انواع حساب‌های دریافتنی


دوستان عزیز برای پیگیری مجموعه آموزش رایگان همکاران سیستم مطالب آموزشی این موضوع را به ترتیب شماره گذاری شده مطالعه کنید.

تعریف حسابهای دریافتنی و انواع آن

حسابهای دریافتنی نشان دهنده مطالبات واحد تجاری از اشخاص و شرکت ها می باشد. این حساب ممکن است از فروش کالا یا ارائه خدمات، پرداخت مساعده، پرداخت وام یا مواردی از این قبیل ایجاد شود.

ماهیت حسابهای دریافتنی چیست؟

با توجه به اینکه حسابهای دریافتنی جز دارایی ‎ های واحد اقتصادی می ‎ باشد و دارایی ها نیز ماهیت بدهکار دارند ماهیت حسابهای دریافتنی هم بدهکار می ‎ باشد .

انواع حسابهای دریافتنی:

جهت ارائه گزارشات شفاف و دقیق تر در حسابداری ، همه حساب ها طبقه بندی شده و در اسناد ثبت می شوند. مبانی متفاوتی جهت طبقه بندی این نوع حساب ها وجود دارد که ما در این مقاله روش طبقه بندی حسابهای دریافتنی را آموزش می دهیم:

۱- طبقه بندی بر اساس عامل ایجاد مطالبات:

طبقه حسابهای دریافتنی بر اساس عامل ایجاد آن به دو دسته تجاری و غیر تجاری تقسیم می شود. تعریف هر یک از موارد به شکل زیر می باشد:

الف- حسابهای دریافتنی تجاری چیست؟

در صورتی که مطالبات از طریق فعالیت مستمر و اصلی واحد تجاری (فروش کالا یا ارائه خدمات) به وجود آمده باشندحساب های دریافتنی تجاری” نامیده می شوند به عنوان مثال مطالبات ناشی از فروش درب اتوماتیک در شرکت تولید کننده این محصول باید در حساب های دریافتنی تجاری ثبت شود.

ب- حسابهای دریافتنی غیر تجاری چیست؟

چنانچه مطالبات ناشی از عواملی غیر از فعالیت اصلی و مستمر واحد تجاری باشد حساب های دریافتنی غیر تجاری” نامیده می شوند. پرداخت مساعده به پرسنل، پرداخت وام به اشخاص و شرکت ها جز این گروه حساب های دریافتنی می باشند.

نکته: در نظر داشته باشید که نوع فعالیت واحد های تجاری مشخص کننده این نوع از تفکیک نیز می باشد. برای انواع حساب‌های دریافتنی نمونه چنانچه فعالیت اصلی شرکتی پرداخت وام و تسهیلات باشد، مطالبات این شرکت به عنوان حساب های دریافتنی تجاری منظور می شود ولی پرداخت وام در شرکتی که فعالیت اصلی آن فروش کالا یا ارائه خدمات می باشد در سایر حساب های دریافتنی قرار می گیرد.

دریافتنی ,حسابهای ,تجاری ,حساب ,های ,پرداخت ,حسابهای دریافتنی ,های دریافتنی ,می باشد ,طبقه بندی ,پرداخت وام ,ماهیت حسابهای دریافتنی ,حسابهای دریافتنی چیست؟ ,تعریف حسابهای دریافتنی

حرف حساب۲۵: حساب و اسناد دریافتنی و پرداختنی

در این قسمت از حرف حساب به موضوع حساب و اسناد دریافتنی و پرداختنی، پرداخته می‌شود.

حساب و اسناد دریافتنی و پرداختنی زیرمجموعه بدهی‌های جاری هستند.

اسناد دریافتنی تجاری: شرکت یا واحد تجاری ممکن است کالا یا خدمات خود را به صورت اعتباری و در ازای دریافت یک سند کتبی از خریدار، به فروش برساند و مشتری کتباً تعهد می‌کند که در آینده مشخص مبلغ، معین را به شرکت پرداخت کند. یعنی اسناد دریافتنی قابلیت تبدیل به وجه نقد را دارند.

حساب دریافتنی تجاری: ممکن است واحد تجاری یا موسسه به صورت اعتباری و بر اساس تعهد یا وعده شفاهی مشتری برای پرداخت وجه نقد، کالا یا خدمات خود را به فروش برساند که اصطلاحا چنین حسابی را حساب نسیه می‌گویند. پس حساب دریافتنی در مقابل فروش نسیه به وجود می‌آید.

اسناد پرداختنی تجاری: ماهیتی مخالف با اسناد دریافتنی دارد. در واقع اسناد پرداختنی بیانگر پرداخت مبلغی در آینده است. چرا که پرداخت این مبلغ به وسیله تعهد کتبی تضمین شده است و ناشی از خرید نسیه کالا و خدمات است.

حساب پرداختنی تجاری: ماهیتی مخالف با حساب‌های دریافتنی دارد و به منزله تعهد شفاهی پرداخت وجه در آینده است. حساب پرداختنی مثل اسناد پرداختنی ناشی از خرید نسیه کالا یا خدمات است.

در این قسمت از حرف حساب، نکات تکمیلی و مثال‌هایی در مورد حساب و اسناد دریافتنی و پرداختنی را فراخواهید گرفت.

انواع حساب‌ها در حسابداری و نرم‌افزارهای حسابداری مثل همکاران سیستم

همکاران سیستم

تعريف حساب: حساب مفهومي است كه اطلاعات مربوط به هريك از انواع دارايي، بدهي و سـرمايه يـك موسسـه(شرکت) برحسب اعداد قابل‌سنجش به واحد پول در آن ثبت می‌شود. حساب‌هایی که در شرکت‌ها و مؤسسات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند را می‌توان برحسب مبنای گوناگونی دسته‌بندی نمود. به‌طورکلی، سه معیار زیر از مهم‌ترین معیارهای دسته‌بندی و طبقه‌بندی حساب‌ها در حسابداری هستند:

  1. طبقه‌بندی حساب‌ها برحسب نوع حساب
  2. طبقه‌بندی حساب‌ها برحسب نحوه عمل در پايان سال
  3. طبقه‌بندی حساب‌ها برحسب ماهيت حساب‌ها

دوستان عزیز برای پیگیری مجموعه آموزش رایگان همکاران سیستم مطالب آموزشی این موضوع را به ترتیب شماره گذاری شده مطالعه کنید.

طبقه‌بندی حساب‌ها برحسب نوع حساب

این دسته بندی در نرم افزار همکاران سیتم در بخش معرفی “گروه حسابها” مورد استفاده قرار می‌گیرد. انواع طبقه‌بندی حساب‌ها برحسب نوع حسابها به شرح زیر است:

حساب‌های ترازنامه‌ای: به مجموعه‌ای از حساب‌ها كه نشان‌دهنده “وضعيت مـالي” شرکت در يـك تاريخ مشخص هستند حساب‌های ترازنامه‌ای می‌گویند.

حساب‌های سود و زياني: به مجموعه‌ای از حساب‌ها كه نشان‌دهنده “عملكرد مالي” شرکت در انواع حساب‌های دریافتنی يـك دوره مالي هستند حساب‌های سود و زياني می‌گویند.

حساب‌های انتظامي: حساب‌هایی كـه ماهيـت مـالي ندارنـد و صـرفاً جهـت “مقاصـد آمـاري” نگهـداري می‌شوند را انتظامي می‌گویند.

طبقه‌بندی حساب‌ها برحسب نحوه عمل در پايان سال

حساب‌های دائمی: به‌حسابهایي كه مانده آن‌ها در پايان سال ‌به‌ سال مـالي بعـد منتقـل می‌شود حساب‌های دائمی گفته می‌شود. مانده اين حساب‌ها در پايان سال توسط تراز اختتاميه بسـته می‌شود و در سال جديد با استفاده از تراز افتتاحيه ايجاد می‌گردند. حساب‌های ترازنامه‌ای از نـوع حساب‌های دائمی هستند. تمام حساب‌های دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام مثل حساب‌های موجودی نقد و بانک، حساب‌های دریافتنی/پرداختنی، موجودی مواد و کالا، پیش دریافت‌ها و پیش‌پرداخت‌ها از این دسته‌اند.

حساب‌های موقت: به‌حساب‌هایی كه مانده آن‌ها در پايان سال مالي صـفر می‌شود و بـه سـال بعـد منتقل نمی‌شود، حساب‌های موقت می‌گویند. حساب‌های سود و زياني از نوع حساب‌های موقـت هسـتند. درآمد/فروش، خرید، هزینه‌های مستقیم خرید، برگشت از فروش و تخفیفات، برگشت از خرید و تخفیفات، تخفیفات نقدی خرید، تخفیفات نقدی فروش و کلیه هزینه‌ها به‌حساب خلاصه سود و زیان بسته می‌شوندو مانده آنها در پایان سال صفر می‌شود.

حساب‌های مخلوط : این حساب‌ها همان‌طوری که از نامشان پیداست، مخلوطی از حساب‌های دائمی و موقتی‌اند. بدین ترتیب در پایان دوره مالی، با استفاده از تعدیلات، آن قسمت از مانده‌حساب را که جزء حساب‌های موقتی است باید به‌عنوان درآمد/هزینه دوره شناسایی شود و به خلاصه سود و زیان بسته می‌شوند و مابقی که جزء حساب‌های دائمی است به ترازنامه پایان دوره انتقال می‌یابد . پیش‌پرداخت هزینه و پیش‌دریافت‌ درآمد نمونه‌هایی از حساب‌های مخلوط هستند .

طبقه‌بندی حساب‌ها برحسب ماهيت حساب‌ها

در نرم‌افزار همکاران سیستم ماهیت حسابها در سطح حسابهای کل و به صورت دقیق‌تر در سطح حسابهای تفصیلی معرفی و تعریف می‌شود. انواع طبقه‌بندی حساب‌ها برحسب ماهيت حساب‌ها به شرح زیر است:

حساب‌های با ماهيت بدهكار: بر اساس تعريف، دارایی‌ها و هزینه‌ها داراي ماهيت بدهكار هستند. بـه اين معني كه افزايش اين حساب‌ها با ثبت بدهكار و كاهش آن‌ها با ثبت بستانكار نمايش داده می‌شود. این نوع ماهیت را می‌توان به دو صورت استفاده کرد:

بدهكار طي دوره(فقط بدهکار): اين گزينه براي حساب‌های معيني كه در طول دوره مالي بايد همواره مانده‌ی بـدهكار داشـته باشند و مانده اين حساب در طول دوره نبايد بستانكار شود، انتخاب می‌شود. مثل خرید و برگشت از فروش

بدهكار پايان دوره(مانده بدهکار): اين گزينه براي حساب‌های معيني كه بدهكار يا بستانكار شدن مانده‌ی آن‌ها در طـول دوره مهم نيست، اما در پايان دوره بايد مانده‌ی بدهكار داشته باشند، انتخاب می‌شود. مثل حساب‌های دریافتنی و انواع حساب‌های دریافتنی پیش‌پرداخت‌ها

حساب‌های با ماهيت بستانكار: بر اساس تعريف، بدهی‌ها، حقوق صـاحبان سـهام و درآمـدها داراي ماهيت بستانكار هستند. به اين معني كه افزايش اين حساب‌ها بـا ثبـت بسـتانكار و كـاهش آن‌ها بـا ثبـت بدهكار نمايش داده می‌شود. این نوع ماهیت را می‌توان به دو صورت استفاده کرد:

بستانكار طي دوره(فقط بستانکار): اين گزينه بـراي حساب‌های معينـي كـه در طـول دوره مـالي بايـد همـواره مانده‌ی بستانكار داشته باشند، انتخاب می‌شود. مثل درآمد، فروش و برگشت از خرید

بستانكار پايان دوره(مانده بستانکار): اين گزينه براي حساب‌های معيني كه بدهكار يـا بسـتانكار شـدن مانده‌ی آن‌ها در طـول دوره مهم نيست، اما در پايان دوره بايد مانده‌ی بستانكار داشته باشند، انتخاب می‌شود. مثل حساب‌های پرداختنی و پیش‌دریافت‌ها

حساب‌های با ماهيت دوگانه (بدهکار و بستانکار): حساب‌های که می‌توان آن‌ها را یا در سمت راست معادله حسابداری قرارداد و یا در سمت چپ و مانده آن‌ها در پایان سال می‌تواند بدهکار یا بستانکار باشد مانند حساب‌جاری شرکا، سود و زیان انباشته.

حساب‌های فاقد ماهیت (مهم نيست) : این گروه شامل حساب‌هایی هستند جنبه تعهدی دارند و تغییرات در آن‌ها رویداد مالی حساب نمی‌شود. حساب‌های انتظامی ازجمله این حساب‌ها می‌باشد . با انتخاب اين گزينه، ماهيت بدهكار انواع حساب‌های دریافتنی يا بستانكار بـودن مانده‌حساب بـراي سيسـتم در زمـان صدور سند تعديل ماهيت ديگر مهم نخواهـد بـود، بنـابراين كنترلـي نيـز روي حسـاب موردنظر صـورت نخواهد انواع حساب‌های دریافتنی گرفت.

دیدگاه شما برای ما مهم است، ما را از نظرات خود بهره‌مند سازید.

درباره مدیر سایت

در سایت "حساب‌کتاب" فایل، کتاب، جزوه، فیلم و صوت و سایر مطالب حسابداری برای حسابداران و دانشجویان ارائه می شود.

جواب حسابداری وجود نقد دهم

جواب حسابداری وجود نقد دهم

فایل PDF + لینک دانلود مستقیم در انتهای انواع حساب‌های دریافتنی پست قرار گرفت.

نام : جواب حسابداری وجوه نقد دهم | دسته بندی: گام به گام

تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه | فرمت : PDF | منتشر شده توسط : ایران توشه

جواب سوالات حسابداری وجوه نقد دهم : در این پست گام به گام حسابداری وجوه نقد پایه دهم برای شما گردآوری شده است.این فایل ها ۷ تا هستند و جواب تمرینات کتاب و کار علمی های حسابداری وجوه نقد برای شما آماده شده است.

حسابداری وجوه نقد دهم با جواب :

در این فایل پاسخ سوالات حسابداری وجوه نقد مقطع دهم برای شما آماده شده است.در این فایل جواب فعالیت ها ، کار عملی و تمام مسائل کتاب حسابداری وجوه نقد وجود دارد این فایل به صورت چاپی بوده و دارای کیفیت بالا می باشد.با توجه به درخواست بسیاری از دوستان فیلم های آموزشی حسابداری وجوه نقد هم برای شما قرار داده شد.

کد تخفیف کلاسینو

مشخصات:

  • حجم : ۱۵ مگابایت
  • فرمت: PDF پی دی اف
  • تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه
  • جواب تمام قعالیت های حسابداری وجوه نقد به همراه حل تمام مسائل کتاب با کیفیت بالا

دانلود جواب حسابداری وجوه نقد دهم :

پیج کنکوری پرفسور شو

📥 فیلم آموزش حسابداری وجوه نقد پودمان اول 📥
📥 فیلم آموزش حسابداری وجوه نقد پودمان دوم 📥
📥 فیلم آموزش حسابداری وجوه نقد پودمان سوم 📥
📥 فیلم آموزش حسابداری وجوه نقد پودمان چهارم 📥

جواب فعالیت صفحه ۳:

حسابهای دریافتی عبارت است از مطالبات موسسه از اشخاص یا موسسه های دیگر که امکان دارد در نتیجه فروش کالا یا ارائه خدمات به طور نسیه به آن ها ایجاد شده باشد.این معاملات براساس اعتبار مشتری و بدون دریافت اسناد صورت می گیرد.

اسناد دریافتنی عبارت است از نوشته یا سندی است که به موجب آن اشخاص یا موسسه های دیگر پرداخت مبلغی را در سررسید معین در وجه یا به حواله کرد موسسه تعهد می نماید مانند چک، سفته و برات.

حسابهای پرداختنی دیونی از موسسه را شامل می شود که متکی بر سندی نباشد . معمولا در نتیجه خرید کالا یا دریافت وام از اشخاص ایجاد می گردند.

اسناد پرداختنی عبارتند از دیونی است که موسسه در مقابل خرید دارایی ، کالا و دریافت وام سندی را صادر نموده باشد.

جواب فعالیت صفحه ۴:

پرداخت بدهی می تواند از طریق صندوق ، حساب جاری شرکت و یا صدور چک و سفته صورت گیرد.

راه های کنترل و نگهداری از وجوه نقد شرکت.

الف:کلیه دریافت های نقدی از طریق حساب صندوق ثبت و برای هر دریافت نقدی رسید صادر شود و دریافت از طریق دستگاه pos در حساب بانک ثبت و در پایان روز از طریق صورتحساب بانکی کلیه رسیدهای pos کنترل شود.

ب:برای کنترل و امنیت بیشتر وجوه نقد در موسسه بهتر است کلیه وظایف دریافت ، پرداخت ، ثبت و گزارش دهی وجوه نقد به عهده یک شخص نباشد و این مسئولیت ها توسط چند نفر انجام گیرد.

آشنایی با حسابها و اسناد دریافتنی

در این آموزش از مجموعه آموزش های شناخت جامع حسابها در حسابداری ، با حسابها و اسناد دریافتنی، حساب اسناد در جریان وصول، سایر حسابها و اسناد دریافتنی و ماهیت حسابداری هر یک آشنا خواهید شد.

آشنایی با حسابها و اسناد دریافتنی

آشنایی با حسابها و اسناد دریافتنی

آشنایی با حسابها و اسناد دریافتنی

در این آموزش از مجموعه آموزش های شناخت جامع حسابها در حسابداری ، با حسابها و اسناد دریافتنی، حساب اسناد در جریان وصول، سایر حسابها و اسناد دریافتنی و ماهیت حسابداری هر یک آشنا خواهید شد.

آشنایی با حسابها و اسناد دریافتنی

در این آموزش از مجموعه آموزش های شناخت جامع حسابها در حسابداری ، با حسابها و اسناد دریافتنی، حساب اسناد در جریان وصول، سایر حسابها و اسناد دریافتنی و ماهیت حسابداری هر یک آشنا خواهید شد.

حسابها و اسناد دریافتنی، حساب اسناد در جریان وصول، سایر حسابها و اسناد دریافتنی و ماهیت هر یک

حسابها و اسناد دریافتنی

به طور کلی به مطالبات (طلب های) شرکت بابت فروش کالا و یا انجام خدمات یا مواردی که منجر به ایجاد طلب برای موسسه گردد، حساب ها و اسناد دریافتنی اطلاق می شود.

به آن دسته از طلب هایی که بابت آن هیچگونه سندی رد و بدل نمی شود و بر اساس تعهدی شفاهی انجام می گیرد حساب های دریافتنی و به آن دسته از طلبها که بابت آن چک یا سفته یا اسناد دیگر دریافت می گردد، اسناد دریافتنی گفته می شود.

این حساب نیز در دسته دارایی ها قرار دارد و بنابراین دارای ماهیت بدهکار هستند. حساب ها و اسناد دریافتنی به دو دسته تجاری و غیر تجاری هستند.

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری آن دسته از حساب ها هستند که بابت طلب هایی ایجاد شده اند که به صورت مستقیم با نوع فعالیت شرکت در ارتباط هستند. آن دسته از این حساب ها که مربوط معاملاتی هستند که به صورت مستقیم در ارتباط با عملیات اصلی شرکت نیستند، غیر تجاری نامیده می شوند.

از این حساب ها می توان در جهت کنترل حساب مشتریان و چک ها و اسناد بدهکاری مشتریان استفاده نمود.

حساب اسناد دریافتنی در جریان وصول

به منظور کنترل بیشتر بر اسناد دریافتنی و مراحل دریافت وجوه مربوط به آنها، از یک حساب واسطه با نام اسناد دریافتنی در جریان وصول استفاده می گردد.

در این حالت، در زمانی که اسناد دریافتنی از مشتریان برای دریافت به بانک ارائه گردید، از حساب اسناد دریافتنی خارج و به حساب اسناد دریافتنی در جریان وصول وارد می گردد.

تا زمانی که مبلغ اسناد بانک دریافت نشده، در این حساب باقی خواهند ماند. به محض دریافت وجه نقد حاصل از اسناد، از حساب اسناد دریافتنی در جریان وصول خارج و به حساب بانک یا منبعی که وجه نقد اسناد را دریافت نموده است وارد خواهد شد.

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

این دسته از دارایی ها که اکثر آنها بصورت غیر تجاری هستند، نیز مربوط به مطالبات شرکت می باشند. از حساب هایی می توان در این دسته قرار داد حساب های زیر می باشند:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.