نحوه تجارت در حاشیه


رأی شماره ۱۸۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۸۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۱/۲/۱۳۹۵ هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا همدان

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۲۷ شماره دادنامه: ۱۸۸۱ شماره پرونده: ۱۵۴۷/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱ هیأت نحوه تجارت در حاشیه امنای دانشگاه بوعلی سینا همدان

گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۱۵۰۸۳ـ ۱۳۹۶/۱۰/۴، ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱ هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱ هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا همدان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. در مصوبه مذکور تصریح شده است «مصوبه به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه انتخاب مؤسسه حسابرسی برای انجام حسابرسی دانشگاههای عضو به کمیسیون دائمی هیأت امناء تفویض گردید». با توجه به اینکه در قوانین مربوط مجوزی برای تفویض اختیار وظایف قانونی هیأت امناء به مراجع دیگر پیش‌بینی نگردیده و در بند (هـ) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز چنین اجازه‌ای ملاحظه نمی‌شود و اختیارات هیأت امناء دانشگاهها به اعتبار شخصیت اعضای آن است و هر نوع تفویض و واگذاری اختیار در دستگاههای دولتی به مراجع دیگر، مستلزم اجازه مراجع قانونی است، بنابراین مصوبه مذکور خارج از اختیار هیأت امنای آن دانشگاه می‌باشد، از این رو در اجرای تبصره ۲ بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می‌شود، خواهشمند است دستور فرمایید رسیدگی به مصوبه فوق‌الذکر در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گیرد.

گفتنی است چنانچه در رسیدگی به مصوبه هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا به مصوبه جلسه ۶۳۰ مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی استناد شود، باید گفت به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبات خلاف قوانین و مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات واضعین قابل ابطال در دیوان عدالت اداری می‌باشد. از طرف دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تحدید حدود و اختیارات یک مرجع قضایی قانونی (که مورداشاره قانون اساسی نیز قرار گرفته) را ندارد. ضمن آن که در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر اعلام شده است: «۱ـ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلفات در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود…» و در نحوه تجارت در حاشیه تبصره آن صرفاً رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است. مفهوم مخالف آن این است که به غیراز این مصوبات، مصوبات سایر دستگاههای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. از این رو شایسته است بدون توجه به مصوبه جلسه ۶۳۰ ـ ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به مصوبه خلاف هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا نحوه تجارت در حاشیه همدان رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود. »

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

هیأت امناء دانشگاه بوعلی سینا

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره هفتم هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۲/۱

دستور هفتم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ کمیسیون دائمی)

گزارش حسابرسی سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و انتخاب مؤسسه حسابرسی برای سال مالی ۱۳۹۴ دانشگاههای عضو هیأت امناء

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «هـ» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۵۵ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها، گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۲ دانشگاه نهاوند و گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۳ دانشگاههای بوعلی سینا و ملایر، پس از استماع اعضا به تصویب رسید و مقرر گردید در خصوص انجام موارد ذیل اقدام مقتضی معمول گردد. همچنین انتخاب مؤسسه حسابرسی برای انجام حسابرسی سال ۱۳۹۴ دانشگاههای عضو، به کمیسیون دائمی هیأت امنای آتی تفویض گردید.

موارد مربوط به دانشگاه بوعلی سینا:

۱ـ انجام تعدیل سنواتی بابت زمین‌های دانشگاه

۲ـ پیگیری رفع ایراد ثبت سوابق ریالی عملیات انبار در سیستم حسابداری

۳ـ تفکیک اقلام اموال و اثاثیه سنوات گذشته

۴ـ پیگیری استقرار سیستم حسابداری دارایی‌های ثابت

۵ ـ سامان‌دهی ساختمانهای فاقد سند مالکیت

۶ ـ پیگیری اسناد مالکیت املاک تصرف نشده واقع در تپه مصلی از طریق استانداری و مسئولین ارشد استان

موارد مربوط به دانشگاه ملایر:

۱ـ اقدام برای استقرار نظام حسابداری تعهدی

موارد مربوط به دانشگاه نهاوند:

۱ـ تعیین‌تکلیف ملک خریداری شده از اداره اطلاعات شهرستان نهاوند تا نشست بعدی هیأت امنا

۲ـ تأدیه ذخیره سنوات کارکنان از محل اعتبارات دانشگاه

دستور هشتم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ کمیسیون دائمی)

جابجایی بخشی از اعتبارات مصوب هزینه‌ای برنامه کارشناسی دانشگاه ملایر به برنامه خدمات رفاهی دانشجویان

به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، تبصره ۲ ماده ۲۶ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و با عنایت به نامه شماره ۳۴۱۰ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ دانشگاه ملایر با جابجایی مبلغ ۸/۷۸۰ میلیون ریال اعتبارات مصوب هزینه‌ای برنامه کارشناسی سال ۱۳۹۴ این دانشگاه به برنامه خدمات رفاهی دانشجویان، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و کلیه ضوابط و مقررات مربوطه و مشروط به انجام کلیه تعهدات و پرداخت مطالبات موافقت به عمل آمد. ـ مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امناء و هیأتهای ممیزه

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه بوعلی سینا به موجب لایحه شماره ۱۳۳ـ ۱۳۹۷/۱/۲۰ توضیح داده است که:

« مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بازگشت به ابلاغیه شماره ۱۵۴۷/۹۶ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ موضوع پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۲۴۲ در خصوص ایراد سازمان بازرسی کل کشور به مصوبه هفتم هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۲/۱ این دانشگاه به استحضار می‌رساند: موارد درخواستی دانشگاهها جهت اخذ مجوز هیأت امناء ابتدا در کمیسیون دائمی هیأت امناء به صورت تخصصی بررسی شده و مصوبات این کمیسیون جهت تأیید نهایی در دستور کار هیأت امناء قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۴، نامه (درخواست) انتخاب و رزومه مؤسسات حسابرسی از سوی دانشگاههای عضو جهت بررسی اولیه و تأیید کمیسیون واصل نشده بود لذا موضوع، بدون بررسی در کمیسیون دائمی هیأت امناء به طور مستقیم در دستور کار هیأت امناء قرار گرفت و از آنجایی که این موضوع (انتخاب مؤسسات حسابرسی) مصوبه اولیه کمیسیون دائمی را نداشت و از طرفی جلسه بعدی هیأت امناء ۱۳۹۵/۱۱/۲ بوده و تعیین مؤسسات حسابرسی در این جلسه برای سال ۱۳۹۴ با تاخیر زیادی مواجه می‌شده و لازم بوده که هر چه سریعتر نسبت به انتخاب مؤسسات حسابرسی اقدام گردد، بنابراین بر اساس تصمیم هیأت امناء مقرر گردید که استثنائاً فقط برای سال ۱۳۹۴ (صرفاً به مدت یک سال) انتخاب مؤسسات حسابرسی دانشگاهها به کمیسیون دائمی تفویض گردد که این تصمیم برای سال ۱۳۹۴ انجام شده و به اتمام رسیده است. همچنین برابر مستندات پیوست و بر اساس بند «ز» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۱۷ آیین‌نامه مالی معاملاتی دانشگاهها، تعیین مؤسسات حسابرسی برای سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در تاریخ‌های ۱۳۹۵/۱۱/۲ و ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ توسط خود هیأت امناء مصوب شده و انجام گرفته است. لذا نحوه تجارت در حاشیه با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و نظر به اینکه مصوبه موضوع پرونده فقط مربوط به سال ۱۳۹۴ بوده و اجرا شده است استدعای رد تقاضای سازمان بازرسی را دارد. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه در بندهای (ز) و (هـ) ماده ۷ مصوبه جلسات ۱۸۳ و ۱۸۱ سال ۱۳۶۷ نحوه تجارت در حاشیه شورای عالی انقلاب فرهنگی موسوم به قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ، وظایف و اختیارات هیأت امناء به طور صریح مشخص شده است و تعیین حسابرس و خزانه‌دار جزء اختیارات هیأت امناء قرار داده شده و امکان تفویض اختیار هیأت امناء در این خصوص پیش‌بینی نشده است، بنابراین اینکه هیأت امناء دانشگاه در مصوبه ۱۳۹۵/۲/۱ انتخاب مؤسسه حسابرسی برای سال ۱۳۹۴ دانشگاه را به کمیسیون دائمی دانشگاه واگذار و تفویض کرده از حدود اختیارات هیأت امناء خارج است و مغایر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، بنابراین مصوبه ۱۳۹۵/۲/۱ هیأت امناء دانشگاه، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماد ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

انقلاب اقتصادی نخست‌وزیر به بن‌بست خورد؟

اکوایران: طبق گفته اعضای کابینه‌ی دولت بریتانیا لیز تراس به دلیل جایگاه متزلزلش در حزب، برای برنامه‌ریزی و اجرای انقلاب اقتصادی‌اش به مشکل خورده است.

انقلاب اقتصادی نخست‌وزیر به بن‌بست خورد؟

به گزارش اکوایران، در شرایطی که لیز تراس به تازگی سکان هدایت دولت در بریتانیا را به دست گرفته، از همان روزهای آغاز به کارریال تردیدهایی در مورد آینده کابینه و موفقیت‌ او در نحقق وعده‌هایش به وجد آمده است.

بنا بر گزارش بلومبرگ، طبق گفته اعضای کابینه‌ی دولت بریتانیا لیز تراس به دلیل جایگاه متزلزلش در حزب، برای برنامه‌ریزی و اجرای انقلاب اقتصادی‌اش به مشکل خورده است. به گفته این دو نحوه تجارت در حاشیه وزیر دولت در کمتر از یک ماه از شروع نخست وزیری، لیز تراس 47 ساله در اجرای قدم‌های اوّلیه برای کسب حمایت برای طرح‌های اقتصادی‌اش شکست خورده و تردیدهایی درباره‌ی نحوه ریاستش برحزب مطرح است.

در حاشیه کنفرانس سالانه حزب محافظه‌کار در بیرمنگهام این دو وزیر پیش‌بینی کردند که تراس تا انتخابات بعدی دوسال دیگر دوام خواهد آورد، چرا که برای انتخاب یک رهبر دیگر زمان کافی نخواهد بود. نتیجه‌ی آن -به گفته این دو- مخالفت‌های مداوم اعضای محافظه‌کار پارلمان و بی‌نتیجه ماندن سیاست‌های یک نخست‌وزیر ضعیف طی این دو سال است.

دولت جدید از حدود 10 روز پیش طرح کاهش گسترده‌ی مالیات شرکت‌ها و کسب و کارها و مالیات بر درآمد همچنین افزایش بهره بانکی را اجرایی کرده بود، طرحی که منجر نارضایتی جامعه و تشنج بازارها شد. روز گذشته دولت این طرح را منتفی کرد که آبروریزی بزرگی برای دولت تازه روی کار آمده محسوب می‌شد.

photo_2022-10-06_13-52-51

دیوید فراست یک عضو محافظه‌کار مجلس اعیان در گفتگو با نحوه تجارت در حاشیه رادیو LBC گفت: «من نگرانم این شروع نسبتاً ضعیف می‌تواند دستورکار دولت جدید را بی‌اعتبار کند و هرزمان که ما بخواهیم اقدامی کنیم ائتلافی بر علیه ما شکل بگیرد.»

دیدگاه بدبینانه این نحوه تجارت در حاشیه است که «طرح جدید اقتصادی بریتانیا» که توسط تراس و وزیر خزانه‌داری –کواسی کوارتنگ- کلید خورده بود پیش از شروع شکست بخورد. این طرح نیازمند محدودیت زدایی گسترده در زمینه‌هایی نظیر نحوه تجارت در حاشیه ساختمان‌سازی و همچنین کاهش مالیات‌هاست.

پس از شکست طرح کاهش مالیات کوارتنگ برای آرام کردن محافظه‌کاران آشفته قول داد که بقیه استراتژی اقتصادی دولت را به نتیجه خواهد رساند.انتظار می‌رود که کوارتنگ تا 23 نوامبر صورت مالی میان‌دوره‌ای را منتشر کند تا خاطر اوراق داران دولتی را نیز آسوده کند.

کوارتنگ در سخنرانی‌اش در کنفرانس گفت: «دیگر حواس‌پرتی‌ای در کار نیست، ما یک برنامه داریم و باید آن را عملی کنیم.»

ولی یک عضو سابق کابینه پیشبینی کرده که تراس طی یک سال آینده برکنار خواهد شد تا حزب پیش از انتخابات پارلمان در سال 2025 خودش را ترمیم کند. به گفته‌ی او انتخابات داخل حزب در سال 2023 نشان خواهد که عملکردش چقدر بد بوده است. او همچنین گفته احتمالاً جایگزینش از خارج از کابینه‌ی فعلی انتخاب شود.

با این حال همه‌ی وزرای کابینه چنین دیدگاه منفی‌ای نسبت به تراس ندارند. افراد دیگری در کابینه گفته‌اند که دولت زمان کافی برای ایجاد رشد اقتصادی‌ای که قولش را به رأی دهندگانش داده بود دارد و می‌تواند نشان دهد که پروژه‌اش موفّقیت‌آمیز بوده است.

به گفته‌ی جان ردوود –یک عضو حامی نخست‌وزیر در پارلمان-: «کلید موفّقیت در سیاست زمانی که وقت تنگ است این است که ابتدا ساده‌ترین کارها را انجام دهیم. اهداف سهل الوصول زیادی وجود دارند. فکر می‌کنم ما می‌توانیم طرح‌های اصلاحی خوبی به پارلمان ارائه دهیم که بیشتر اعضای محافظه‌کار از آن حمایت کنند.»

نگاه ایران: اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی درباره وضعیت فرآیند آموزشی مدارس؛ اطلاعیه ای صادر کرده است که متن آن به این نحوه تجارت در حاشیه شرح است: «با مساعد شدن شرایط جوّی برای فعالیتهای آموزشی در مدارس، به اطلاع می رساند همه مدارس استان در کلیه مقاطع مختلف، فردا سه شنبه ۱۹ بهمن ۹۵ باز است و فعالیت های آموزشی بدون تأخیر آغاز می شود. از روسای ادارات آموزش و پرورش مناطق گیلان و مدیران واحدهای آموزشی انتظار می رود فضای مدارس را جهت پذیرش دانش آموزان و همکاران فرهنگی آماده کنند.»

واکنش اولیانوف به اظهارات مشاور تیم مذاکره کننده ایران

جرائمی که به آرامش روانی مردم صدمه میزند باید در نهایت سرعت و دقت رسیدگی شود

همکاری دفتر بازرسی ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات در برخورد با مدیران فاسد دستگاه اجرایی

یک پیشنهاد بیمه ای برای مدیران ساختمان های مسکونی و تجاری

گسترش چتر خدمات بیمه ای سرمد برای هتل ها

تراز عملیاتی بانک ملی نحوه تجارت در حاشیه چگونه مثبت شد؟

محصول نوآورانه بیمه سرمد برای دارندگان خودروهای سواری

آماده ایم در سریع ترین زمان تولید نفت خام خود را به سطح پیش از تحریم ها برگردانیم

مراسم عزاداری محرم با حضور رهبر انقلاب برگزار می شود

آمارخودروهای سرقت شده در سال ۱۴۰۱ / آخرین وضعیت استرداد سارقان فراری بانک ملی به کشور

قدردانی از بیمه سرمد در نهمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت

حضور فعال بیمه سرمد در چهاردهمین نمایشگاه صنعت مالی کشور

صورت های مالی بیمه سرمد به تصویب سهامداران رسید

واکنش سرمربی تیم ملی به بحث برکناری اش و دودستگی بازیکنان

قیمت گوسفند زنده برای عید قربان

۴۳ درصد تصادفات فوتی پایتخت مربوط به موتورسیکلت ها است

تفاهم های پولی بانکی ایران و روسیه به زودی اجرا می شود

مصطفی تاج زاده بازداشت شد

تاکید ستاد ملی مقابله با کرونا بر استفاده از ماسک و تزریق دز یادآور واکسن کرونا

بودجه دستگاه قضائی متناسب با مأموریت های آن نیست؛ مسئولان به داد بودجه قوه قضائیه برسند!

شریعتمداری: همه کالاهای اساسی مردم در حال تامین است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تقریباً همه کالاهای اساسی مورد نیاز عموم مردم در حال تامین است و تحت نظارت سه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی امر تامین و توزیع کالاهای اساسی تحت کنترل دولت قرار گرفته و به خوبی ادامه می یابد.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت، «محمد شریعتمداری» در حاشیه نشست با اعضا کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: نشست با کمیسیون اقتصادی مجلس، برای وفاق و هماهنگی بیشتر به منظور کمک به جامعه برای ایجاد آرامش در بازار است.
به گفته وی، هدف اساسی این جلسه با نمایندگان مجلس، تسریع در تامین ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی و کالاهای عمومی مورد احتیاج مردم بوده‌ است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تسریع در تامین نیازهای ارزی مردم، کالاهای اساسی و سایر کالاهای عمومی مورد نیاز، چه از طریق تصویب قانون در مجلس و چه از طریق هماهنگی با نمایندگان مجلس و شورای هماهنگی سران سه قوه با قانونمندی های جدید انجام خواهد شد تا این مسیر با قوت و قدرت بیشتری در 2 حوزه تامین و سهولت دسترسی به کالا و نظارت دقیق تر و جامع تر بر قیمت کالاهایی که با نرخ رسمی وارد کشور شده و در اختیار مردم قرار می گیرد، ادامه یابد.
وی در ادامه، راه اندازی سامانه های مربوط به فرآیند تجارت نظیر سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها و غیره را از دیگر اقدام های دولت عنوان کرد و گفت: تاکنون 520 هزار انبار رسمی در این سامانه ثبت شده و همه کالاهایی که در این انبارها هستند، تحت نظارت و کنترل عمومی دولت قرار می‌گیرند.
شریعتمداری همچنین تقویت سازمان های بازرسی و نظارت و قانونمندی هایی که نظارت و مجازات برخی از متخلفان را در حوزه تولید و توزیع تشدید می کند، از دیگر اقدام های انجام شده توسط دولت عنوان کرد.
وی بیان داشت: شبکه اصناف و بازار پشت سر انقلاب بوده و همواره با همه اهداف نظام همسو عمل کرده اند و به هیچ وجه منافع آنها با منافع مردم در 2 راستا نیست، اما افرادی هستند که در همین شرایط می خواهند از آب گل آلودی که برخی به وجود آورده اند، برای خود کسب منفعت کنند که باید با این سودجویان برخورد مستحکم و قاطع انجام شود.
این عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: در نشست کمیسیون اقتصادی گزارشی از میزان واردات کالای اساسی به کشور در 6 ماه گذشته ارائه و به اعضای کمیسیون اطمینان داده شد که دولت با استحکام به هیچ عنوان در حوزه واردات کالاهای اساسی جامعه تعللی را نمی پذیرد.
شریعتمداری ادامه داد: هر یک از این سامانه ها و مقررات یکی پس از دیگری اجرایی می شود و هر کدام به نوعی ثبات در یک عرصه به وجود می آورد، البته برخی نهادسازی‌هایی که برای آینده میان مدت انجام می شود، زمان‌بر است.
به گفته محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری دولت تاکنون حدود 14 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی مردم تخصیص داده است.

mana.ir

مناقشه آمریکا و چین به ضرر حجم مبادلات تجاری

موسسه تحقیقاتی آلفالاینر در جدیدترین تحلیل خود، خطر افت حجم تجاری در حوزه ترانس پاسیفیک ناشی از تشدید جنگ تجاری بین آمریکا و چین را مورد توجه و تاکید قرار داد.

به گزارش گروه بین الملل مانا، موسسه تحقیقاتی آلفالاینر در جدیدترین تحلیل خود، خطر افت حجم تجاری در حوزه پاسیفیک ناشی از تشدید جنگ تجاری بین آمریکا و چین را مورد توجه قرار نحوه تجارت در حاشیه داد، در ضمن نگاهی به مهمترین رخدادهای حمل و نقل دریایی انداخت.

*مناقشه تجاری بین آمریکا- چین خطر جدی برای کاهش حجم تجارت در حوزه ترانس پاسیفیک محسوب می شود، پیش بینی ها حاکی از آن است که در صورت تشدید جنگ تجاری بین دو کشور مذکور، حجم تجاری در حوزه ترانس پاسیفیک دست کم کاهش هشت درصدی را تجربه خواهد کرد.

لازم به ذکراست: عوارض واردات کالاها به ارزش 200 میلیارد دلار از چین به آمریکا که بیش از 5700 مورد اقلام را شامل می شود، از 10 درصد به 25 درصد در دهم ماه جاری افزایش یافت. از آن طرف چین دراقدامی تلافی جویانه در سیزدهم ماه جاری خبر از اعمال تعرفه های جدید بین پنج و 25 درصد بر روی واردات کالا از آمریکا به ارزش 60 میلیارد دلار داد.

*کشتیرانی هاپاگ لوید آلمان سود خالص 92 میلیون یورو را در سه ماهه نخست سال جاری میلادی کسب کرد. درحالی که در مدت مشابه سال گذشته ضرر خالص 38 میلیون یورو را گزارش داده بود. بهبود عملکرد این کشتیرانی به افزایش 2.4 درصد حجم جابه جایی و رشد 4.8 درصد میانگین نرخ های کرایه حمل باز می گردد.

* کشتیرانی های Sinokor و Heung-A کره جنوبی در مرحله ادغام تجارت کانتینری خود هستند.

* کشتیرانی OOCL هنگ کنگ خطوط سرویس دهی شرق دور- آمریکای لاتین را گسترش می دهد.

* کشتیرانی اورگرین تایوان کشتی کانتینری EVER GLOTY هشتمین کشتی از مجموعه 11 فروند کشتی با ظرفیت 20 هزار TEU را از کشتی سازی Imabari ژاپن تحویل گرفت.

* کشتیرانی کاسکوی چین کشتی های کانتینری COSCO SHIPPING LOTUS و COSCO SHIPPING CAMELLIA را دریافت کرد.

* شرکت حمل و نقل دریایی کره KMTC کشتی کانتینری KMTC NAGOYA با ظرفیت 1809 TEU را از کشتی سازی هیوندایی میپو کره جنوبی تحویل گرفت.

* اپراتور جهانی دی پی ورلد برای کسب ترمینال چند منظوره (Fraser Surrey Dock (FSD بندر ونکوور کانادا به توافق رسید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.