آنالیز تکنیکال پدرخش


آنالیز تکنیکال پدرخش

جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعات کدال

تولیدی و صنعتی درخشان تهران

۱۴۰۱/۰۶/۱۵ ۱۲:۳۲:۱۳
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ادامه مطلب .
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ۱۴:۳۵:۱۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ادامه مطلب .
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ ۱۴:۳۰:۳۱
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ادامه مطلب .
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۱۴:۳۸:۳۰
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ادامه مطلب .
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۱۴:۳۴:۱۸
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ادامه مطلب .
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ ۱۷:۴۱:۵۹
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ادامه مطلب .
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ ۱۵:۵۹:۵۴
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ادامه مطلب .
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ ۱۵:۵۹:۱۱
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ادامه مطلب .
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ۱۴:۰۶:۰۰
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ادامه مطلب .
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ۱۰:۰۸:۳۱
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده ادامه مطلب .
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۰۹:۵۳:۵۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ادامه مطلب .
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۰۹:۳۰:۰۲
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران ادامه مطلب .
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۰۸:۳۸:۱۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ادامه مطلب .
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۱۵:۲۳:۱۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ادامه مطلب .
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ ۱۳:۲۳:۲۶
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ادامه مطلب .
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ ۱۳:۵۹:۳۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ادامه مطلب .
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ ۱۱:۲۷:۲۳
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ادامه مطلب .
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۰۹:۳۶:۲۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ادامه مطلب .
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ۱۲:۱۵:۴۸
آگهی ثبت افزایش سرمایه ادامه مطلب .
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ ۱۴:۴۹:۴۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ادامه مطلب .

تحلیل بنیادی پدرخش ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

تحلیل بنیادی پدرخش

این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.

در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و همچنین بررسی تولیدات شرکتها می پردازد.

تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.

به آنالیز تکنیکال پدرخش طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.

برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.

و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.

نسبتهای مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی بنیادی شرکت می باشد.

اما به راستی کدام یک از این روش ها در بازار تورمی ایران پاسخگو می باشد و همخوانی بیشتری با بازار بورس ایران دارد؟

نرم افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی تکنیک های تحلیل بنیادی، مواردی را مورد بررسی قرار می دهد که بیشترین همخوانی را با بازار بورس ایران دارد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره شرکت سهامی درخشان تهران (پدرخش)

شرکت در تاریخ اول دیماه ۱۳۴۵ با نام شرکت سهامی درخشان تهران تشکیل و در تاریخ ۷ دیماه ۱۳۴۵ تحت شماره ۱۱۱۷۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نوع شرکت بدوا” به سهامی خاص و نام آن به شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران (سهامی خاص) و متعاقبا” طبق تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۵۵/۰۹/۲۰ نوع آن به سهامی عام تبدیل شده است.

استراتژی روند سودآوریTTM در تحلیل بنیادی پدرخش

استراتژی روند سودآوریTTM در تحلیل بنیادی پدرخش

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).

۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.

۳- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.

همان طور که از نمودار روند سودآوری شرکت پدرخش مشخص است، هیچ یک از شرایط روند سودآوری را ندارد.

شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.

لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است
که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی پدرخش

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی پدرخش

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.

خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار ۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.

لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:

  • شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
  • همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.

همان طور که از جدول کانسلیم شرکت پدرخش مشاهده می کنید هیچ یک از شرایط کانسلیم را ندارد.

جهت دانلود کتاب صوتی کانسلیم به سامانه بورصدا مراجعه کنید

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی پدرخش

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی پدرخش

بررسی میزان تولیدات شرکت بر عهده ی استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می باشد.

در این استراتژی کاربر می تواند به بررسی میزان فروش، نرخ فروش، میزان تولید و فروش کل شرکت بپردازد.

تمامی این اعداد به صورت نمودارهای گرافیکی و قابل فهم برای تمامی کاربران نمایش داده می شود تا درک بهتری از وضعیت بنیادی شرکت برای افراد حاصل شود.

لازم به ذکر است استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که
دارای شرایط توان تعدیل باشند را غربالگری نماید.

این استراتژی ۳ بند دارد که به معرفی آنها و همچنین سهم مد نظر می پردازیم:

شرایط استراتژی توان تعدیل به این شرح می باشد:

۱-شرکت باید میانگین فروش کل محصولاتش در فصل جاری حداقل ۴۰ درصد بیشتر از میانگین فروش کل محصولات در فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید پدرخش نتوانسته است۴۰درصد رشد بیشتر نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته باشد. بنابراین شرکت پدرخش از فیلتر آنالیز تکنیکال پدرخش استراتژی توان تعدیل عبور نمی کند.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی پدرخش

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی پدرخش

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.

محصولی که بیشترین درصد تولید را دارد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.

در این مقاله ما تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهیم و برای بررسی دقیق تر نیاز است که کاربر به بررسی تمامی محصولات شرکت بپردازد.

همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید (انواع فوم) محصول استراتژیک شرکت پدرخش می باشد.در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی پدرخش

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی پدرخش

نرخ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.

در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .

قطعا افزایش نرخ فروش به همراه افزایش میزان تولیدات و افزایش میزان فروش شرکت، باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.

شرط تایید شدن نرخ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:

۱- شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت پدرخش محصول(انواع فوم) میانگین نرخ فروش بیشتری را نسبت به فصل گذشته داشته است. بنابراین ازاین فیلتر عبورمی کند.

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی پدرخش

میزان فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی پدرخش

بررسی میزان فروش شرکت یکی دیگر از تحلیل های نرم افزار دایره طلایی سهام و یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل می باشد.

به این استراتژی، استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود.

در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق
به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.

شرط تایید شدن شرکتها در این استراتژی به این شرح می باشد:

۱ – میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل۱۰درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید پدرخش میانگین مقدارفروش بیشتری در فصل جاری نسبت به فصل مشابه
سال قبل داشته است. بنابراین ازاین فیلترعبورمی کند.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی پدرخش

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی پدرخش

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.

با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.

در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها آنالیز تکنیکال پدرخش وابستگی
بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.

همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت سهامی درخشان تهران همبستگی ضعیفی دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی پدرخش

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی پدرخش

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.

اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد که اگر شرکت گزارش خوبی ارائه کند
قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.

همان‌طور که درنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت سهامی درخشان تهران با نماد پدرخش مشاهده می‌کنید وابستگی به گزارش نداشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام برای تحلیل بنیادی سهام، علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت، P/E شرکت و…. بررسی کنید.

نتیجه‌ گیری:

شرکت سهامی درخشان تهران با آنالیز تکنیکال پدرخش توانایی بالا در عرصه (لاستیک و پلاستیک) کشور است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم پدرخش از هفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)از دو فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم پدرخش چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد متوسط سهم پدرخش در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (پدرخش) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام استفاده کنید. این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۸انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آگاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم ثامید و تمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
دراین نرم افزار هوشمند بورس بهترین سهام بنیادی سال۱۴۰۰ شناسایی و معرفی می شود.

تحلیل بنیادی سهم پدرخش (شرکت درخشان تهران)
با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی سهم پدرخش

تحلیل بنیادی یکی از موارد بسیار مهمی است که سرمایه گذاران قبل از خرید سهم باید از وضعیت بنیادی شرکت آگاه شوند.
موارد بسیار زیادی در تحلیل بنیادی وجود دارد اما نکته بسیار مهم این است که آیا تحلیل بنیادی که انجام می شود با وضعیت سرمایه گذاری فرد
یعنی سرمایه گذاری کوتاه مدت و یا بلند مدت همخوانی دارد یا خیر.

بعضی از موارد تحلیل بنیادی بلند مدت است و بعضی دیگر در کوتاه مدت تاثیرش در شرکت ظاهر می شود.به طور مثال خیلی از افراد به دنبال پیدا کردن
ارزش ذاتی سهام شرکت ها می باشد. اما ارزش ذاتی امری بلند مدت است و تاثیرش بعد از چند سال و
با صبر زیاد حاصل می شود. شرکتهای بورس موظف هستند گزارش های ماهانه از وضعیت فروش، میزان تولید، نرخ فروش و مقدار تولید و فروش خود ارائه کنند.
همچنین شرکتها گزارش های فصلی خود را که شامل ترازنامه، وضعیت سود و زیان و… است را موظف هستند هر سه ماه یک بار ارائه کنند.

نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام

انجام تحلیل بنیادی و بررسی صورتهای مالی شرکتها امری زمان بر و پیچیده است.
نرم افزارهای تحلیل بنیادی زیادی وجود دارد که به بررسی وضعیت بنیادی شرکتها می پردازد.
نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام، به منظور ساده سازی مفاهیم بنیادی و در دسترس بودن تمامی اطلاعات بنیادی برای سرمایه گذاران ساخته شده است.
همچنین در بخش دیگری از نرم افزار افراد می توانند با یک کلیک بهترین سهام بنیادی بازار را در آن روز آنالیز تکنیکال پدرخش مشاهده نمایند.
نکته بسیار مهم در نرم افزارهای تحلیل بنیادی این است که تحلیل بنیادی به منظور ارائه سیگنال خرید نمی باشد.
برای خرید یک سهم نیاز است ابتدا فرد تحلیل بنیادی انجام دهد و بعد از آن با استفاده از تحلیل تکنیکال زمان ورود مناسب به سهم خوب را مشخص نماید.
در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره شرکت درخشان تهران (پدرخش)

شرکت در تاریخ اول دیماه ۱۳۴۵ با نام شرکت سهامی درخشان تهران تشکیل و در تاریخ ۷ دیماه ۱۳۴۵ تحت شماره ۱۱۱۷۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نوع شرکت بدوا” به سهامی خاص و نام آن به شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران (سهامی خاص) و متعاقبا” طبق تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۵۵٫۰۹٫۲۰ نوع آن به سهامی عام تبدیل شده است.سرمایه شرکت در بدو تاسیس ۵۰ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله افزایش به مبلغ ۳۴,۰۰۰ میلیون ریال رسیده است؛ همچنین سهام شرکت درخشان تهران با نماد “پدرخش” در تاریخ ۱۳۸۰٫۰۱٫۰۶ و با قیمت اولیه ۱۶۹۴ در بازار دوم بورس گشوده شد.

استراتژی روند سودآوری TTMدر تحلیل بنیادی پدرخش

استراتژی روند سودآوری TTMدر تحلیل بنیادی پدرخش

همان طور که از نمودار روند سودآوری شرکت پدرخش مشخص است این شرکت تولید زیان ندارد و در حال صعود نیز می باشد.
و مبلغ سود این شرکت در دوره آخر رشد تقریبا ۲۵ درصدی را نسبت به دوره قبل نشان میدهد بنابراین تمامی شروط لازم برای تایید و برتری استراتژی روند سودآوری را دارا می باشد.
نمودار روند سودآوری شرکت درخشان تهران پس از نزولی که در دوره های اخیر تجربه کرده است در آخرین دوره فعالیت خود توانسته است نزول این نمودار (کاهش عدد TTM) خود را جبران کرده و نمودار این شرکت به حالت صعودی تغییر کرده است .

در نرم افزار تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها وجود دارد.
سرمایه گذار می تواند شرکتهایی که تولید زیان دارند را مشاهده کنند و از خرید آنها امتناع کنند.
همچنین شرکتهایی که سود ده هستند و روندسودآوری در نرم افزار دایره طلایی سهام کاملا مشخص هستند.
لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی پدرخش

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی پدرخش

همان طور که در جدول کانسلیم شرکت پدرخش مشاهده می کنید، سود گزارش شده آخرین دوره این شرکت رشد ۱۷۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته رسیده و سود این شرکت عدد ۴۳٫۵۳۷ میلیون ریالی را در سه ماهه دوم سال ۹۹ نشان می دهد که بیشتر از حد نصاب لازم است پس نماد پدرخش اولین شرط لازم برای تایید استراتژی کانسلیم را دارد ، همچنین سود ساخته شده این شرکت در دوره آخر ، دومین رتبه سود عالی در یکسال گذشته است ، بنابراین شرکت پدرخش از تمامی فیلتر های استراتژی کانسلیم عبور می کند.

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی پدرخش

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی پدرخش

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید میانگین گیری از میانگین فروش شرکت در فصل پاییز ۹۹ ( ستون های زرد رنگ) نسبت به میانگین فروش در دوره مشابه در پاییز ۹۸(ستون های سبز ) بیانگر این است که شرکت پدرخش توانسته است ۹۱ درصد رشد بیشتری نسبت به فصل مشابه سال قبل خود در فروش کل محصولات داشته باشد که بیشتر از حد نصاب لازم است . بنابراین شرکت پدرخش از این فیلتر استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

میزان فروش کل ماهیانه این شرکت در فصل پاییز ۹۹ (، مهرماه به عنوان میانگین پاییز در نظر کرفته می شود و با مهرماه سال ۹۹ مقایسه می شود ) به مبلغ ۷۷٫۹۸۱ میلیون ریال بوده است که از ماه های شهریور و مرداد خود فروش بیشتری داشته است ولی در دید کلی میزان فروش ماهیانه این شرکت در سال ۹۹ روند صعودی ندارد .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی پدرخش

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند.
محصولی که بیشترین میزان مبلغ فروش کل را از ابتدای سال مالی تا آخرین گزارش ارائه شده داشته باشد محصول استراتژیک شرکت محسوب می شود.
در این مقاله ما تنها محصول استراتژیک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهیم و برای بررسی دقیق تر نیاز است که کاربر به بررسی تمامی محصولات شرکت بپردازد.
همان طورکه در نمودار بالا مشاهده می کنید (انواع مشمع کلندری) محصول استراتژیک شرکت درخشان تهران با نماد پدرخش می باشد زیرا نزدیک به ۷۰ درصد محصولات تولیدی شرکت از این محصول است . در ادامه به بررسی این محصول می پردازیم.

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی پدرخش

نرخ فروش محصولات شرکت، از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی برخوردار است.
در واقع کاربر با استفاده از این نمودار می تواند بررسی کند که محصولات شرکت با چه قیمتی به فروش رسانده می شود .
قطعا افزایش نرخ فروش به همراه افزایش میزان تولیدات و افزایش میزان فروش شرکت،
باعث افزایش سودآوری شرکت در ماه های آینده خواهد شد.

شرط تایید شدن نرخ فروش در تحلیل بنیادی در نرم افزار دایره طلایی سهام بدین شرح می باشد:
– شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصولاتش در فصل جاری از میانگین نرخ فروش محصولات در فصل گذشته بیشتر باشد.
در نمودار نرخ فروش شرکت درخشان تهران مشاهده می کنید در فصل جاری، شرکت پدرخش توانسته است محصول (انواع مشمع کلندری) را با میانگین نرخ فروش بیشتری نسبت به فصل گذشته سالجاری (نمودار زرد رنگ) به فروش برساند بنابراین ازاین فیلترعبورمی کند.

میزان فروش محصول استراتژیک آنالیز تکنیکال پدرخش در تحلیل بنیادی پدرخش

بررسی میزان فروش شرکت یکی دیگر از تحلیل های نرم افزار دایره طلایی سهام و یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل می باشد.به این استراتژی، استراتژی رونق و رکود هم گفته می شود.
در واقع با استفاده از این استراتژی در تحلیل بنیادی سهام می توانیم متوجه بشویم که شرکت در فروش این محصول در دوران رونق به سر می برد یا فروش محصول با مشکل مواجه شده است و دوران رکود فروش محصول می باشد.

شرط تایید شدن شرکتها در این استراتژی به این شرح می باشد:
– میانگین فروش محصول استراتژیک شرکت در فصل جاری باید حداقل ۱۰درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل باشد.
همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید شرکت پدرخش درسال جاری ( نمودار زرد رنگ) نسبت به سال گذشته (نمودار سبز رنگ) میانگین رشد بیشتری در میزان فروش محصول استراتژیک داشته است و بنابراین ازاین فیلترعبورمی کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی پدرخش

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.
با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.
در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.همانطور که در نموداربالا مشاهده می کنید شرکت پدرخش همبستگی قوی دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری در تحلیل بنیادی پدرخش

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد که اگر شرکت گزارش خوبی ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.

همان‌طور که درنمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت درخشان تهران با نماد پدرخش مشاهده می کنید در بلند مدت وابستگی به گزارش داشته است.
نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم. شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام برای تحلیل بنیادی سهام، علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،شاخص هم وزن و شاخص صنعت بررسی کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال پدرخش

همان طور که در روند قیمت سهم پدرخش مشاهده می کنید بدون روند و در کانال رنج می باشد.
نکته: پدرخش بنیاد قوی دارد و بدون روند و در کانال رنج می باشد.
نتیجه‌ گیری:
شرکت درخشان تهران با توانایی بالا در عرصه (لاستیک و پلاستیک) کشوراست.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم پدرخش را دارید، بدون روند و در کانال رنج می باشد.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم پدرخش ‌ازهفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام( TTM ،کانسلیم و توان تعدیل) از هفت فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم پدرخش چه روندی داشته باشد.

اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد قوی سهم پدرخش در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (پدرخش) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

آخرین گزارشات منتشر شده شرکت پدرخش در سامانه کدال

آخرین گزارشات منتشر شده شرکت دخشان تهران که در سامانه کدال درج گردیده است حاکی از شرایط خوب و قابل قبول در وضعیت شرکت پدرخش می باشد .
گزارش عملکرد ماهیانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ و همچنین اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ در مطالب تحلیلی این مقاله
درنظر گرفته شده است و از این جهت این مقاله حاوی آخرین اطلاعات مالی شرکت درخشان تهران بوده و کاملا بروز می باشد .

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی یکی از اصول بسیار مهم بازار سرمایه می باشد.
به علت پیچیده بودن مفاهیم بنیادی کمتر فردی به سمت سهام با بنیادی خوب می رود.
ساده سازی مفاهیم بنیادی بورس هدف اصلی نرم افزارتحلیل بنیادی دایره طلایی سهام می باشد.
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آکاهی کسب می کند.

نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و آنالیز تکنیکال پدرخش در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.برای خرید یک سهم علاوه بر تحلیل بنیادی نیاز به تحلیل تکنیکال و رفتارشناسی بازار دارید و همواره به یاد داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

تحلیل تکنیکال دو نماد بورسی | تقاضا در پدرخش تقویت خواهد شد؟ | پتایر الگوی سر و شانه را تکمیل کرد

به گزارش نبض بورس، دو نمادی که امروز شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ به لحاظ تکنیکالی قرار است مورد بررسی قرار بگیرند، از گروه لاستیک و پلاستیک انتخاب شده اند. پتایر و پدرخش به لحاظ تکنیکالی در چه وضعیتی قرار دارند؟

شایان ذکر است که این تحلیل به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش پتایر و پدرخش نیست و صرفا یک پیش بینی از روند آینده این دو سهم می‌باشد.

تقاضا در پدرخش تقویت خواهد شد؟

تحلیل تکنیکال دو نماد بورسی | تقاضا در پدرخش تقویت خواهد شد؟ | پتایر الگوی سر و شانه را تکمیل کرد

پدرخش در دو سال گذشته درون یک ساختار کارکشن بصورت زیگزاگ منظم ABC اصلاح کرده است. اخیرا افت سهم در نمودار قیمت بیشتر از اصلاح آن در اندیکاتور RSI بوده است و همین موضوع باعث ایجاد یک واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI شده است. واگرایی ایجاد شده در ادامه می‌تواند سبب تقویت طرف تقاضا شود و ممکن است با تغییر روند سهم همراه شده و قیمت را در مسیر صعود قرار دهد. تارگت سهم در صورت تحقق سناریوی گفته شده روی فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر در ۱,۱۰۰ تومان قرار دارد و این در حالی است که حد ضرر سهم روی ۵۶۰ تومان قرار دارد.

خلاصه تحلیل تکنیکال پدرخش

حمایت اول: ۶۳۰ تومان
حمایت دوم: ۵۶۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: الگوی اصلاح ABC
وضعیت اندیکاتور RSI: روند صعودی RSI ادامه دارد
واگرایی: واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و RSI
مقاومت اول: ۷۵۰ تومان
مقاومت دوم: ۱,۱۰۰ تومان

پتایر الگوی سر و شانه را تکمیل کرد

تحلیل تکنیکال دو نماد بورسی | تقاضا در پدرخش تقویت خواهد شد؟ | پتایر الگوی سر و شانه را تکمیل کرد

پتایر در ۶ ماه گذشته آرایش سر و شانه را که مشکوک به شکل گیری بود را تکمیل کرده است بطوری که اکنون قیمت با اصلاح سه وجهی بصورت یک زیگزاگ تند و تیز بصورت ABC در طول دو سال گذشته کامل کرده است. قیمت اخیرا از کف قیمتی خود در نزدیکی ۱۴۰ تومان کف سازی مناسبی کرده است و موفق به برگشت قیمت شده است. اما در نزدیکی خط روند نزولی قیمت فعلا متوقف شده است. خط روند نزولی RSI در بلند مدت شکسته شده است و در صورت عبور قیمت نیز از خط روند نزولی در نمودار قیمت باید گفت که شرایط برای رشد بیشتر سهم تا محدوده‌ی فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر در ۲۴۰ تومان مهیا می‌شود. حمایت‌های سهم روی ۱۵۰ و ۱۴۰ تومان قرار دارد.

خلاصه تحلیل تکنیکال پتایر

حمایت اول: ۱۵۰ تومان
حمایت دوم: ۱۴۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: الگوی اصلاح ABC
وضعیت اندیکاتور RSI: روند نزولی RSI شکسته شده است
مقاومت اول: ۱۷۵ تومان
مقاومت دوم: ۲۴۰ تومان

آنالیز تکنیکال پدرخش

دو نمادی که امروز شنبه 20 فروردین 1401 به لحاظ تکنیکالی قرار است مورد بررسی قرار بگیرند، از گروه لاستیک و پلاستیک انتخاب شده اند. پتایر و پدرخش به لحاظ تکنیکالی در چه وضعیتی قرار دارند؟ . ادامه خبر

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

سمگا 5 درصدی ضعیف تر از سمگا 10 درصدی

صدای بورس- وحید بلالی؛ سمگا یکی از نمادهای بازار سرمایه بود که با دامنه نوسان 10 درصد در سال 1399 یکی از نمادهای جذاب نوسان گیران بود، این نماد توانایی صف فروش یا صف خرید شدن در ناحیه مثبت 10 و منفی 10 درصد را داشته و به همین علت برای دو گروه از فعالان بازار سرمایه بسیار جذاب بود، اول تازه واردان بورسی که این نماد هیجان ورود به بورس را برای آنان پوشش می داد و دوم نوسان گیران حرفه ای بازار سرمایه .

قیمت بیت کوین امروز 1401/01/22

خرسی مقاومت قابل توجهی را از خود نشان داده است. همانطور که در روز های گذشته ملاحظه شد، بیت کوین به خط روند بالایی الگوی پرچم نزولی واکنش نشان داد، به طوری که پس از تثبیت قیمت آن در بالای سطح 46,000 دلار به مدت چند روز، در نهایت از طرف این سطح ریجکت شد و به سطوح پایین تر عقب نشینی کرد. پس از افت 8 درصدی بیت کوین در هفته گذشته، معامله گران نسبت به این بازار نامطئن شده اند. .

نمودار عمق بازار ابزار جدید ایزی تریدر مفید برای معامله گران بورس

و ابزار اختصاصی برای تحلیل ساده تر مظنه ها در اختیار کاربران قرار داد. نمودار عمق بازار به بیان ساده همه مظنه ها و نمای کلی از تمامی سفارشات مرتبط با یک سهم را با طراحی جذابی به نمایش در می آورد که نسبت به نمایش مظنه ها به صورت جدولی اطلاعات تحلیلی بیشتری را به نمایش می گذارد. در نمودار عمق بازار ، محور افقی نشانگر قیمت و محور عمودی نمایشگر حجم تجمعی سفارش ها است. نمودار عمق .

تحلیل تکنیکال رمز مونرو+ نمودار و قیمت XMR

به گزارش خبرنگار ایمنا ، رمز ارز مونورو توانسته کانال نزولی خود را از پیش بردارد و بر اساس همین امر تارگت 100 درصد ارتفاع کانال نزولی را برای این رمز ارز در نظر خواهیم داشت که محدوده 327 دلار خواهد بود، در صورت از آنالیز تکنیکال پدرخش دست دادن کف حمایتی 211 دلار نقض می شود. تحلیل تکنیکال مونرو حمایت: 211 دلار و کف داینامیک کانال شکسته شده مقاومت: 253 و 293 دلار ویژگی ها .

سود خرید ارز دیجیتال بیشتر است یا خرید ملک؟

کوین داشتید که در حال حاضر میزان دارای شما حدودا 1 میلیون و 218 هزار دلار می بود! یعنی حدود 363 درصد سود نمودار قیمت بیت کوین به عنوان با ارزش ترین رمز ارز موجود در دنیا در 9 سال گذشته در نمودار زیر قابل مشاهده است. همانطور که مشاهده مینمایید ارزش بیت کوین بصورت کلی دارای رشد بسیار زیادی بوده است. حال بیایید به مزایای این بازار با توجه به عدم شناخت کافی بپردازیم .

افزایش 6 برابری مالیات ها طی 4 سال+نمودار

درصد و سهم بنگاههای غیردولتی (خصوصی و خصولتی) سودآور و ثروتمندان 26 درصد از پرداخت مالیاتها در سال 1401 تعیین شده است. در این سال سهم کارکنان دولت و بخش خصوصی 9 درصد، سهم صاحبان مشاغل 6 درصد و در همین حال ثروتمندان 5 درصد از پرداخت مالیاتها می باشد. مالیات نهادها و بنیادها 15 هزار میلیارد تومان (با سهم 2.84 درصد از کل) و آستان قدس 90 میلیارد تومان (0.02 درصد) در سال 1401 است. مالیات بر .

نمادهای تاثیرگذار بازار بورس در روز یکشنبه را بشناسید

برای تحلیل دقیقتر باید موارد بنیادی و تکنیکال یک سهم مانند ترازنامه و نمودار نیز مورد بررسی قرار بگیرد. نمادهای تاثیرگذار معاملات امروز (یکشنبه، بیست و یکم فروردین 1401) را بشناسید: پر تراکنش های امروز بورس نمادهای خودرو، خساپا، خگستر پرتراکنش های بورسی معاملات امروز بودند. تاثیر مثبت بر شاخص کل بورس نمادهای فولاد، وامید، خودرو بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس .

تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام وزمین | روند زیان دهی در حال کاهش | اهداف قیمتی وزمین کجاست؟

. 38 اصلاح اخیر رشد کند. حرکت اندیکاتور RSI درون کانال رسم شده در دو سال گذشته نشان می دهد که پتانسیل رشد برای سهم بالا است. واگرایی ایجاد شده میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI سبب تقویت سناریوی رشدی که در بالا به آن اشاره شد، می شود. حمایت اول : 920 تومان حمایت دوم : 880 تومان نوع حمایت : حمایت هندسی نوع الگو : الگوی اصلاح ABCDE وضعیت اندیکاتور RSI : روند صعودی RSI ادامه دارد مقاومت اول : 1,100 تومان مقاومت دوم : 1,300 تومان .

آبادا؛ ریزش 72 درصدی از سقف تاریخی

صدای بورس- وحید بلالی؛ تولید برق آبادان یا همان نماد آبادا است که در گروه نیروگاه قرار دارد، عمده درآمد این نماد از محل فروش انرژی برق بوده که در بهمن ماه توانسته 292,844 مگاوات ساعت برق تولید کند. در این سال ها این نماد توانسته است با شرایط خوبی مواجه شده است، آبادا از ابتدای سال مالی 1400 تا انتهای اسفند ماه توانسته 326 میلیارد تومان درآمد فروش داشته باشد که نسبت به سال گذشته افزایش خوبی را .

مبین انرژی خلیج فارس باز هم صعودی شد

صدای بورس- وحید بلالی؛ در گزارش های قبلی به نماد مبین یا مبین انرژی فارس به صورت مفصل پرداخته ایم. در این گزارش آخرین وضعیت ماهانه این نماد را به روزرسانی می کنیم: مبین طبق تصویر فوق همواره در یک کانال صعودی در تایم فریم ماهانه قرار داشته است.در ماه گذشته با یک کندل اینگالف پرتقاضا شده و در این ماه اما به قدرت ماه قبل کندل نساخته است، مبین در تایم فریم ماهانه پایین سه مقاومت اصلی پیوت .

قیمت بیت کوین، امروز 1401/01/21

عنوان حمایت نسبتاً قابل اعتمادی در بازار های گاوی عمل کرده است. از سوی دیگر، این سطح طی بازار های خرسی مقاومت قابل توجهی را از خود نشان داده است. همانطور که در روز های گذشته ملاحظه شد، بیت کوین به خط روند بالایی الگوی پرچم نزولی واکنش نشان داد، به طوری که پس از تثبیت قیمت آن در بالای سطح 46,000 دلار به مدت چند روز، در نهایت از طرف این سطح ریجکت شد و به سطوح پایین تر عقب نشینی کرد. .

رشد 0.4 درصدی بیت کوین

به گزارش خبرنگار ایمنا ، بازار رمزارزها نوسان هایی را در ساعات گذشته پشت سر گذاشت که خلاصه آن را می خوانید: نگاهی به تحولات امروز بازار ارزهای دیجیتال بیت کوین (BTC) : 42 هزار و 681 دلار تغییرات: رشد 0.4 درصدی اتریوم (ETH) : سه هزار و 243 دلار تغییرات: رشد 0.99 درصدی بایننس کوین (BNB) : 425 دلار و 31 سنت تغییرات: رشد 0 .

تحلیل تکنیکال رمز ارز استلار+ نمودار و قیمت XLM

به گزارش خبرنگار ایمنا ، پس از اتمام ساختار الیوت نزولی پیش بینی تشکیل یک ساختار اصلاحی abc را خواهیم داشت که در هم اکنون در حال ساخت بازوی اصلاحی موج b است و پیش بینی می شود که تا محدوده 18 سنت نزول قیمت داشته باشد. تحلیل تکنیکال استلار حمایت: 18 و 16 سنت، خط میانی و کف کانال نزولی. مقاومت: 24 سنت و خط میانی کانال نزولی ویژگی ها رتبه در .

پیش بینی بازارهای دلار و طلا / نگاهی به بازارهای مالی 20 فروردین 1401

به گزارش تجارت نیوز ، امروز 20فروردین 1401 دلار، طلا و سکه روند صعودی داشتند. دلار کمی نوسان قیمت در کانال 27 هزار تومانی داشت و طلا هم بعد از مدت زیادی وارد کانال یک میلیون و 300 هزار تومان شد. در طول 10 سالی که بیت کوین به عنوان اولین ارز دیجیتال جهان شروع به کار کرد بارها مورد انتقادهای تند قرار گرفت. بارها از سقف تاریخی خود سقوط و سرمایه افراد زیادی را به باد داد. شاید برخی از .

کاهش 15 درصدی خروج پول از بورس

سرمایه شده است، روند صعودی بورس نیز تقویت شده است، اما در این میان انتظارات و رویکردهای فعالان بازار اهمیت فراوانی دارد و اگر عمده معامله گران انتظار رشد قیمت ها را داشته باشند، این انتظار به عنوان یک عامل پیش برنده می تواند شاخص کل را نیز با خود همراه سازد. به نظر می رسد، اگر روند خروج پول ادامه یابد، با توجه به برخورد شاخص کل به یک مقاومت جدی، ممکن است شاخص به تعدیل و اصلاح ادامه دهد. در .

خلنت؛ سهمی با عمده سهامدار حقیقی

این نماد از الگوهای تکنیکالی بیشتر از نمادهای دیگر پیروی می کند، در روز شنبه شاهد 104 هزار سهم رنج مثبت حقیقی در سهم بودیم، جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی این نماد در روز شنبه عبارت است از: در صف فروش خرید حقیقی: 727 هزار سهم سرانه: 1493 میلیون تومان فروش حقیقی: 742 هزار سهم سرانه: 3047 میلیون تومان خرید حقوقی: 15 هزار سهم در محدوده منفی .

نمادهای تاثیرگذار بازار بورس در روز شنبه را بشناسید

برای تحلیل دقیقتر باید موارد بنیادی و تکنیکال یک سهم مانند ترازنامه و نمودار نیز مورد بررسی قرار بگیرد. نمادهای تاثیرگذار معاملات امروز (شنبه، بیستم فروردین 1401) را بشناسید: پر تراکنش های امروز بورس نمادهای خساپا، خودرو، خگستر پرتراکنش های بورسی معاملات امروز بودند. تاثیر مثبت بر شاخص کل بورس نمادهای شبریز، وپارس، شبندر بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس از خود .

احتمال ریزش قیمت پولکادات پیش از حرکت به سمت روند صعودی

به گزارش بازار ، پیش بینی قیمت پولکادات نشان می دهد که قیمت این ارز می تواند پیش از انجام یک جهش بالاتر، تا 17.8 دلار اصلاح شود. ارز دیجیتال پولکادات در فوریه 2022 از 14 دلار جهش کرده و از آن زمان در روند صعودی بوده است. با این حال، پس از رد شدن قیمت این ارز از سطح مقاومت 23.88 دلار، قیمت اصلاح شده و حرکت صعودی آغاز شده در بازار نیز نسبتا معلق شد. در نتیجه، خرس ها دوباره در حال افزایش .

کدام روش سرمایه گذاری بهترین بازدهی را در 5 سال اخیر کسب کرده است؟/ مسیر اقتصادی ایران در سال 1401 چگونه .

گذشته با پررنگ شدن احتمال دستیابی به توافق، دلار در بازار آزاد روند نزولی به خود گرفت و در کانال 26 هزارتومانی قرار گرفت. این در حالی است که دلار نیمایی در محدوده 24 هزار تومان در نوسان بوده و فاصله دلار آزاد و نیما کاهش یافت. بازار سهام نیز به این رخداد واکنش داده و در صنایع ریالی نظیر بانکی، خودرویی و حمل و نقل و . رشد با احتیاط قیمت سهام مشاهده شد. از طرفی در روزهای انتهایی سال با .

قیمت خودرو

امروز شنبه 20 فروردین ماه 1401 شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با کاهش 5.099 واحدی به رقم یک میلیون و 458 هزار واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز با افزایش 728 واحدی عدد 378 هزار و 76 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص بازار اول اما با 5.798 واحد کاهش به رقم یک میلیون و 135 هزار واحد دست یافت و شاخص بازار دوم نیز با 3.891 واحد کاهش، عدد 2 میلیون و 729 هزار واحد را تجربه کرد. .

تحلیل تکنیکال دو نماد بورسی | حکشتی در حال تشکیل کف دو قلو است؟ | روند صعودی در حتاید متوقف می شود؟

متوقف شده است. روند صعودی در اندیکاتور RSI نیز متناسب با نمودار قیمت شکل گرفته است که به نظر می رسد خط روند صعودی در RSI دارد از دست می رود. اگر این اتفاق محقق شود باید گفت که اصلاح قیمتی در نمودار قیمت نیز ادامه دار خواهد بود. حمایت سهم در گام اول روی 520 تومان و در گام دوم روی 455 تومان در محدوده ی فیبوی 0.23 اصلاح اخیر قرار دارد. حمایت اول : 525 تومان حمایت دوم : 455 تومان نوع حمایت : حمایت هندسی وضعیت اندیکاتور RSI : روند صعودی RSI در حال شکست است مقاومت اول : 590 تومان مقاومت دوم : 730 تومان .

رشد بازار در سال جدید؛ بورس 1401 به کدام سو می رود؟ + فایل صوتی

انتظار داریم که در هفته آینده روند رنج و استراحت را پیش بگیرد و بعد از آن به سمت هدف 1580 هزار واحد حرکت کند که البته در این بین مقاومت مینور در محدوده 1540 هزار واحد را خواهد داشت. برای اینکه متوجه شویم سهم های کوچک و متوسط بازار لیدر هستند یا سهم های بزرگ نگاهی داریم به نمودار نسبت شاخص هم وزن به شاخص کل. در این نمودار هرچه روند صعودی تر باشد بیانگر این است که وضعیت شاخص هم وزن نسبت .

تحلیل تکنیکال غمارگ و غویتا | حمایت و مقاومت غمارگ و غویتا کجاست؟

کانال می تواند مقاومت کوتاه مدتی این سهم به حساب بیاید. محدوده 760 تومان مقاومت بلند مدتی سهم است. محدوده 320 تومان حمایت غویتا بوده و از دست رفتن این کف قیمتی به معنی ادامه روند نزولی خواهد بود. جهت مشاهده به صفحه مربوطه مراجعه کنید. تحلیلگر تکنیکال – محمد رحیمی .

تحلیل تکنیکال رمز ارز مانا+ نمودار و قیمت MANA

رمزارز مانا راه ارتباطی جهان دسنترالند با دنیای واقعی است. تحلیل تکینکال حمایت: یک دلار دو دلار 32 سنت. مقاومت: خط داینامیکی که در زیر آن تثبیت شده است. پیش بینی: احتمال شروع روند اصلاحی در صورت عدم واکنش به سطح حمایتی ذکر شده. توضیحات: رمز ارز مانا پس از انجام یک سیکل الیوتی وارد روند اصلاحی پنج موج شد، پیش بینی می شد که بتواند ساختار موجی .

بورس در فصل بهار

جهانی ضروری است. از لحاظ تحلیل تکنیکال، شاخص کل بعد آنالیز تکنیکال پدرخش از رسیدن به مقاومت یک میلیون و 400 هزار واحدی، امروز سه شنبه با بیشتر شدن عرضه قرمز شد. نکته مثبت در شرایط کنونی خروج نمودار شاخص کل از کانال نزولی زرد رنگ است و تا زمانی که برگشت به داخل این کانال اتفاق نیفتد، جایی برای نگرانی وجود ندارد. کف کانال صعودی قدیمی به خوبی حفظ شده و قرمز شدن بازار می تواند به دلیل پولبک به مقاومت شکسته شده حوالی یک .

پیش بینی بورس فردا شنبه 20 فروردین | شنبه روز پر عرضه ای است؟

روزانه انجام شود دور از ذهن نخواهد بود. پس می توان گفت شنبه احتمالاً روز پر عرضه ای در نیمه اول بازار خواهد بود و احتمال تغییر روند در نیمه دوم خواهد بود شنبه و یکشنبه 2 روز مهمی هستند که اگر شاخص کل روال نزول را بخواهد تجربه کند قطعاً این دو روز به ما اخطار خواهند داد. از سوی دیگر ورود نقدینگی بازار روح و جان تازه ای به بازار داده که امیدوارم این شور و نشاط در بازار مدتها .

اصلاح قیمت رمزارزها متوقف شد

. در ساعات نخست معاملات امروز (جمعه)، اصلاح قیمت رمزارزها متوقف شده و اکثرا در محدوده سبز قرار دارند. بیت کوین با رشد کمتر از یک درصد به قیمت 43 هزار و 554 دلار و اتریوم با افزایش حدود 2 درصد به قیمت 3 هزار و 256 دلار معامله می شوند. سایر رمزارزهای مشهور مانند دوج کوین، شیبا اینو، ریپل و کاردانو نیز در محدوده سبز قرار دارند. بیت کوین بیت کوین با نماد اختصاری BTC یک ارز .

پیش بینی بورس برای فردا شنبه 20 فروردین 1401/ مقاومت بورس می شکند؟

های اخیر متفاوت تر خواهد بود. احتمالا شاهد روز پر عرضه ای برای بازار باشیم. وی توضیح می دهد: بورس روز شنبه تحت تاثیر آخرین روز معاملاتی هفته اخیر یعنی چهارشنبه است. روز چهارشنبه با روند مثبت آغاز شد اما در میان راه به واسطه بازگشایی خگستر سهام خودرویی و اغلب سهم های موجود در بازار حجم زیادی خوردند و باعث شد که شاخص منفی شود. این کارشناس بازار سرمایه می گوید: شنبه و یکشنبه .

شاخص فرابورس در آستانه حمایت| نمادهای خودرویی و بانکی اصلاح می کنند؟

در آستانه ای حمایت خط روند است و با توجه به اینکه نمادهای کوچک رشد چندانی نداشته اند احتمالا شاهد حجم بالایی از معاملات در نمادهای کوچک باشیم، هرچند نباید فراموش کرد که برخی از نمادهای کوچک در دو سال اخیر رشد های عجیب و غریبی داشته اند به همین دلیل احتمالا این نمادها وارد اصلاح می شوند به همین دلیل در بهترین وضعیت ممکن شاخص فرابورس باید از مقاومت پس رو عبور کند و بعد از آن با اصلاح نمادهایی که رشد .

قیمت خودرو

داشت و پس از آن در سه روز پیاپی سرمایه حقیقی از بازار خارج شد. روز چهارشنبه که شاخص افت کرد میزان خروج پول حقیقی به 248 میلیارد تومان رسید. برخی از تحلیل گران معتقدند ورود و خروج پول حقیقی سمت و سوی روند بازار را تعیین می کند. این گروه رشد قیمت ها در هفته اول سال را نیز را متأثر از ورود سرمایه به بازار سهام می دانند. داده ها و آمارها نیز از این ایده پشتیبانی می کنند اما روندهای قیمتی .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.