تعدیل سود هر سهم


تعدیل سود هر سهم

تعدیل مثبت ١٩ درصدی سود هر سهم فولاد مبارکه برای سال مالی ٩٥

25 دی 1395 ساعت 12:28

معاون اقتصادی و مالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان گفت: این شرکت موفق شد سود هر سهم خود را از مبلغ ۱۳۹ریال به ۱۶۵ریال به میزان ۱۹ درصد افزایش دهد.تعدیل سود هر سهم

به گزارش ماین نیوز، امیرحسین نادری با بیان این مطلب افزود: شرکت فولاد مبارکه در ۹ ماهه اول سال ۹۵ توانست ۴،۴۱۴ هزار تن انواع محصولات گرم و سرد و پوششدار تولید کند که این مقدار معادل ۷۴ درصد پیش بینی کل سال است، همچنین طی این مدت ۴۷۰۲ هزار تن محصول به ارزش ۷۲،۲۹۴،۳۸۹ میلیون ریال به فروش رسید که ۷۳ درصد پیش بینی فروش سال ۹۵ را پوشش میدهد.

وی بیان کرد: طی ۹ ماه نخست سال جاری پس از کسر تمامی هزینه ها شرکت به ۱۰،۵۱۹،۴۷۰میلیون ریال سود خالص دست یافت که این موضوع تحقق ۸۵ درصدی سود پیش بینی شده سال ۹۵ را نشان میدهد.

معاون اقتصادی و مالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان تصریح کرد: با توجه به عملکرد موفق شرکت در فروش محصولات و تحویل محصولات در ۹ ماهه نخست که بیش از کل تحویل محصول در سال ۹۴ بوده ، پیش بینی میگردد در صورت ثبات قیمتها، شرکت بتواند تا پایان سال به طور کامل مقدار برنامه ارائه شده را پوشش دهد.

وی به طرحهای توسعه شرکت اشاره و تصریح کرد: مبلغ سرمایه گذاری در طرحهای توسعه و پیش پرداختهای سرمایهای تا پایان شهریورماه سال جاری بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان بوده است که با راه اندازی طرحهای توسعه گروه فولاد مبارکه از جمله ماشین ریخته گری شماره ۵ در راستای افزایش تولید و توازن زنجیره تولید گروه و بهره برداری از این طرحها ظرفیتهای تولیدی و سودآوری شرکت افزوده خواهد شد.

تعدیل مثبت 19 درصدی سود هر سهم فولاد مبارکه برای سال مالی 95

شرکت فولاد مبارکه اصفهان موفق گردید سود هر سهم خود را از مبلغ 139 ریال به 165 ریال به میزان 19 درصد افزایش دهد . امیر حسین نادری ، معاون اقتصادی و مالی شرکت ضمن بیان این مطلب افزود: شرکت در 9 ماهه اول سال 95 توانست 4،414 هزار تن انواع محصولات گرم و سرد و پوشش دار تولید کند که این مقدار معادل 74 درصد پیش بینی کل سال است، همچنین طی این مدت 4702 هزار تن محصول به ارزش 72،294،389 میلیون ریال به فروش رسید که 73 درصد پیش بینی فروش سال 95 را پوشش می دهد. ایشان افزود: طی 9 ماه اول سال جاری پس از کسر کلیه هزینه ها شرکت به 10،519،470میلیون ریال سود خالص دست یابد که تحقق 85 درصدی سود پیش بینی شده سال 95 را نشان می دهد و با توجه به عملکرد موفق شرکت در فروش محصولات و تحویل محصولات در 9 ماهه اول که بیش از کل تحویل محصول در سال 94 بوده ، پیش بینی می گردد در صورت ثبات قیمت ها ، شرکت بتواند تا پایان سال به طور کامل مقدار برنامه ارائه شده را پوشش دهد. ایشان به طرح های توسعه شرکت اشاره و تصریح نمود : مبلغ سرمایه گذاری در طرح های توسعه و پیش پرداخت های سرمایه ای تا پایان شهریور ماه سال جاری بیش از 3،500 میلیارد تومان بوده است که با راه اندازی طرح های توسعه گروه فولاد مبارکه از جمله ماشین ریخته گری شماره 5 در راستای افزایش تولید و توازن زنجیره تولید گروه و بهره برداری از این طرح ها پتانسیل های تولیدی و سودآوری شرکت افزوده خواهد شد.

تعدیل مثبت 19 درصدی سود هر سهم فولاد مبارکه برای سال مالی 95

به گزارش ایلنا به نقل از فولاد مبارکه امیر حسین نادری، معاون اقتصادی و مالی شرکت ضمن بیان این مطلب افزود: شرکت در 9 ماهه اول سال 95 توانست 4،414 هزار تن انواع محصولات گرم و سرد و پوشش دار تولید کند که این مقدار معادل 74 درصد پیش بینی کل سال است، همچنین طی این مدت 4702 هزار تن محصول به ارزش 72،294،389 میلیون ریال به فروش رسید که 73 درصد پیش بینی فروش سال 95 را پوشش می دهد.

ایشان افزود: طی 9 ماه اول سال جاری پس از کسر کلیه هزینه ها شرکت به 10،519،470میلیون ریال سود خالص دست یابد که تحقق 85 درصدی سود پیش بینی شده سال 95 را نشان می دهد و با توجه به عملکرد موفق شرکت در فروش محصولات و تحویل محصولات در 9 ماهه اول که بیش از کل تحویل محصول در سال 94 بوده ، پیش بینی می گردد در صورت ثبات قیمت ها ، شرکت بتواند تا پایان سال به طور کامل مقدار برنامه ارائه شده را پوشش دهد.

ایشان به طرح های توسعه شرکت اشاره و تصریح نمود : مبلغ سرمایه گذاری در طرح های توسعه و پیش پرداخت های سرمایه ای تا پایان شهریور ماه سال جاری بیش از 3،500 میلیارد تومان بوده است که با راه اندازی طرح های توسعه گروه فولاد مبارکه از جمله ماشین ریخته گری شماره 5 در راستای افزایش تولید و توازن تعدیل سود هر سهم زنجیره تولید گروه و بهره برداری از این طرح ها پتانسیل های تولیدی و سودآوری شرکت افزوده خواهد شد.

ارزش سهام بعد از تعدیل سود چقدر می شود؟

به تمامی تغییرات سود پیش‌بینی شده شرکت‌ها در بورس، تعدیل سود می‌گویند.

سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه‌گذاران پیش از سرمایه‌گذاری باید مجموعه‌ای از آموزش‌ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.

تعدیل سود سهام به این معنی است که شرکتی با توجه به تغییر در آیتم‌های موجود در صورت مالی اعم از فروش شرکت، بهای تمام شده محصول، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری سود خود را افزایش یا کاهش می‌دهد به گونه‌ای که اگر EPS (سود هر سهم یا EARNING PER SHARE) شرکت در طول سال تغییر کند به آن تعدیل EPS می‌گویند.

اگر سود شرکت در پیش‌بینی جدید افزایش داشته باشد اصطلاحا می‌گویند که شرکت تعدیل مثبت داشته و اگر هم EPS شرکت کاهش پیدا کند اصطلاحا می‌گویند که شرکت تعدیل منفی داشته است.

مثالی از تعدیل سود سهام:

به عنوان مثال پیش‌بینی سود شرکت ۲۰ تومان بوده است و در پیش‌بینی جدید شرکت سودش را ۳۰ تومان اعلام کرده. در این حال باید گفت که شرکت ۵۰% تعدیل مثبت داشته است.

تعدیل سود سهام

همانطور که در فرمول بالا توضیح داده شده است میزان تعدیل معادل ۵۰ تعدیل سود هر سهم درصد بوده است. حال اگر شرکت پیش‌بینی سود ۶۰ تومانی داشته باشد و در پیش‌بینی جدید سود خود را ۴۰ تومان اعلام کند در اینجا باید گفت که شرکت تعدیل منفی ۳۳% داشته است.

در خصوص تغییرات قیمت سهم بعد از تعدیل باید یک نکته را مورد توجه قرار داد. تعدیل‌های تعدیل سود هر سهم مثبت و یا منفی اثرات خود را بر قیمت سهم میگذارند و موجب افزایش و یا کاهش قیمت سهام می‌شوند.

به عنوان مثال سود شرکتی از ۱۴۵ تومان به ۱۶۰ تومان رسیده است. این بدین معنی است که شرکت تعدیل مثبت ۱۰% داشته است.

در صورت افزایش سود شرکت، در پیش‌بینی جدیدی که انجام می‌شود به آن تعدیل سود مثبت می‌گویند واگر سود شرکت کاهش یافته بود به آن تعدیل سود منفی می‌گویند.

برای روشن‌تر شدن موضوع شرکت الف را فرض کنید که در پایان سال ۹۸ پیش‌بینی کرده است که مبلغ ۵۰ تومان سود به ازای هر سهم کسب می‌کند، اما بعد از سپری شدن ۳ ماه از فعالیت خود با بررسی‌های انجام شده و بررسی عملکرد شرکت پیش‌بینی خود را به سمت ۷۰ تومان به ازای هر سهم تغییر داده، در صورتی‌که بعد از بررسی عملکرد ۶ ماهه شرکت به این نتیجه رسد که سود ۷۰ تومان قابل دسترسی نیست آن‌را به ۴۵ تومان کاهش می‌دهد که به آن تعدیل سود منفی می‌گویند.

فراواکنش به اعلامیه‌های تعدیل سود بر مبنای رهیافت رویدادپژوهی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

1 استادیار، دانشگاه شیخ بهایی اصفهان (نویسنده مسئول).

2 ** دانشجوی رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک، دانشگاه شهید اشرفی اصفهان.

چکیده

فراواکنشی زمانی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاران در تصمیمات خود وزن بیشتری به اطلاعات جدید در مقایسه با اطلاعات منتشرشده قبلی درباره سهم می‌دهند؛ بنابراین محقق درصدد بررسی وجود پدیده فراواکنش در زمان ارائه تعدیل سود مثبت و منفی با استفاده از روش رویداد پژوهی است. این پژوهش پس از حذف سیستماتیک شرکت­هایی که فاقد مولفه­های لازم تحقیق بودند بر روی گزارش­های تعدیل سود نمونه­ای شامل 121 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 تا 1393 انجام پذیرفت. برای آزمون فرضیه‌­های پژوهش، ابتدا بر مبنای مدل­های نوع ARMA، تابع بازده هر یک از سهام­ها برآورد شده و بر مبنای برآورد انجام­شده برای دوره رویداد بازده غیرعادی پیش­بینی­شده است. در نهایت، به آزمون معناداری بازده غیرعادی دوره رویداد پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان‌دهنده وجود فراواکنش به اطلاعیه­های تعدیل سود مثبت و منفی در دوره رویداد می­باشد.

NAV بیمه ملت از قیمت تابلو جلو زد/ انتظار برای تعدیل سود در افق پیش رو

ابراهیم پور با بیان اینکه هم اکنون ارزش خالص دارایی هرسهم (NAV) بیمه ملت بالاتر از قیمت بازاری آن است، گفت: با انتقال 12.5درصد سهم بیمه ملت به صندوق بازنشستگی تاکنون یکصد هزار نفر بازنشسته آن را خریداری کرده‌اند.

NAV بیمه ملت از قیمت تابلو جلو زد/ انتظار برای تعدیل سود در افق پیش رو

مدیرعامل بیمه ملت در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس با بیان اینکه هم اکنون ارزش خالص دارایی به ازای هرسهم (NAV) بیمه ملت بالاتر از قیمت بازاری کنونی آن قرار گرفته، عنوان کرد: با توجه به انتقال 12.5 سهام بیمه ملت از پرتفوی بیمه ایران به سبد دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوری به قیمت هر سهم 202 تومان و تخصیص این دارایی برای بازنشسته‌های این صندوق، بطور حتم این معامله به نفع بازنشسته‌ها بوده است.

علیرضا ابراهیم پور با بیان اینکه سود هر سهم پس از کسر مالیات شرکت بیمه ملت پیش از این نیز با تعدیل مثبت روبرو بوده، پیش‌بینی کرد: با توجه به روند سودآوری‌ها در سال آینده می‌توان انتظار داشت که «ملت» از تعدیل سود برآوردی در بودجه همچنان برخوردار شود.

وی افزود: بدین ترتیب یکصد هزار بازنشسته جزء سهامداران بانک ملت می‌شوند و تلاش می‌شود تا با شناسایی سود مناسبی بتوان برای بازنشستگان درآمد مناسبی به دست آورد.

مدیر عامل بیمه ملت تصریح کرد:« 12.5درصد سهم بیمه ملت در معامله اخیر منتقل شد که به هر یک از سهامداران تعداد 3450 سهم به ارزش 750 هزار تومان برای سه میلیون بازنشسته تخصیص یافته و تاکنون یکصد هزار نفر آن را خریداری کرده اند و این در حالی است که حجم سهام تکافوی بیش از این را نمی‌کرد .»اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.