقع اوراق مشارکت در هر لحظه به قیمتی خاص معامله شده و سرمایه گذاران براساس YTM تصمیم به معامله می‌گیرند. اوراق مشارکت در هر دو بازار فرابورس و بازار بورس منتشر می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت فرابورس به آدرس www.ifb.ir مراجعه کنید.

انواع اوراق مشارکت

اوراق مشارکت بورسی:

اوراقی که قابل معامله در بازار بورس و فرابورس هستند.

انواع اوراق مشارکت بورسی:

به کسر: اوراقی که با قیمتی کمتر از قیمت اسمی به فروش می‌رسد و سود خریدار برابر با تفاوت قیمت اوراق در زمان خرید و قیمت اسمی در زمان سررسید است. سرمایه گذاری در این اوراق یک سرمایه‌گذاری کوتاه مدت به شمار می‌آید.

قابل تعویض با سهام: این نوع از اوراق توسط شرکت‌های سهامی عام منتشر شده و در سررسید نهایی با سهام سایر شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان ‌بورس و اوراق بهادار قابل تعویض هستند.

قابل تبدیل به سهام: این نوع از اوراق را شرکت های سهامی عام منتشر می‌کنند و د در سررسید نهایی یا در زمان تحقق افزایش سرمایه به سهام شرکت مربوطه تبدیل می‌گردد.

اوراق مشارکت غیر بورسی:

اوراقی که صرفاً با تایید بانک مرکزی حمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود و قابل معامله در شعب بانک‌های عامل (بازار پولی) است.

کارمزد و مالیات خرید و فروش اوراق مشارکت

سقف کارمزد خرید اوراق مشارکت ۰٫۰۰۰۷۲۶ و سقف کارمزد فروش اوراق مشارکت ۰٫۰۰۰۷۷۴ و مجموع خرید و فروش اوراق مشارکت ۰٫۰۰۱۵ مبلغ کل معامله است. همچنین طبق ماده ۷ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد هست و به سود اوراق مشارکت و معاملات اوراق مذکور هیچ‌گونه مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. پرداخت‌کنندگان سود اوراق مشارکت اعم از علی‌الحساب و قطعی مکلف‌اند، در هر پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را به نرخ مذکور کسر و ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حسابی که توسط خزانه‌داری کل تعیین می‌شود، واریز و رسید آن را ظرف۳۰ روز از تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. پرداخت‌کنندگان سود اوراق مشارکت، درصورت تخلف از انجام تکالیف مذکور مشمول مقررات متن ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶، خواهند بود. شایان ذکر است بنا به ماده ۷۳دستورالعمل نحوه انجام معاملات، در عرضه اولیه اوراق مشارکت، کارمزد خرید و فروش به عهده ناشر پذیرفته شده هست.

اوراق مشارکت، صکوک اجاره، اوارق خزانه اسلامی

انواع صکوک، اوراق مشارکت و گواهی سپرده در معاملات بازارگردان

زمان مناسب و تحلیل موردنیاز برای خرید و فروش اوراق مشارکت

اوراق مشارکت دارای سود ثابت علی الحساب است، بنابراین معمولا به عنوان ابزاری برای کاهش ریسک سبد سهام در بازاهای ریسکی در نظر گرفته می‌شود و سرمایه‌گذارن با توجه به ریسک پذیری و شرایط موجود بر بازار بخشی از سرمایه خود را به خرید اوراق مشارکت اختصاص می‌دهند. با توجه به ثابت بودن سود اوراق مشارکت، این اوراق بر خلاف سهام های ریسکی موجود در بازار که نیازمند تحلیل های فاندامنتالی و تکنیکالی هستند به تحلیل خاصی نیاز ندارد و فقط توجه به چند نکته برای انتخاب اوراق با بازدهی بیشتر برای سرمایه‌گذار کافی است.

نکات قابل تامل در خرید اوراق مشارکت

 • معمولاً سود اوراق مشارکت تابعی از سود بانکی بوده و نرخ بازدهی سالیانه این اوراق بین ۳ تا ۶ درصد بیشتر از نرخ سود سپرده بلندمدت یک ساله نزد بانک ها است که این امر با هدف ایجاد جذابیت در معاملات اوارق مشارکت انجام می‌شود.
 • با توجه به نکته بالا هر چه میزان سود اوراق مشارکت بیشتر باشد رغبت سرمایه گذاران برای معامله این اوراق بیشتر خواهد بود زیرا ریسک تورم سرمایه گذاری آن ها بهتر پوشش داده می‌شود.
 • سررسید پرداخت سود در اوراق مشارکت یک ماهه یا سه ماهه است و هرچه دوره‌ های پرداخت سود کوتاه‌تر باشد، برای سرمایه‌گذار از جذابیت بیشتری برخوردار خواهد بود.
 • در بعضی موارد بدلیل کمبود نقدینگی و رقابت برای جذب منابع کارمزد اوراق قرضه با بانک‌ها برخی از ناشران اوراق علاوه برسود اعلامی، سود ۳ درصدی برای یک سال را بر روی تابلو معاملاتی تضمین می‌کنند.
 • سود حاصل از اوراق مشارکت، برای سرمایه ‌گذار معاف از پرداخت مالیات است و این جذابیت‌ دیگری برای سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت به حساب می‌آید.
 • علیرغم اینکه اوراق مشارکت بازدهی تضمین شده دارند ولی ریسکی را متوجه سرمایه‌ گذار نمی‌کند.

نحوه خرید اوراق مشارکت

برای خرید و فروش اوراق مشارکت خارج از بورس، لازم است سرمایه‌گذار با مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی) به یکی از شعب بانک‌های عامل مراجعه نماید و نسبت به خرید یا فروش اوراق مورد نظر اقدام نماید

در مورد معامله اوراق مشارکت بورسی ، هر فردی که دارای کد معاملاتی آنلاین باشد، می‌تواند از طریق سامانه معاملاتی آنلاین یا ثبت سفارش اینترنتی اقدام به خرید نماد اوراق مشارکت کند. این اوراق بسته به بازاری که در آن منتشر می‌شوند ممکن است در سامانه آنلاین قابلیت معامله داشته باشد چنانچه اوراق در بازار پایه فرابورس عرضه شود، خرید و فروش آن از طریق ثبت سفارش اینترنتی میسر خواهد بود. در صورتی‌که فرد کد سهامداری و کاربری غیر آنلاین داشته باشد میبایست به صورت حضوری درخواست خرید یا فروش خود را به کارگزاری اعلام نماید.

چند نکته در مورد اوراق مشارکت

۱- خرید و فروش اوراق از طریق شعب منتخب بانک‌های عامل یا از طریق کارگزاران بورس اوراق بهادار (در صورت پذیرش در بورس) مجاز است.

۲- قیمت اسمی هر واحد اوراق مشارکت ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است.

۳- هر ورقه نشان‌دهنده میزان قدرالسهم دارنده آن در طرح مورد سرمایه‌گذاری است.

۴- نماد هر یک از اوراق مشارکت حداکثر سه روز پیش از سررسید پرداخت سود علی‌الحساب آن متوقف می‌شود و روز بعد از پرداخت سود، نماد آن بازگشایی می‌شود.

۵- سود متعلقه به خریدار، از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به حساب بانکی معرفی شده از جانب خریدار کارمزد اوراق قرضه واریز می‌گردد.

۶- چنانچه سرمایه گذار در میانه دوره و پیش از سررسید پرداخت سود اقدام به خرید اوراق نماید، خریدار اوراق میبایست مبلغی معادل مبلغ اسمی به علاوه بخشی از سود اوراق مشارکت را که میزان آن از ابتدای دوره تا زمان خرید اوراق محاسبه می‌شود، پرداخت

۸- حداقل مدتی که نیاز است به دریافت سود سرمایه‌گذار در معامله اوراق منجر شود، چها روز از زمان خرید تا فروش اوراق است. به عبارتی اگر اوراق خریداری شده را زودتر از سه روز به فروش برسد، سود حاصل از فروش آن از کارمزد معاملات کمتر می‌شود و در واقع بازده منفی خواهد داشت.

۹- با توجه به آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، دارندگان اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح‌های مربوطه سهیم هستند.،نماید. پس از انجام معامله در بخش گردش حساب خریدار در سامانه معاملاتی ، اطلاعاتی تحت عنوان “پرداخت سود” نمایش داده می‌شود که این مبلغ معادل سود پرداختی به خریدار است. شایان ذکر است در سررسید دوره سود کل دوره به حساب وی واریز می‌شود.

۷- تمامی اوراق از قابلیت نقد شوندگی برخوردارند؛ به نحوی که بازارگردان اواراق موظف است تمامی سفارش های فروش به مبلغ اسمی را در هر روز خریداری نماید.

۱۰- با فروش اوراق مشارکت رابطه وکیل و موکل بین ناشر و خریدار اوراق محقق می‌شود (در واقع ناشر به وکالت از طرف خریداران اوراق می‌تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق به منظور اجرای طرح و خرید و فروش هرگونه کالا، خدمت و دارایی مربوط به طرح اقدام نماید. ، انتقال اوراق به رابطه وکالت خدشه وارد نمی‌کند و این رابطه تا سررسید اوراق بین ناشر و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است

۱۱- اوراق مشارکت به عنوان وثیقه طرف‌های معامله در قراردادهای مربوط به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی پذیرفته می‌شود.

بررسی تفاوت اوراق بهادار و آتی سکه چیست ؟

بررسی تفاوت اوراق بهادار و آتی سکه

بررسی تفاوت اوراق بهادار و آتی سکه در بازار بورس و اوراق بهادار تهران:

آنچه شما در این مطلب می خوانید

مزایایی بازار اوراق بهادار و سکه آتی:

 • امکان دریافت سود قابل توجه در کوتاه مدت
 • تحلیل و پیش‌بینی قیمت‌ها
 • مدیریت ریسک و نقدشوندگی

بازار اوراق بهادار تحت مدیریت شرکت بورس اواراق بهادار بوده و بازار نقدی محسوب می‌شود و سهام انواع شرکت‌ها مورد معامله قرار می‌گیرد. بازار آتی تحت مدیریت شرکت بورس کالا بوده و کالاهایی نظیر سکه تمام میان سرمایه‌گذاران خریدو فروش می‌شود. برای مشاهده تعداد معاملات در بازار اوراق بهادار می توانید به سایت مدیریت فناوری بورس تهران، و برای مشاهده تعداد معاملات در بازار آتی سکه به سایت بخش آمار معاملات سایت بورس کالا مراجعه کنید. در جلسه معاملات اوراق بهادار و آتی سکه زمان شروع، زمان پایان، روزهای معاملاتی ( در بازار آتی سکه شنبه تا پنجشنبه و در بازار اوراق بهادار شنبه تا چهارشنبه ) متغیر می باشد. در بازار آتی سکه به منظور جلوگیری از بروز هیجانات از دوره پایانی ( تنها ۵ دقیقه می باشد ) استفاده می شود. در بازار آتی سکه حداقل تغییر قیمت برابر با ۵۰۰ تومان استو د بازار اوراق بهادار حداقل تغییر قیمت ۱ ریال است.

برای افزایش اطلاعات و آگاهی خود در زمینه بورس می توانید در کلاس بورس شرکت کنید و یا با خرید پکیج بورس به راحتی تنها در مدت زمان بسیار کمی علم بورسی خود را افزایش بدهید.

نحوه انتقال وجه در بازار اوراق بهادار و آتی سکه :

در بازار آتی سکه انتقال وجه هر روز به صورت تلفنی امکان پذیر است ولی انتقال وجه به صورت آنلاین امکانپذیر نمی باشد همچنین یک روز کاری پس از زمان درخواست انتقال وجه، مبلغ مورد نظر به حساب مشتری واریز می‌شود. در بازار اوراق بهادار تا زمانیکه سهم فروخته نشود و یا سود آن واریز نگردد امکان انتقال جه امکان پذیر نیست. لازم به ذکر است که امکان انتقال وجه به صورت آنلاین وجود دارد همچنین سه روز کاری از زمان فروش این انتقال وجه طول می کشد.

بررسی تفاوت اوراق بهادار و آتی سکه

کارمزد معاملات :

تمامی معاملاتی که در بازار اوراق بهادار و بورس صورت می گیرد دارای کارمزد هستند که در هر دو بازار دارای معنای متفاوتی می باشند. در اوراق بهادار بسته به نوع معامله مبلغ کارمزد متغیر خواهد بود همچنین با افزایش میزان معامله در اوراق بهادار، کارمزد نیز افزایش پیدا می کند. در آتی سکه این کارمزد برای طرفین قرارداد یکسان خواهد بود، همچنین با افزایش میزان معامله در آتی سکه، کارمزد هیچگونه افزایشی پیدا نمی کند.

تقسیم بندی کارمزد در اوراق بهادار و آتی سکه :

کارمزدهای دریافتی در اوراق بهادار و آتی سکه بین یک سری بخش ها تقسیم می شود.

کارمزد معاملات اوراق بهادار در بین بخش های ذیل تقسیم می شود:

نکته: در معاملات اوراق بهادار، مالیات به معامله تعلق می گیرد. کارمزد معاملات، سود و یا زیان اوراق بهادار، به محض خرید یا فروش اعمال می‌شود.

 • کارگزار
 • شرکت بورس و اوراق بهادار
 • سازمان بورس اوراق بهادار
 • شرکت سپرده گذاری
 • شرکت فناوری
 • اداره مالیات
کارمزد معاملات آتی سکه در بین بخش های ذیل تقسیم می شود :

نکته: در معاملات آتی سکه، هیچگونه مالیاتی به معامله تعلق نمی گیرد. کارمزد معاملاتی آتی سکه پس از پایان بازار و انجام عملیات تسویه اعمال می شود همچنین لازم به ذکر است سود یا زیان معاملات انجام شده طی یک جلسه معاملاتی محاسبه می شود.کارمزد اوراق قرضه

 • شرکت بورس کالا
 • سازمان بورس اوراق بهادار

قیمت پایانی در معاملات اوراق بهادار و آتی سکه :

قیمت پایانی اوراق بهادرا: میانگین قیمت هر سهم در یک جلسه معاملاتی و همچنین این امکان وجود دارد که قیمت پایانی برابر با آخرین معامله انجام شده باشد.

قیمت پایانی آتی سکه: در معاملات آتی سکه به قیمت پایانی، قیمت تسویه می گویند که برابر است با میانگین معاملات انجام شده در یک جلسه معاملاتی. در آتی سکه از این قیمت برای محاسبه سود و زیان روزانه نیز استفاده می شود. همچنین این امکان وجود دارد که قیمت پایانی برابر با آخرین معامله انجام شده باشد.

تفاوت حساب های بانکی در اوراق بهادار و آتی سکه:

حساب بانکی در آتی سکه:

 1. بازار آتی سکه شخص باید در دو بانک کارمزد اوراق قرضه سامان یا ملت حساب داشته باشد.
 2. در بازار آتی سکه شخص باید دو حساب داشته باشد: ۱- در اختیار بورس ۲- حساب شخصی
 3. در بازار آتی سکه شخص برای داشتن حساب در اختیار باید فرم معرفی حساب را به بانک بدهد.
 4. در بازار آتی سکه بروز رسانی حساب توسط کارگزار صورت می گیرد.

حساب بانکی در اوراق بهادار:

 1. در بازار اوراق بهادار شخص می تواند در هر بانکی حساب داشته باشد.
 2. در بازار اوراق بهادار یک حساب بانکی کافی می باشد.
 3. در بازار اوراق بهادار نیاز به ارائه فرم معرفی نامه از سمت کارگزاری به بانک نمیباشد.
 4. در بازار اوراق بهادار بروز رسانی حساب توسط شخص صورت می گیرد.

چه زمانی گره معاملاتی در اوراق بهادار و آتی سکه رخ می دهد؟

آتی سکه:

 1. بوجود آمدن صف سفارش(در مقاله اصطلاحات رایج بورس تشریح شده است)
 2. معامله کمتر از ده قرارداد در یک جلسه معاملاتی

اوراق بهادار :

 1. صورت نگرفتن معامله ای در پنج جلسه معاملاتی.
 2. تعداد معاملات صورت گرفته در پنج جلسه معاملاتی در کف قیمت روزانه باشد.

عرضه اولیه سهام در بازار آتی :

هنگام قیمت گذاری سهم در عرضه اولیه، خریداران حق ثبت سفارش ندارند. پس از اعلام قیمت ها خریداران می توانند قیمت مورد نظر را وارد کنند و سپس تعداد سهم را انتخاب کنند. خرید به صورت آنلاین و حضوری امکان پذیر می باشد همچنین پنج روز قبل از بسته شدن سررسید ماه جاری، سررسید جدید بازگشایی می‌شود .

بانک DBS سنگاپور، توکن اوراق قرضه ارز دیجیتال را راه اندازی کرد

بانک DBS سنگاپور، توکن اوراق قرضه ارز دیجیتال را راه اندازی کرد

سرمایه گذاران سازمانی و معتبر قید شده در صرافی ارز دیجیتالDBS قادر به دسترسی به بازارهای ثانویه برای اوراق قرضه ارز دیجیتال DBS خواهند بود.

شرکت بانکی چند ملیتی مستقر در سنگاپور، DBS Bank، با انتشار یک اوراق قرضه ارز دیجیتال، اولین عرضه توکن تضمین خود یا STO را راه اندازی کرده است.

اوراق قرضه ارز دیجیتال DBS تا 11.35 میلیون دلار قیمت گذاری شده است و با 6 ماه ضمانت و کوپن سالانه 0.60٪ همراه اند. این عرضه در یک مکان شخصی و با میزبانی صرافی ارز دیجیتال DBS، (DDEx)، به عنوان اولین STO DDEx برگزار شده است.

برای تشویق به مشارکت سرمایه گذاری، قرار است این اوراق در هیئت مدیره 10 هزار دلاری سنگاپور (تقریبا 7560 دلار) معامله شود – این کاهش چشمگیر در مقایسه با فروش در اوراق عمده سنتی سنگاپور است که سهام ها در آن تا 250 هزار دلار معامله می شوند.

اوراق قرضه دیجیتال برای معاملات ثانویه مشتریان DDEx که دارای اعتبار پولی یا سرمایه گذاران معتبر هستند در دسترس خواهد بود.

DBS امیدوار است که با این عرضه، زمینه را برای سایر توسعه دهنده گان هموار می کند تا از طریق پلتفرم DDEx عرضه توکن تضمین را راه اندازی کنند.

رئیس گروه بازارهای سرمایه در بانک DBS، تأکید کرد که توکن های تضمین روشی کارآمد و ابتکاری برای افزایش سرمایه در منطقه آسیا و اقیانوسیه ارائه می دهند – این ارز دیجیتال نشانگر بیش از 30٪ از بازارهای سهام خصوصی جهان است. او بیان کرد:

“لیست اولیه STO ما در DDEx یک نقطه عطف مهم است، زیرا قدرت اکوسیستم دارایی ارز دیجیتال ما را در تسهیل ایجاد راه های جدید افزایش سرمایه، برای صادر کنندگان و سرمایه گذاران برجسته می کند. ما انتظار داریم که توکنیزه کردن دارایی به طور فزاینده ای به یک روند اصلی تبدیل شود، زیرا بیشتر مشتریان ما به عنوان بخشی از افزایش سرمایه صندوق خود، از صدور توکن تضمین استفاده می کنند.

از زمان راه اندازی در دسامبر سال 2020، تخمین زده می شود که حجم روزانه DDEx تا 900٪ افزایش یافته است، در حال حاضر این پلتفرم به بیش از 120 تریدر خدمات می دهد. همچنین سرویس نگهداری ارز دیجیتال DBS، بیش از 60 میلیون دلار دارایی دارد.

این بانک همچنین عرضه ساختار اعتماد را،در اوایل ماه مه برای شیفتگان بیت کوین (BTC)، اتر (ETH)، ریپل(XRP)و بیت کوین کش (BCH) ارائه داد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.