سرمایه ثبتی چیست؟


سرمایه ثبتی چیست؟

سرمایه ثبتی شرکت از کلیدی‌ترین و مؤثرین عوامل برای راه‌اندازی و ایجاد یک کسب‌وکار جدید است. هر کسی که اقدام به تأسیس شرکت می‌کند، هدفش سودآوری است و آنچه تعیین کننده میزان سودآوری شرکت‌ها است، میزان سرمایه اولیه یا سرمایه ثبتی آن‌ها است. آنچه در این مقاله به آن پرداخته‌ایم، میزان سرمایه ثبتی شرکت برای انواع مختلف شرکت‌های تعاونی، نسبی، مسئولیت محدود و غیره و همچنین شیوه افزایش سرمایه ثبتی شرکت و غیره است.

سرمایه شرکت چیست؟

سرمایه شرکت، همان چیزی است که برای شروع فعالیت به آن نیازمند هستید. بدون سرمایه هیچ کسب‌وکاری راه‌اندازی نمی‌شود. در واقع میزان سرمایه ثبتی شرکت باید در اساسنامه نیز ثبت شود تا مشروعیت قانونی پیدا کند.

سرمایه ثبتی شرکت چیست؟

یکی از مهم‌ترین عوامل برای تشکیل هر شرکت و کسب و کاری، وجود سرمایه اولیه یا همان سرمایه ثبتی است. این سرمایه حداقل آورده‌ای است که اعضای هیئت مدیره به شرکت وارد می‌کنند. این مبلغ که آورده سهامداران است باید به عنوان سرمایه اولیه در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود

به عبارت بهتر سرمایه ثبتی، شرکت میزان آورده نقدی یا غیر نقدی است که سهامداران برای رشد و رونق شرکت به آن تزریق می‌کنند. عدد سرمایه اولیه باید در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود که به آن سرمایه ثبتی گفته می‌شود. بدون سرمایه ثبتی، هیچ شرکتی نمی‌تواند تشکیل شده و فعالیت داشته باشد. مهم‌ترین عامل برای منفعت و سوددهی هر شرکت، سرمایه ثبتی و اولیه آن است طوری که هنگام دسته بندی و نام‌گذاری بسیاری از شرکت‌ها را با توجه به نوع سرمایه ثبتی اولیه دسته بندی می‌کنند.

شرایط لازم برای ثبت سرمایه شرکت

یکی از اولین کارها برای ثبت شرکت، تعیین میزان سرمایه اولیه است. مطابق قانون برای شرکت‌های مختلف حداقل میزان سرمایه اولیه، برای ثبت در نظر گرفته شده است. علاوه بر تعیین سرمایه سرمایه ثبتی چیست؟ ثبتی، باید به این موارد نیز دقت داشته باشید:

 • مشخص کردن نام با توجه به قوانین ثبت شرکت‌ها
 • مشخص کردن نوع شرکت و فعالیتش
 • تعیین تعداد اعضا و مسئولیت هر کدام
 • تعیین محل و ساختمانی برای شرکت و دادن آدرس و کدپستی
 • تنظیم اساسنامه و ثبت آن
 • تعیین میزان سرمایه ثبتی شرکت

تفاوت دارایی و سرمایه چیست؟

اگر می‌خواهید فرق دارایی و سرمایه را بدانید باید برایتان بگوییم:

 1. سرمایه آورده‌ای است که شرکت با آن آغاز به کار می‌کند، این میزان ثابت است و در طول سال‌ها فعالیت شرکت تغییری نمی‌کند.
 2. دارایی شرکت منابع مالی و غیر مالی است که می‌تواند متغیر باشد و افزایش یا کاهش پیدا کند.

به طور مثال شرکتی که با 1 میلیون سرمایه آغاز به کار می‌کند پس از 10 سال فعالیت اقتصادی میزان دارایی خود را افزایش داده و ممکن است به چندین برابر دارایی اولیه برساند ولی سرمایه ثبتی شرکت همان رقمی است که در اساسنامه ثبت شده و تغییری نکرده است.

هر آنچه باید درباره سرمایه ثبتی شرکت بدانید

درباره سرمایه ثبتی شرکت نکات مهمی وجود دارد که با هم می‌خوانیم:

 • سرمایه ثبتی شرکت مبلغی است که در اساسنامه ذکر شده است.
 • مبلغ سرمایه ثبتی شرکت به هیچ عنوان قابل برداشت نیست.
 • سرمایه ثبتی شرکت میزان ثابت و مشخصی دارد.
 • سرمایه ثبتی شرکت تضمین طلب طلبکاران است و هیچ یک از شرکا اجازه دخل و تصرف در آن را ندارند. به طور کلی شرکا نمی‌توانند از سرمایه شرکت بکاهند یا مجبور نیستند میزان آن را افزایش دهند.
 • ممکن است در طول حیات شرکت لازم شود که تغییری در سرمایه ثبتی به وجود بیاید و این تغییر غالباً با افزایش سرمایه همراه است و به ندرت ممکن است منجر به کاهش آن شود.

9 مزیت ثبت شرکت و سرمایه آن

برای آن که شرکت‌ها روند قانونی داشته و همکاری افراد با یکدیگر موفق‌تر باشد باید شرکت و میزان سرمایه آن را به صورت قانونی ثبت کرد. شرکت‌ها در مقایسه با تجار و کسانی که به صورت انفرادی کار می‌کنند دارای مزیت‌ها و برتری بیشتری دارند. مزایای ثبت شرکت را در مقایسه با تجارت انفرادی با هم بخوانیم:

 1. افراد تاجر که به صورت انفرادی فعالیت دارند مسئولیت نامحدود در برابر بدهی‌ها داشته برای پرداخت طلبکاران باید از هر ابزاری از جمله سرمایه تجاری، اموال خصوصی و غیره استفاده کنند.
 2. کسانی که به صورت مشارکتی کار می‌کنند تنها به میزان سرمایه و آورده خود در قبال ضرر و زیان شرکت مسئول هستند.
 3. تجمع افرادی که دارای تخصص‌های مختلف و سرمایه‌های متفاوتی هستند در شرکت‌های تجاری، تضمین بهتری برای رسیدن به سوددهی بیشتر است.
 4. شرکت تجاری چون ثبت شده است اعتبار قانونی و رسمی بیشتری دارد.
 5. ثبت شرکت نوعی معرفی قانونی به سایر افرادی است که زمینه فعالیت مشترک با آن را دارند.
 6. ثبت شرکت به قانون، اجازه بررسی و رسیدگی به انجام امور شرکت را می‌دهد.
 7. با ثبت شرکت حقوق و وظایف افراد مشخص شده و جنبه قانونی پیدا می‌کند.
 8. قراردادها و معاملات شرکت سمی شده و هیچ کس نمی‌تواند از زیر بار آن شانه خالی کند.
 9. هنگام انحلال یا ورشکستگی شرکت‌هایی که ثبت قانونی شده‌اند، امکان رسیدگی و بررسی در چهارچوب قوانین وجود دارد.

حداقل و حداکثر سرمایه ثبتی شرکت

همان طور که انواع شرکت‌های تجاری با توجه به نوع سرمایه و شیوه تأمین آن با هم متفاوت‌اند، زمینه فعالیت شرکت‌ها نیز با هم متفاوت بوده و هر کدام کاربری متفاوتی دارند بنابراین نیاز به منابع مالی و تأمین سرمایه ثبتی مختلفی دارند.

یکی از معیارهای تفاوت در شرکت‌ها را می‌توان در میزان سرمایه اولیه جستجو کرد. باید بدانید برای سرمایه ثبتی شرکت، میزان حداکثری در نظر گرفته نشده و شرکا به هر اندازه که مایل باشند می‌توانند در تأمین سرمایه شرکت سهیم شوند و به همان اندازه نیز در سود و زیان و خسارت‌های آن مشارکت داشته باشند.

به طور مثال برای تشکیل شرکتی با مسئولیت محدود، حداقل مبلغ مشخص شده است و سرمایه گذاران موظف هستند مطابق آن سرمایه نقدی را پرداخت و سرمایه غیر نقدی را تقویم نمایند.

حداقل سرمایه ثبتی شرکت سهامی خاص

باید بدانید شرکت سهامی خاص، شرکتی است که تمام سرمایه آن در زمان تأسیس شرکت به وسیله مؤسسان تأمین شود. حداقل میزان سرمایه ثبتی شرکت سهامی خاص برای هر یک از اعضا حداقل یک میلیون ریال سرمایه اولیه سرمایه ثبتی چیست؟ است. در شرکت سهامی خاص، سرمایه به سهام تبدیل شده و هر کدام از سرمایه گذاران به میزان سهام خود در شرکت سهیم هستند.

حداقل سرمایه ثبتی شرکت سهامی عام

مطابق ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت، برای ثبت شرکت سهامی عام حداقل باید 5 میلیون ریال سرمایه ثبتی وجود داشته باشد. این رقم در زمان تأسیس باید توسط مؤسسین شرکت تأمین شود. مؤسسان با فروش اوراق بهادار و سهام شرکت می‌توانند سرمایه ثبتی اولیه را تأمین کرده و آن را راه اندازی نمایند.

حداقل سرمایه ثبتی شرکت با مسئولیت محدود

در قانون حرفی از حداقل سرمایه ثبتی شرکت با مسئولیت محدود زده نشده است. باید بدانید برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود بدون هیچ سرمایه‌ای هم می‌توانید اقدام نمایید. در شرکت با مسئولیت محدود که از دو یا چند نفر تشکیل شده است هر کدام از اعضا به میزان سرمایه‌ای که وارد شرکت کرده‌اند در قبال بدهی و مقروضات شرکت متعهد هستند. به صورت عرفی حداقل سرمایه اسمی برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مبلغ یک میلیون ریال است. این سرمایه به صورت سهم الشرکه است که سرمایه ثبتی چیست؟ باید به عنوان سهام با قیمت اسمی و مساوی مشخص باشد. نکته دیگری که باید بدانید این است که در شرکت با مسئولیت محدود باید تمام سهم الشرکه غیر نقدی آن تقویم شده باشد و از همان ابتدا نیز تسلیم شود.

حداقل سرمایه ثبتی شرکت نسبی

برای تأسیس شرکت نسبی نیز میزان حداقلی مشخص نشده است. باید بدانید تنها زمانی که تمام سرمایه نقدی شرکت تأدیه شود، مشروعیت قانونی پیدا می‌کند. تمام سهم الشرکه نیز باید از همان ابتدا تقویم شده و تسلیم شود.

حداقل سرمایه ثبتی شرکت تضامنی

برای تشکیل شرکت تضامنی باید سرمایه ثبتی اولیه پرداخت شود هر چند سقفی برای میزان سرمایه ثبتی د نظر گرفته نشده اما باید بدانید این شرکت نیز مانند شرکت با مسئولیت محدود تقویم آورده باید توسط شرکا انجام شود.

سرمایه ثبت شرکت تعاونی

هر چند سرمایه ثبت شرکت تعاونی، نامحدود است و میزان حداقل و حداکثری برای آن مشخص نشده است ولی باید بدانید برای تأمین سرمایه ثبتی شرکت، به هر اندازه‌ای که باشد، باید حداقل یک سوم آن را به صورت نقد پرداخت کرده و پرداخت بقیه سرمایه باید توسط مؤسسین متعهد شود.

سرمایه ثبتی شرکت دولتی

شرکت‌های دولتی گروهی از کسب و کارها هستند که 50 درصد سرمایه ثبتی آن‌ها متعلق به دولت است. این شرکت‌ها تابع قوانین تأسیس و اساسنامه خود هستند و از آنجا که بیشتر شرکت‌های د ولتی جزء شرکت سهامی عام محسوب می‌شوند حداقل میزان سرمایه باید 5 میلیون ریال باشد.

افزایش سرمایه ثبتی شرکت

افزایش سرمایه همان طور که از نامش پیدا است افزودن به سرمایه اولیه شرکت است. افزایش سرمایه شرکت اصولاً به خاطر توسعه فعالیت‌های شرکت انجام می‌شود. دقت داشته باشید که افزایش سرمایه بر دارایی شرکت افزوده و جنبه مثبتی برای آن دارد. افزایش سرمایه می‌تواند از راه‌های مختلفی انجام شود:

 1. افزایش سرمایه می‌تواند به وسیله آورده نقدی و مطالبات حال شده صورت بگیرد.
 2. افزایش سرمایه می‌تواند با افزایش سود انباشته یا اندوخته شده باشد.
 3. افزایش سرمایه می‌تواند به وسیله ارزیابی مجدد دارایی‌های شرکت صورت بگیرد
 4. می‌توان به وسیله صرف سهام یا سلب حق تقدم آن باشد.

راه‌های افزایش سرمایه شرکت

هر شرکتی که مشغول کسب و کار است، نیازمند به داشتن سرمایه یا افزایش دادن آن است. راه‌های افزایش سرمایه شرکت را با هم بخوانیم:

 • عرضه سهام شرکت در بورس اوراق بهادار
 • سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها
 • ایجاد و افزایش سهم الشرکه
 • استفاده از سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها
 • شرکت در برنامه‌های مؤسسات سرمایه‌گذاری

چگونگی ثبت افزایش سرمایه شرکت

برای آن که افزایش سرمایه شرکت را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت کنید، باید این اقدامات را انجام دهید:

 • هیئت مدیره شرکت باید پیشنهاد افزایش سرمایه را بدهد و آن را تصویب کند.
 • واحد حسابرسی موظف است شرایط را بررسی کرده و در صورت عدم وجود مشکل افزایش سرمایه ثبتی شرکت را تأیید می‌کند. ممکن است حسابرسان با افزایش سرمایه شرکت به طور کلی موافقت نکنند و تنها بخشی از آن را بپذیرند.
 • در مرحله بعد باید مدارک لازم و مستندات افزایش سرمایه را به اداره ثبت شرکت‌ها و سازمان بورس ارسال کنید.
 • پس از بررسی مدارک و مستندات توسط سازمان بورس در صورت عدم وجود مشکل آن را تأیید می‌کند. سازمان بورس ممکن نیز مانند حسابرس شرکت ممکن است با بخشی از افزایش سرمایه یا تمام آن موافقت کند.
 • پس از موافقت سازمان بورس با افزایش سرمایه اطلاعیه صدور افزایش سرمایه شرکت صادر می‌شود.
 • در این مرحله تاریخ برگزاری مجمع عمومی اعلام شده و درباره افزایش قیمت سرمایه شرکت نیز تصمیم گیری می‌شود.

سؤالات متداول

سرمایه ثبتی شرکت چیست؟

سرمایه ثبت شده یا سرمایه مجاز حداکثر میزانی است که شرکت مجاز به افزایش سرمایه است.

چگونه می‌توان سرمایه ثبتی شرکت سهامی را کاهش داد؟

کاهش سرمایه می‌تواند به صورت اجباری یا اختیاری باشد و از 2 شیوه انجام پذیر است، از طریق تقلیل تعداد سهام شرکت بدون کاهش مبلغ اسمی یا کاهش سرمای به شیوه کاستن از مبلغ اسمی سهام انجام شود.

بهترین راه افزایش سرمایه شرکت چیست؟

افزایش سرمایه شرکت به شیوه آورده نقدی بهترین روش افزایش سرمایه است چون پول بدون بهره به آن وارد می‌کند.

کدام شرکت‌ها مجاز به افزایش سرمایه هستند؟

هر شرکتی که دارای سوددهی باشد می‌تواند اقدام به افزایش سرمایه کند. افزایش سرمایه حتماً لازم نیست در پایان سال باشد.

سرمایه ثبتی چیست؟

ثبت شرکت کیا

نقش سرمایه در ثبت شرکت

نقش سرمایه در ثبت شرکت‌، یک نقش کلیدی است. همان‌ طور که همه ما می‌دانیم بسیاری از شرکت‌ ها با هدف سودآوری اقتصادی تاسیس می‌ شوند و مشخص است که اعضای هیات مدیره، در نظر دارند سرمایه خود را پس از مدتی به کمک فعالیت‌ های شرکت، به چند برابر برسانند. بنابراین نقش سرمایه در هر نوع شرکتی اهمیت ویژه دارد. باید میزان سرمایه به حداقل‌هایی که قانون تعیین کرده برسد تا امکان ثبت شرکت وجود داشته باشد. می‌خواهیم در این مطلب به بررسی نقش سرمایه در ثبت شرکت‌ ها بپردازیم و به صورت دقیق‌ تری میزان سرمایه مورد نیاز برای هر نوع شرکت را بدانیم. اگر شما هم در این زمینه سوال‌ هایی دارید، می‌ توانید این مطلب را دنبال کنید.

اهمیت میزان سرمایه در ثبت شرکت

برای اینکه بتوانید هر نوع شرکتی را در کشور ایران ثبت نمایید، لازم است بر اساس قوانین ثبت شرکت‌ ها اقدام کنید. یکی از شرط‌ های لازم برای ثبت شرکت، وجود سرمایه اولیه است که یک حداقل میزان سرمایه برای هر یک از اعضای هیات مدیره تعیین شده است. حالا می‌ خواهیم بدانیم برای انواع شرکت‌ های تجاری تا چه حد سرمایه لازم سرمایه ثبتی چیست؟ است و نقش سرمایه در ثبت شرکت‌ ها تا چه حد اهمیت دارد. اجازه بدهید تا به اختصار اشاره‌ای به مهم‌ ترین شروط برای ثبت شرکت‌ها داشته باشیم:

 • تعیین نام شرکت بر اساس قوانین ثبت شرکت‌ ها
 • تعیین نوع شرکت‌
 • تعیین شرکای شرکت‌
 • تعیین محل و آدرس شرکت‌
 • تعیین مقدار سرمایه اولیه برای ثبت شرکت‌
 • تنظیم اساسنامه و ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ ها

همان‌ طور که می‌بینید، تعیین مقدار سرمایه اولیه برای ثبت شرکت یکی از شروط و ارکان اساسی برای راه انداختن هر کسب و کار و شرکتی است، می‌خواهیم در بخش‌ های بعدی این میزان حداقل سرمایه اولیه را نیز مورد تحقیق قرار دهیم.

حداقل سرمایه برای انواع شرکت‌‌ ها

بر اساس قوانین و لایحه‌ هایی که در اداره ثبت شرکت‌ ها به ثبت رسیده است، شرکت‌ ها انواع مختلفی دارند. معمولاً یکی از ملاک های تفاوت شرکت‌ ها، مربوط به سرمایه اولیه‌ آن‌ ها است، برای مثال، این سرمایه از کجا تامین شده است؟ آیا حساب‌ های شخصی پشتیبان تاسیس شرکت بوده‌ اند؟ آیا صندوق‌ های دولتی، سرمایه را تأمین کرده‌ اند؟ علاوه بر محل تأمین سرمایه اولیه، زمینه فعالیت‌ شرکت‌ ها نیز با هم متفاوت است. همه این تفاوت ها منجر به تفاوت در میزان سرمایه اولیه انواع شرکت ها می شود.

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت سهامی خاص

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت سهامی خاص در ماده ۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت آمده است. اما اجازه بدهید ابتدا، تعریفی از شرکت سهامی خاص ارائه دهیم. بر اساس ماده ۴ از لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت سهامی خاص، شرکتی است که تمام سرمایه اولیه آن در زمان تاسیس شرکت، توسط موسسان شرکت تامین شده باشد.

برای ثبت شرکت سهامی خاص، باید هر یک از اعضای موسس، حداقل یک میلیون ریال سرمایه اولیه داشته باشند.

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت سهامی عام

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت سهامی عام نیز در ماده ۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت ذکر شده است. توجه داشته باشید که برای ثبت شرکت سهامی عام، موسسان با فروش اوراق بهادار و سهام شرکت، سرمایه راه اندازی و اداره شرکت را تامین می‌ کنند. این اوراق و سهام به مردم عادی فروخته می‌ شود. حداقل سرمایه اولیه هم ۵ میلیون ریال است که در زمان تاسیس شرکت توسط اعضای موسس تامین می‌ گردد.

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در قانون ثبت شرکت‌ ها ذکر نشده است. برای همین بدون هیچ سرمایه‌ای می‌ توانید اقدام به ثبت شرکت با مسئولیت محدود کنید. لازم به ذکر است که شرکت با مسئولیت محدود، معمولاً توسط دو یا چند نفر به عنوان هیئت موسس تاسیس می‌ گردد. از آنجایی که حداقل سرمایه برای ثبت آن ذکر نشده است، هر یک از شرکا به میزان سرمایه‌ ای که تأمین کرده‌ اند در قبال مقروضات و بدهی‌ های شرکت تعهد دارند.

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت نسبی

بسیاری از خصوصیات شرکت نسبی مانند شرکت با مسئولیت محدود است، با این تفاوت که هر یک اعضای موسس به نسبت سرمایه‌ای که تأمین کرده‌اند در شرکت مسئولیت دارند. دقیقاً مانند شرکت با مسئولیت محدود، برای ثبت شرکت نسبی نیز حداقلی برای سرمایه اولیه تعریف نشده است.

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت تضامنی

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت تضامنی، در هیچ لایحه‌ای ثبت نشده است و با هر مبلغی، اعضا می‌ توانند اقدام به ثبت شرکت تضامنی کنند. همان‌ طور که می‌ دانید شرکت تضامنی برای انجام امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی، تشکیل می‌ شود. اگر روزی سرمایه شرکت برای تسویه بدهی و قروض شرکت کافی نباشد هر یک از اعضا و اشخاص حقیقی در قبال بدهی‌ های شرکت مسئول می‌ باشند.

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت تعاونی

بر اساس ماده ۱۹۰ از قانون تجارت، شرکت تعاونی شرکتی است که بین عده‌ای از ارباب حرفه های گوناگون تاسیس شده است. شرکا از مشاغل خود برای تولید و فروش کالا و محصولات کمک می‌گیرند. همچنین ماده ۲ از قانون شرکت‌ های تعاونی تصریح می‌کند که شرکت تعاونی، از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده که برای رفع نیازمندی‌ های مشترک و برای بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا، از طریق خودیاری و کمک متقابل آنان، موافق اصولی که در این قانون ذکر شده است، ایجاد می‌ گردد.

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت تعاونی تعیین نشده و به همین دلیلی محدودیتی در این باره وجود ندارد.

سرمایه ثبتی چیست؟

شرکت سهامی یکی از بزرگترین و محبوب ترین انواع شرکت های تجاری در جهان می باشد . در این نوع شرکت تجاری شخصیت حقوقی مستقل از مالکان آن می باشد و سهامداران این شرکت از امتیازات و حقوق شخصیت حقیقی نیز برخوردار هستند .
بنا بر تعریف قانون تجارت شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم می شود و مسئولیت صاحبان سهام به مبلغ اسمی آنهاست.در شرکت سهامی شرکاء فقط صاحب سهم می باشند و سهام شرکت های بزرگ در بورس خرید و فروش می شود و صاحبان سهام دائماَ تغییر می کنند. به این جهت به این نوع شرکت ها، شرکت های بی نام می گویند، زیرا ممکن است شرکاء آن اغلب معلوم و معین نباشند. شرکت سهامی اصولاَ شرکت تجاری است. در بعضی از کشورها تشکیل شرکت به صورت سهامی به آن جنبه تجاری می دهد. قانون تجارت ایران نیز تصریح دارد که شرکت سهامی برای امور تجاری تشکیل می شود. بنابراین، امروزه این موضوع مورد قبول کلیه علمای حقوق تجارت است که شرکت سهامی صرفنظر از موضوع آن شرکت تجاری محسوب می شود، ولی صاحبان سهام شرکت های سهامی به هیچ وجه تاجر محسوب نمی شوند.

در تقسیم بندی شرکت های تجاری، یکی از اساسی ترین عناصر تمایز شرکت ها، سرمایه و اهمیت آن در کارکرد شرکت محسوب می گردد. بر همین اساس، شرکت های سهامی به دلیل محوریت این عنصر، نماد شرکت های سرمایه توصیف می سرمایه ثبتی چیست؟ شوند. وضعیت مالی و چگونگی روند فعالیت های شرکت سهامی که به صورت های مالی ( ترازنامه و صورت سود و زیان ) اشاره دارد، در ارتباط کامل با سرمایه شرکت قرار دارد . از دید قانون گذار، سرمایه و میزان آن یکی از بندهای کارساز اساسنامه به شمار می آید. چرا که بند 5 ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت ، که موارد الزامی مندرج در اساسنامه را ذکر می کند، ” مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک ” را به روشنی مد نظر قرار داده است. در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، هیچ گونه تعریفی از سرمایه ارائه نشده و علت آن شاید بدیهی بودن مفهوم سرمایه در شرکت سهامی باشد.

در مواردی که میان ارزش سرمایه موجود و سرمایه ثبت شده به نحو منفی یا مثبت تفاوت بالایی وجود دارد ، ممکن است مفهوم سرمایه و در نتیجه دسته بندی آن از بداهت اولیه برخوردار نباشد. به همین جهت، دو نوع سرمایه را می توان در شرکت سهامی تفکیک نمود :
اول : سرمایه اسمی – ثبت شده
هر سهم دارای ارزش اسمی یا سرمایه ثبتی چیست؟ ثبت شده و رسمی است که مبلغ آن بر روی برگه سهم منعکس است. سرمایه رسمی معیار اتخاذ هرگونه تصمیم در رابطه با امور مالی شرکت از سوی مجامع، از جمله کاهش یا افزایش آن و به ویژه در تغییر اجباری سرمایه و نیز طرح هر ادعایی به وسیله اشخاص ثالث ذی نفع نسبت به شرکت ، به شمار می آید.
در مورد حداقل و حداکثر ارزش اسمی هر سهم ، به عنوان واحد تقسیم سرمایه این شرکت ها، نیز مقنن هیچ محدودیتی برای مبلغ اسمی هر سهم قائل نگردیده و تنها در مورد شرکت سهامی عام ، برای هر سهم حداکثر مقرر داشته است. به حکم ماده 29 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، در ” شرکت های سهامی عام ، مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد”. به نظر می رسد این محدودیت ناشی از این نگرش قانون گذار باشد که در شرکت سهامی عام امکان مشارکت اشخاص بیشتری با توانایی مالی پایین فراهم باشد.
در حقوق انگلستان برای شرکت های عام حداقل سرمایه 50000 پوند و برای دیگر شرکت ها یک پوند مقرر گردیده است.
این در حالی است که حقوق فرانسه مطابق ماده 2- 224 قانون تجارت ، حداقل سرمایه لازم برای شرکت های سهامی عام را 225000 یورو و دیگر شرکت های سهامی ( شرکت سهامی خاص و شرکت ساده شده سهامی ) را 27000 یورو تعیین نموده است.
دوم : ارزش واقعی – تورمی سرمایه
در مقابل ارزش اسمی سرمایه شرکت های سهامی، ارزش واقعی – تورمی آن قرار دارد. این دو ارزش با یکدیگر یکسان نبوده و در کشوری مانند ایران با نرخ تورم بالا عموماَ ارزش دوم به مراتب بیش از نخست است و جز در موارد نادر، ارزش واقعی کمتر از ارزش اسمی نیست. برای مثال، ممکن است سرمایه اسمی و ثبت شده شرکتی دو میلیون ریال باشد ولی ارزش واقعی آن در نتیجه فعالیت شرکت و یا افزایش قیمت کالاهای سرمایه ای آن به چندین برابر برسد.
ثبت شرکت نیک
” ارائه دهنده ی خدمات تخصصی ثبت شرکت و ثبت برند “

سرمایه اولیه برای ثبت شرکت سهامی خاص ✔️

سرمایه شرکت سهامی خاص

در این مقاله سعی داریم برایتان در رابطه با سرمایه اولیه در ثبت شرکت سهامی خاص اطلاعات لازم را ارائه دهیم لطفا با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

حداقل سرمایه اولیه شرکت سهامی خاص 1 میلیون ریال ( 100 هزار تومان ) می باشد و این رقم بر اساس قانون تجارت تنظیم شده است که کمتر از آن مانع به ثبت رسیدن شرکت سهامی خاص خواهد شد . لازم به ذکر است بیشتر شدن سرمایه کامل اختیاری بوده و باید توجه داشت هرچه سرمایه شرکت سهامی خاص بیشتر باشد موجب بیشتر شدن اعتبار شرکت می شود.

در جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مراحل و شرایط ثبت شرکت سهامی خاص می توانید به مقاله آن مراجعه کنید.

سرمایه شرکت سهامی خاص

همانطور که می دانید راه اندازی هر کسب و کاری نیاز به سرمایه دارد . در زمان ثبت شرکت نیز کسب و کاری که قرار است با ثبت شرکت آغاز شود لازم است که سرمایه اولیه اش در زمان ثبت به اداره ثبت شرکتها اعلام شود و در اوراق اساسی شرکت قید گردد.

در مورد سرمایه در ثبت شرکت سهامی خاص سرمایه اولیه که می توان استفاده کرد حداقل یک میلیون ریال یا یک صد هزار تومان می باشد که در هنگام ثبت 35%از این مبلغ یا مبالغ بالاتر باید نزد بانک واریز شود و مابقی در تعهد صاحبان سهام خواهد ماند.

سرمایه اولیه شرکت سهامی خاص اعتبار این شرکت محسوب میشود و در امر اخذ وام ، رتبه و بردن در مناقصه و مزایده موثر است .در شرکتهای سهامی خاص و عام و تعاونی ها ، سرمایه شرکت به صورت سهام تقسیم بندی می شود که مشخص کردن این تعداد سهام محدودیتی ندارد و می توان سرمایه اولیه شرکت رابه هر تعداد سهم تقسیم بندی کرد.

در این نوع سرمایه، سهام شرکت به صورت اوراق مجزا و جداگانه در اختیار سهامداران قرار می گیرد و طبق ماده 33 اساسنامه شرکتهای سهامی خاص هریک از اعضاء هیئت مدیره حداقل باید دارای یک سهم از سهام شرکت باشد، ذکر این نکته ضروری است که در شرکتهای سهامی خاص تنها مدیرعامل می تواند خارج از سهامداران باشد و کلیه اعضاء هیئت مدیره می بایست حتما سهامدار باشند.

اوراق سهام در اینگونه شرکتها با نام عادی و یا بی نام عادی می باشند، اوراق با نام سهامی هستند که در اوراق چاپ شده نام سهامدار قید گردیده اما در سهام بی نام این چنین نیست،هم چنین در مورد شرکتهای سهامی خاص و عام باید گفت که مبلغ سرمایه در شرکتهای سهامی خاص توسط سهامداران مشخص تامین می گردد اما در شرکتهای سهامی عام قسمتی از سرمایه توسط اوراق سهامی که به فروش می رسد تامین می گردد.

هم چنین نوعی از سهام با عنوان سهام ممتاز نیز برای ثبت شرکتهای این چنینی قابل ارائه می باشد ، در خصوص اینگونه سهام باید گفت که سهامدارانی که سهام ممتاز دارند فقط در سود شرکت دخیل می باشند و در صورت زیان دادن شرکت ،این سهامداران ملزم به پرداخت زیان نمی باشند.

حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص

حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص 1.000.000 ریال وحداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام5.000.000 ریال می باشد.

تفاوت در سرمایه شرکتهای محدود با سهامی خاص

تفاوت اصلی در سرمایه شرکتهای محدود با سهامی خاص در میزان تعهدات آنهاست به طوری که همانطور که در قسمت سرمایه نقدی اشاره شد در شرکتهای مسئولیت محدود سقف تعهدات به سرمایه بستگی دارد اما در شرکتهای سهامی خاص میزان تعهدات ، نامحدود است به عبارت دیگر می توان نام دیگر شرکتهای سهامی خاص را بامسئولیت نامحدود نامید.

سرمایه ثبتی چیست

سرمایه ثبتی

مهم ترین ضرورت برای راه‌اندازی هر شرکت تجاری یا کسب و کار اقتصادی، سرمایه است. سرمایه ثبتی شرکت نیز شروعی برای تجارت سرمایه ثبتی چیست؟ سودمند است. تا پایان همراهمان باشید تا از زوایای مختلف سرمایه ثبتی شرکت را ارزیابی کنیم.

تعریف سرمایه ثبتی:

سرمایه مهم‌ترین رکن تجارت و وسیله‌ای برای کسب سود و منفعت بیشتر است. تا وقتی شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی و صاحبان کسب و کار و سرمایه نداشته باشند، نمی‌توانند از انجام فعالیت‌های اقتصادی خود سود ببرند و درآمد داشته باشند. برای ثبت شرکت باید سرمایه آن به حداقل‌هایی که قانون تعیین کرده برسد. سرمایه عددی است که سهامداران هنگام تأسیس شرکت به عنوان آورده به شرکت تزریق می‌کنند و این رقم باید در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود.

سرمایه تنها آورده نقدی نیست و می‌تواند شامل تجهیزات و مواد اولیه یا هر چیز دیگری باشد. مهم است که میزان سرمایه‌ها در اساسنامه شرکت قید شود.

6 کار لازم برای ثبت شرکت:

 1. اولین کار برای ثبت شرکت، تعیین نام آن بر اساس قواعد قوانین و اصول ثبت شرکت‌هاست.
 2. قدم دوم تعیین نوع شرکت است.
 3. سومین کار مشخص کردن تعداد شرکا است.
 4. در قدم چهارم باید محل و آدرس شرکت‌ها را مشخص نمایید.
 5. تعیین میزان سرمایه اولیه شرکت نیز برای ثبت آن اهمیت زیادی دارد.
 6. اساسنامه نیز باید هنگام ثبت شرکت در موجود باشد.

اهمیت سرمایه برای ثبت شرکت:

تا زمانی که سرمایه اولیه‌ای برای راه‌اندازی کسب و کار نداشته باشید اجازه ثبت شرکت را ندارید. یکی از مهم‌ترین ارکان برای ثبت، شرکت مشخص کردن میزان سرمایه ثبتی است. تفاوت اصلی که تعیین کننده نوع شرکت‌ها است، همین میزان سرمایه اولیه هنگام ثبت آن است.

این که سرمایه ثبتی چگونه تأمین شده است، از حساب‌های شخصی، مشارکتی یا صندوق‌های دولتی تأمین شده باشد، و این که میزان تأمین سرمایه تعهد شده تا چه سقفی باشد و تا چه مبلغی از آن پرداخت شده باشد، عوامل مهمی است که تعیین کننده نوع شرکت است.

اهمیت سرمایه

فرق سرمایه و دارایی چیست:

سرمایه همان رقمی است که هنگام ثبت شرکت مشخص می‌شود. اما دارایی‌های شرکت می‌تواند تغییر کند. به‌طور مثال شرکتی با سرمایه یک میلیون تومان شروع به کار می‌کند اما پس از مدتی فعالیت اقتصادی، میزان دارایی‌های آن شرکت خیلی بیشتر از رقم اولیه سرمایه خواهد شد، اما سرمایه اولیه همچنان همان یک میلیون تومان است ولی دارایی شرکت پس از چندسال به چندین میلیون می‌رسد. دارایی‌های شرکت می‌تواند شامل وجوه نقد، مطالبات اشخاص، اموال منقول و غیرمنقول، مشهود و نامشهود باشد.

از افزایش سرمایه ثبت شرکت چه می دانید:

همانطور که گفته شد سرمایه آورده‌های شرکت است که در زمان تأسیس شرکت در اداره ثبت شرکت مشخص شده، افزایش سرمایه روال مشخصی دارد تا به مبلغ اولیه سرمایه شرکت، رقم جدید افزوده شود. افزایش سرمایه در واقع نوعی افزایش آورده‌های شرکت است که از راه‌های مختلفی امکان پذیر است.

4 روش افزایش سرمایه شرکت:

برای افزایش سرمایه شرکت از چهار روش می‌توان استفاده کرد:

 1. افزایش سرمایه به وسیله آورده‌های نقدی و مطالبات حال شده
 2. افزایش سرمایه به وسیله سود انباشته یا اندوخته قانونی
 3. افزایش سرمایه به وسیله ارزیابی مجدد دارایی‌های شرکت
 4. افزایش سرمایه به وسیله صرف سهام یا سلب حق تقدم

6 قدم برای افزایش سرمایه شرکت:

برای ثبت افزایش سرمایه شرکت باید به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه کنید، لازم است باید قبل از آن مراحلی را طی کرده باشید.

 1. برای افزایش سرمایه شرکت، مدیر یا هیئت مدیره درخواست باید با درخواست یا پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت موافقت کرده و آن را تصویب کنند.
 2. قدم بعد، بررسی شرایط افزایش سرمایه توسط حسابرس است. حسابرس در صورت عدم وجود مشکل افزایش سرمایه باید آن را تأیید کند، در این مرحله ممکن است با تمام یا بخشی از افزایش سرمایه موافقت کند.
 3. قدم بعد تهیه مدارک و مستندات لازم برای افزایش سرمایه و ارسال آن به اداره ثبت شرکت‌ها و سازمان بورس است.
 4. سازمان بورس با بررسی مدارک و در صورت عدم وجود مشکل، صحت آن را تأیید می‌کند. البته ممکن است این اداره با تمام یا بخشی از افزایش سرمایه موافقت کند.
 5. پس از تأیید سازمان بورس، اطلاعیه صدور مجوز افزایش سرمایه بر روی سایت قرار می‌گیرد.
 6. پس از مشخص شدن تاریخ مجمع فوق العاده و برگزاری آن است که در مورد میزان افزایش سرمایه توسط هیئت مدیره تصمیم گرفته می‌شود.

بهترین راه برای افزایش سرمایه شرکت:

افزایش سرمایه شرکت بستگی مستقیم به تعیین سرمایه اولیه آن دارد. با توجه به سیستم تأمین اولیه سرمایه ثبتی شرکت، باید تصمیم بگیرید که قصد دارید در بلندمدت یا کوتاه مدت سرمایه را افزایش دهید. بهترین شیوه افزایش سرمایه شرکت، آورده نقدی بدون بهره است که باعث توسعه شرکت می‌شود. در هر حال از هر روشی که برای افزایش سرمایه استفاده می‌کنید بهتر است بازدهی آن را در بلندمدت بررسی کنید.

افزایش سرمایه

سرمایه نقدی یا غیرنقدی چیست:

سرمایه نقدی وجه رایج کشور و پول نقدی است که وارد شرکت می‌شود. زمانی که شرکت قصد اقدامات زیربنایی مانند افزایش فضای شرکت، یا تغییر ماهیت و ساختار شرکت را داشته باشد نیازمند سرمایه نقدی است. برای تأمین سرمایه نقدی شرکت دو راه وجود دارد:

1- از طریق وام گرفتن

2- به شیوه فروش سهام به سهامداران

از آنجا برای بازپرداخت وام علاوه بر مبلغ اصلی باید سود بپردازید، بهترین راه افزایش سرمایه استفاده از فروش سهام شرکت است.

از سرمایه احتیاطی یا اندوخته قانونی چه می دانید:

اندوخته قانونی هیئت مدیره را ملزم می‌کند که صدی ۵ از خالص شرکت را برای اندوخته قانونی کنار بگذارند. اندوخته قانونی باید در یک حساب خصوصی به همین نام نگهداری شود. تا زمانی که اندوخته قانونی به حد یک دهم سرمایه اصلی شرکت نرسد، باید آن را افزایش داد.

اندوخته قانونی یکی از موارد لازم و ضروری برای هر شرکت است تا اگر شرکت دچار زیان شد با این پول بتواند ضرر و زیان به وجود آمده را جبران کند. اندوخته قانونی مخصوصاً در کشورهای اروپایی اهمیت زیادی دارد.

سرمایه در گردش چیست:

سرمایه در گردش بخشی از دارایی‌های جاری است که از منابع مالی بلندمدت تأمین شده باشد. در واقع این نوع سرمایه شاخصی برای تشخیص درجه نقدینگی و عدم اعسار شرکت است.

سرمایه ثابت چیست:

سرمایه ثابت بیشتر در اقتصاد مارکسیستی معنا و مفهوم دارد. سرمایه ثابت، بخشی از سرمایه که برای خرید وسایل تولید، ابزار کار، مواد خام و غیر صرف می‌شود سرمایه ثابت نامیده می‌شود.

سرمایه ثابت بیشتر از ارزش خود، توانایی افزودن به ارزش محصول را ندارد، سرمایه ثابت به دو بخش سرمایه سیار و سرمایه مستقر تقسیم می‌شود:

از سرمایه مستقر چه می دانید:

لوازم و وسایل سرمایه‌ای که عمر طولانی‌تری داشته دارند و در فرآیند تولید پایدارتر هستند، نوعی سرمایه مستقر است که به تناسب عمر و دوام آن تعریف می‌شود. تجهیزات ساختمانی، ماشین آلات، تأسیسات و غیره سرمایه مستقر هستند.

با سرمایه متغیر بیشتر آشنا شوید:

سرمایه متغیر بخشی از سرمایه است که توسط نیروی کار و در فرآیند تولید ایجاد می‌شود. لازم است بدانید سرمایه متغیر فقط به وسیله نیروی کار ایجاد می‌شود.

با سرمایه ثبتی شرکت سهامی خاص آشنا شوید:

همانطور که شرکت سهامی خاص از نامش پیدا است، شرکتی است که سرمایه آن به وسیله سهام تأمین می‌شود. برای ثبت سرمایه شرکت، باید سهام را به تعداد مشخصی تقسیم بندی کنید. لازم است بدانید محدودیتی برای تقسیم بندی سهام وجود ندارد.

حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است که می‌تواند به صورت نقدی یا غیرنقدی باشد. مطابق قوانین شرکت سهامی خاص باید ۳۵ درصد مبلغ ۱۰۰ هزار تومان را در بانک واریز نماید. گواهی این پرداخت هنگام ثبت شرکت سهامی خاص باید به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل داده شود.

سرمایه ثابت

از سرمایه ثبتی شرکت سهامی عام چه می دانید:

شرکت سهامی عام نیز مثل شرکت سهامی خاص، با فروش سهام به مردم است که سرمایه خود را تأمین می‌کند.

تفاوت این شرکت با سهامی خاص در میزان سرمایه اولیه است. در شرکت سهامی عام این میزان از ۵ میلیون ریال نباید کمتر باشد.

مانند شرکت سهامی خاص این سرمایه می‌تواند به صورت آورده نقدی یا غیرنقدی باشد.

۳۵ درصد سرمایه ثبتی باید در زمان تأسیس شرکت پرداخت شود و مابقی به صورت تعهد به گردن سهام‌داران باقی می‌ماند، لازم است بدانید اگر سرمایه شرکت غیرنقدی باشد باید همه آن مبلغ را در زمان تأسیس تأدیه نمایید.

سرمایه ثبتی شرکت با مسئولیت محدود:

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود می‌توانید بدون هیچ گونه سرمایه اقدام به ثبت نمایید. معمولاً دو یا چند نفر به عنوان هیئت مؤسس، اقدام به ثبت شرکت می‌کنند. در شرکت با مسئولیت محدود هرکدام از شرکاء محدود به سهم الشرکه آن‌ها می‌شود. مسئولیت هر کدام از شرکا محدود به میزان سرمایه آن‌ها می‌شود. مسئولیت هر کدام از شرکا در قبال بدهی‌های شرکت، به میزان سرمایه‌ای است که آورده‌اند.

تفاوت این شرکت با دو نوع قبلی در تأمین سرمایه اولیه است که در همان زمان تأسیس باید تمام سرمایه نقدی و غیر نقدی به صورت کامل تأدیه شود.

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت نسبی:

شرکت نسبی هر کدام از اعضا به نسبت سرمایه‌ای که تأمین کرده‌اند مسئول بدهی‌های شرکت هستند. برای این شرکت نیز حداقل سرمایه ثبتی اولیه مشخص نشده است.

حداقل سرمایه ثبتی برای شرکت تضامنی:

شرکت‌های تضامنی برای انجام امور تجاری تشکیل می‌شود. دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی اقدام به ثبت شرکت می‌کنند.

این شرکت با هر میزان سرمایه نقدی و غیر نقدی می‌تواند تشکیل شود، لازم است بدانید سرمایه ثبتی اولیه چه نقدی و چه غیرنقدی باید به‌طور کامل پرداخت شود. در این نوع شرکت هر کدام از اعضا و اشخاص حقیقی در برابر بدهی‌های آن مسئول هستند.

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت تعاونی:

ماهیت شرکت تعاونی، کمک به تولید و فروش کالا و محصولات است. شرکت‌های تعاونی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل می‌شود که جهت رفع نیازمندی‌های مشترک، بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اقدام به تشکیل شرکت تعاونی می‌کنند. شرکت تعاونی می‌تواند به صورت عام یا خاص باشد.

سرمایه ثبتی شرکت تعاونی عام 100 میلیون ریال است. برای شرکت تعاونی خاص این مبلغ 10 میلیون ریال است که هنگام ثبت باید حداقل یک سوم آن را تأدیه نمایید. آورده غیر نقدی هم باید به صورت کامل تأدیه شود.

حداقل سرمایه برای شرکت مختلط سهامی:

این شرکت‌ها همان طور که اسمش پیدا است، به صورت مختلط است و ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی است. این نوع شرکت بین یک عده شرکا سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود.

مطابق قانون برای ثبت این شرکت هیچ محدودیتی وجود ندارد اما باید هنگام ثبت باید یک سوم سرمایه به صورت نقدی پرداخت شود. در صورت ورشکستگی هیچ یک از شرکا ضامن انحلال شرکت نخواهند بود.

سرمایه گذاری

سؤالات متداول سرمایه ثبتی:

هزینه افزایش سرمایه شرکت چقدر است؟

خوب است بدانید هزینه افزایش سرمایه شرکت ۹۰۰ هزار تومان است که هزینه باطل کردن تمبر را هم باید در نظر داشته باشید.

برای افزایش سرمایه شرکت چند روز زمان لازم است؟

پس از انجام تمام مراحلی که گفته شد در اداره ثبت شرکت‌ها 24 روز زمان برای پذیرش درخواست زمان نیاز است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.