فرمول فروش خالص چیست؟


سود خالص در بورس

خالص ارزش فروش

خالص ارزش فروش عبارت است از بهای فروش اقلام موجودی مواد و کالا پس از کسر تمام مخارج
مربوط و تمام مخارجی که واحد تجاری در رابطه با بازاریابی ، فروش و توزیع کالا متحمل خواهد شد و
مستقیما بًه اقلام مورد نظر مربوط می شود.

موارد کاربرد خالص ارزش فروش

مواردی که احتمال می رود خالص ارزش فروش کمتر از بهای تمام شده باشد را می توان به شرح زیر بیان
نمود:
الف ) افزای ش هزینه ها یا کاهش قیمت فروش،
ب ) خراب شدن موجودی،
پ) ناباب شدن محصولات،
ت) تصمیم شرک ت مبنی بر ساخت و فروش محصولات به زیان
ث) وقوع اشتباهاتی در تولید یا خرید.

حساب های هزینه و ذخیره کاهش ارزش موجودی کالا

معمولاًً هدف شرکت ها کسب سود بوده و با این پیش فرض باید قیمت تمام شده کمتر از خالص ارزش فروش
باشد اما در مواردی ممکن است این اتفاق صورت نگیرد و خالص ارزش فروش کمتر از قیمت تمام شده
موجودی باشد در چنین حالتی از حساب هزینه و ذخیره کاهش ارزش موجودی کالا استفاده می شود و این
حساب بهای تمام شده موجودی را به مبلغ خالص ارزش فروش می رساند.

ارزش موجودی کالا

شرکت ها باید اموال و منابعی را که در انبار دارند با یکی از روش های قیمت گذاری، اندازه گیری کنند و بتوانند
میزان بهای موجودی کالای خود را گزارش کنند. در بسیاری از شرکت ها درصد بالایی از دارایی های آنها را
موجودی کالا تشکیل می دهد. پس رقم و ارزش موجودی مواد و کالا مهم بوده و تعیین ارزش آن باید با دقت
کامل و دقیق باشد.

منظور از خالص مالیات چیست

برای آشنایی با خالص مالیات بهتر است قبل از هر چیزی با مفاهیم و کاربرد خالص ناخالص در حسابداری آشنا شوید. مقدار خالص هر داده ای بعد از محاسبه مجموع یا اختلاف دو یا چند متغیر به دست می آید.

در اقتصاد از مقادیر خالص برای نشان دادن باقیمانده، پس از کسر مقادیری خاص استفاده می شود. خالص در حسابداری باقی مانده ای است که پس از کسر ارقام مشخصی به دست می آید.

ناخالص نیز تعریف کاملا متضاد با خالص دارد. ناخالص در واقع ارزش هر داده ای قبل از کسورات است. مفهوم ناخالص در حسابداری به معنی مجموع یا مبلغ کل کالا یا خدمات است. برای مثال شرکتی را در نظر بگیرید که مبلغ درآمدش 10 میلیون و مخارج 8 میلیونی، داشته باشد درآمد ناخالص این شرکت 10 میلیون و در امد خالص شرکت 2 میلیون می شود.

نمونه هایی از موارد خالص در حسابداری:

از نمونه های خالص و ناخالص در اظهارنامه مالیاتی استفاده می شود. مقادیر خالصی که در حسابداری کاربرد دارند شامل موارد زیر هستند:

 • دارایی خالص، که بعد از کسر بدهی ها می توان ارزش دارایی ها را محاسبه کرد.
 • عواید خالص، با کسر هزینه ها و عودت ها به دست می آید.
 • درآمد خالص، مانند عواید خالص است.
 • حاشیه خالص، از تقسیم درآمد خالص بر عواید به دست می آید.

برای مطالعه مقاله مشمولین ارزش افزوده می توانید از این لینک استفاده نمایید.

سود خالص چیست:

سود خالص سودی است که موسسه یا شرکت پس از کم کردن همه هزینه های مربوط به عملیات و سایر کارهای شرکت محاسبه می کند. از سود خالص برای نشان دادن توانایی شرکت برای عملیات فروش استفاده می شود. در واقع سود خالص پس از جمع و تفریق کردن همه هزینه ها از درآمد اصلی شرکت محاسبه می شود. سود ناخالص نیز از این رو اهمیت داشته که چگونگی کارایی شرکت در عملیات تولید و قیمت گذاری را نشان می دهد.

مالیات خالص چیست:

در سیستم اقتصادی اگر محاسبه مالیات بر پایه مالیات خالص باشد، تاثیر سوئی بر هزینه های کلی و مصرف دارد. اگر قرار باشد دولت برای دریافت مالیات از مالیات خالص استفاده کند، درآمد مصرفی مردم و بالتبع هزینه های مصرفی نیز کمتر خواهند داشت.

این روش محاسبه مالیات هیچ ارتباطی با میزان و سطح تولید ندارد و برای هر شخص رقم ثابت و مشخصی است که بدون توجه به میزان درآمد و نوع کسب و کار معین می شود به طور مثال در سیستم دریافت خالص مالیات، همه افراد جامعه بدون توجه به شغل و سرمایه و غیره موظف به پرداخت سالانه 10 میلیون به دولت هستند.

برای مطالعه مقاله مفاصا حساب مالیاتی می توانید از این لینک استفاده نمایید.

خالص مالیات چیست:

خالص مالیات مبلغی است که بعد از کسر مالیات از درآمد ناخالص ناشی از سرمایه گذاری یا شرکت در معاملات به دست می آید. خالص مالیات عبارتی است که برای نشان دادن نتیجه مشاغل از نظر درآمد و محاسبه سود و زیان به کار می رود. خالص مالیات جریان های نقدی موجود در مشاغل و میان افراد را کاهش داده و در تصمیم گذاری های شرکت ها تاثیر به سزایی دارند.

از خالص مالیات برای تحلیل های مادی نیز استفاده می شود. به عبارت دیگر خالص مالیات یک اصطلاح تجاری است و به معنای مالیات بر آورده شده در معاملات تجاری و سرمایه گذاری و نیز برای محاسبه خالص مالیات استفاده می شود. به طور ساده باید گفت درآمد ناخالص حاصل از یک معامله برای دریافت مالیات و محاسبه آن است. خالص مالیات با دو مفهوم شناخته می شود این مفاهیم «پس از کسر مالیات» و «قدرت خرید» هستند. دلیل این نامگذاری این است که دریافت مالیات خالص، مبالغی را که برای هزینه ها به کار می رود را کاهش می دهد.

عوامل موثر بر محاسبه خالص مالیات:

در هر معامله یا کسب و کاری که درآمد وجود داشته باشد باشد خالص از مالیات قابل محاسبه است. محاسبه خالص مالیات بستگی به دو فاکتور اساسی دارد. درآمد عادی یا معمولی و سود سرمایه که بهتر است ابتدا با این دو مفهوم آشنا شوید.

درآمد عادی چیست:

درآمد عادی یا معمولی درآمد ناشی از کسب و کار و فعالیت های تجاری مانند فروش محصولات است. به درآمد عادی درآمد کسب شده نیز می گویند. در یک کسب و کار درآمد عادی شامل مالیات می شود که همان درآمد خالص نیز است. با کسر هزینه ها از درآمد، می توان درآمد خالص را به دست آورد. فرض کنید که درآمد خالص شما در کسب و کارتان 5 میلیون باشد. برای محاسبه و پیدا کردن مالیات خالص باید مالیات خالص را بدون کسر کردن هزینه ها از درآمد خالص محاسبه نمایید.

سود سرمایه چیست:

درآمد حاصل از سود سرمایه، مانند سودی که از فروش دارایی های و سرمایه گذاری ها به دست می آید، وسایل نقلیه، تجهیزات و غیره است. در این مفهوم برای فروش دارایی، مبلغی بیش از قیمت پرداخت شده را در نظر می گیرند. این مبلغ به هزینه دارایی و ارزش آن در فرمول فروش خالص چیست؟ زمان فروش بستگی دارد. نرخ مالیات بر سود سرمایه به نوع دارایی و میزان نگهداری آن نیز بستگی دارد. مالیات بر سود سرمایه با توجه به به نوع دارایی متفاوت است. از سوی دیگر نرخ مالیات بر سود سرمایه بستگی به دوره نگهداری دارایی ها دارد. هر چه دارایی ها زمان بیشتری نگهداشته شوند نرخ مالیات بر سود سرمایه شان پایین تر خواهد بود.

برای مطالعه مقاله مالیات بر دارایی چیست می توانید از این لینک استفاده نمایید.

رابطه خالص مالیات با سود سرمایه:

از خالص مالیات بیشتر برای فروش دارایی های تجاری استفاده می شود که منتهی به سود سرمایه می شود. نرخ مالیات بر سود سرمایه به عوامل مختلفی بستگی دارد:

پایه (هزینه) دارایی هنگام خرید آن و مبلغی که زمان فروش برایش در نظر گرفته می شود. ارزش دارایی به زمان نگهداری آن نیز بستگی دارد. اگر دارایی قبل از فروش بیشر از یک سال از خریدش گذشته باشد، سود یا زیان آن را در ردیف سرمایه های بلند مدت شرکت طبقه بندی می کنند. اگر داراییی های شرکت یا موسسه در طول زمانی کمتر از یک سال خریده شده باشد ان را در ردیف سرمایه های کوتاه مدت طبقه بندی می کنند.

تفاوت خالص مالیات با درآمد خالص:

از خالص مالیات برای معاملات خاص مانند خرید ساختمان یا مجموعه ای از وسایل نقلیه استفاده می شود. خالص مالیات هم برای افراد هم برای مشاغل اعمال می شود. ولی درآمد خالص برای کسب و کار است و از کسر کردن هزینه ها از جمله مالیات در بلند مدت به دست می آید.

چرا محاسبه خالص مالیات اهمیت دارد:

تصور کنید در حال تصمیم گیری برای فروش دارایی های تجاری هستید نمی دانید که این دارایی را سال آینده یا ظرف چند سال دیگر به فروش خواهید رساند. انجام محاسبه خالص مالیات در دوسال به شما نشان می دهد که کدام سال برای فروش دارایی تان مناسب تر است و اثر مالیاتی کمتری به شما می دهد.

از سوی دیگر با در نظر گرفتن مالیات خالص می توانید روش های مختلفی برای کاهش مالیات پرداختی را بررسی کنید. به طور مثال اگر بخواهید برخی کالا های سرمایه ای تان را با پرداخت کمترین میزان مالیات به فروش برسانید با در نظر گرفتن خالص مالیات در یک معامله می توانید تصمیم بگیرید که بهترین زمان برای سرمایه گذاری و فروش چه زمانی است.

حاشیه سود خالص چیست؟

حاشیه سود خالص چیست؟

همونطور که میدونید، یکی از اصلی ترین شروط برای موفق شدن در بازار سرمایه، آموختن، یادگیری و شناخت دقیق مفاهیم و اصطلاحات اونه. اگه جزء فعالان بازار سرمایه هستید و یا جزء افرادی هستید که به تازگی وارد بورس شدین، با شناخت و تسلط
بر اصطلاحات و مفاهیم موجود در بازار سرمایه و با بکارگیری اون ها در جهت درست، تبدیل به یکی از برندگان این بازار خواهید شد. همواره در تحلیل بنیادی شرکتها پارامترهای مهمی همچون حاشیه سود عملیاتی، حاشیه سود خالص، انواع نسبتها و…
وجود داره که اهمیت بالائی دارن.

مقدمه ای بر حاشیه سود خالص

یکی از پارامترها و اصطلاحات مهم در تحلیل بنیادی سهام شرکتها، مفهوم حاشیه سود هستش. معمولا برای یک معامله گر،
میزان سود و ضرری که در یک معامله کوتاه مدت یا بلند مدت متوجه سرمایه اولیه اش میشه خیلی مهمه. همه دوس دارن که معاملاتشون همیشه موفق و پر سود باشه و همواره از ضرر بیزار هستن. در این مقاله قصد داریم به مفهوم حاشیه سود خالص و مفاهیم حول اون بپردازیم؛ پس با بورس‌فا همراه ما باشید.

حاشیه سود یا حاشیه سود خالص چیست؟

حاشیه سود یا Profit Marigin یکی از نسبت های سودآوریه که فرمول فروش خالص چیست؟ از تقسیم درآمد یا سود خالص شرکت بر فروش خالص شرکت به دست میاد. به‌ طورکلی حاشیه سود برابر است با نسبت سود به فروش شرکت. درآمد یا سود خالص ممکنه با تفریق همه هزینه
های شرکت از جمله هزینه های عملیاتی، هزینه مواد اولیه و هزینه های مالیاتی از درآمد کل به دست بیاد. حاشیه سود به شکل درصد بیان میشه و مشخص میکنه که یه شرکت چه مقدار از هر یک دلار فروش رو در حساب مربوط به درآمدها نگه‌ داری میکنه. همچنین لازم به ذکره که حاشیه سود انواع مختلفی مثل حاشیه سود خالص، حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود عملیاتی، حاشیه سود قبل از مالیات و… داره که به حاشیه سود عملیاتی در مقاله های آتی میپردازیم؛

برای مثال، حا‌شیه سود 20 درصدی به این معنیه که فرمول فروش خالص چیست؟ شرکت دارای درآمد خالص 0.20 دلار به ازای هر دلار از کل درآمدهای کسب شده هستش. اگر چه برای حاشیه سود انواع مختلفی وجود داره اما نکته مهم اینجاست که اصطلاح حاشیه سود اغلب برای اشاره به حاشیه سود خالص مورد استفاده قرار میگیره. پس منظور از حاشیه سود، همون حاشیه سود خالصه. همچنین حاشیه سود، درصدی از اندازه گیری سوده که بیانگر میزانیه که شرکت برای هر دلار از فروش به دست میاره. اگه یه شرکت برای هر فروش پول بیشتری به دست بیاره، طبیعتا حاشیه سود بالاتری داره.

سود خالص چیست؟

سود خالص یا Net profit به باقیمانده مجموع درآمدها پس از کسر هزینه های عملیاتی، سایر هزینه های مالی و مالیات گفته میشه. در حقیقت سود خالص میزان باقیمانده از سود شرکت پس از کسر تمامی هزینه‌ هاست. سود خالص میتونه مثبت و یا منفی باشه که در صورت منفی بودن به اون زیان خالص گفته میشه. سود خالص معیار مهمی برای شناسایی شرکت‌های سودآوره. این معیار همچنین برای محاسبه سود هر سهم نیز مورد استفاده قرار میگیره. به همین دلیل، عموم مردم ممکنه به‌ جای واژه سود خالص از معادل ‌هایی مثل درآمد خالص شرکت، سود هر سهم و یا همون EPS استفاده کنن. شرکتی که در حال رشد درآمدها و یا کاهش هزینه‌ها باشه، در واقع در حال بهتر کردن سود خالص خودشه.

سود خالص چیست؟

سود خالص در بورس

سود ناخالص چیست؟

سود ناخالص یا Gross Profit هم میتونه برای هر شرکتی محاسبه بشه. شرکتها در بازه های زمانی مشخص و در هر دوره، میزان سود و ضررهاشونو اعلام میکنن. چیزی که برای سهامداران و سرمایه گذاران خیلی مهمه، میزان سود کسب شده شرکت در اون بازه زمانی هستش؛ اما باید دقت بشه که این سود خالص هست و یا ناخالص. اگه عواملی مثل هزینه های عملیاتی، سایر هزینه های مالی، مالیات و… از این میزان سود کسر نشه، به اون سود، سود ناخالص گفته میشه.

خوبه که درمورد انواع وضعیت نمادهای بورسی اطلاعات داشته باشی » انواع وضعیت نمادها در بورس

حاشیه سود ناخالص چیست؟

حاشیه سود ناخالص یا Gross Profit Margin یکی از معیارهای سودآوره که نشون دهنده درصد درآمدیه که بیش از هزینه کالاهای فروخته شده، هستش. این حاشیه سود نشون میده که چطور تیم مدیریت اجرایی شرکت، موفق به تولید درآمد از هزینه هایی که در تولید محصولات و خدمات خود انجام میدن، میشن. به طور خلاصه هر چی این عدد بیشتر باشه، مدیریت شرکت در زمینه سودسازی از هر واحد دلار، کارآمدتر به نظر میرسه.

حاشیه سود ناخالص با استفاده از کل درآمد شرکت، منحصرا هزینه کالاهای فروخته شده یا COGS محاسبه میشه و تفاوتش رو با درآمد کل شرکت میسنجن. معمولا حاشیه سود ناخالص رو هم به صورت درصد نشون میدن. COGS مبلغیه که شرکت برای تولید کالاها و یا خدماتی که اون رو به فروش میرسونه، هزینه میکنه.

کاربردهای حاشیه سود

در سطوح ابتدائی، حاشیه سود پائین میتونه این ‌طور تعبیر بشه که سوددهی شرکت چندان ایمن نیست. اگه شرکتی با حاشیه سود پائین، کاهشی در فروش تجربه کنه، حاشیه سود اون حتی بیشتر کاهش پیدا میکنه که ممکنه به حاشیه سودی بسیار پائین، خنثی و یا حتی منفی منجر بشه. حاشیه سود پائین میتونه به نکات خاصی درباره صنعتی که یک شرکت در اون فعالیت داره و یا شرایط کلان اقتصادی اشاره کنه. به طور مثال، اگه حاشیه سود یک شرکت کم باشد، میتونه نشون دهنده این باشه که فروش کم
تری از سایر شرکتها در همون صنعت داشته و یا اینکه صنعتی که شرکت در اون فعالیت داره، خودش از شرایط وخیمی رنج میبره.

همچنین مخارج بالا نسبت به درآمد که حاشیه سود پائین رو نشون میده، ممکنه نشانگر این باشه که شرکت احتمالا به خاطر مشکلات مدیریتی، در حال تقلا برای پائین نگه ‌داشتن هزینه هاست. مخارج بالا ممکنه به دلایل مختلفی اتفاق بیفته؛ مثلا شرکت به نسبت فروشش موجودی کالای زیادی داره و یا اینکه کارمندان زیادی استخدام کرده و یا در فضای بیش ‌از حد بزرگی فعالیت میکنه و در نتیجه مجبوره پول اجاره زیادی بپردازه و خیلی دلایل دیگه؛ از طرفی حاشیه سود بالا نشانگر شرکتی سودآوره که کنترل بهتری بر هزینه‌ هاش داره. حاشیه سود همچنین میتونه جنبه‌های خاصی از استراتژی قیمت گذاری یک شرکت رو مشخص کنه. به طور مثال حاشیه سود پائین ممکنه نشون بده که شرکت کالاهای خودش رو کمتر قیمت گذاری کرده.

همچنین برای محاسبه حاشیه سود خالص به اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ماهانه، 3 ماهه، 6 ماهه و یا یکساله شرکت مورد نظر نیاز داریم. این اطلاعات و صورتهای مالی هم در سایت خود شرکت و هم در سامانه کدال به نشانی Codal.ir موجوده.

حاشیه سود خالص

محدودیت های حاشیه سود

اگرچه حاشیه سود میتونه برای مقایسه شرکتها با یکدیگر بسیار مفید باشه اما افراد باید از این معیار فقط در جهت مقایسه شرکتهایی که در یک صنعت و یک گروه و با مدل‌ های کسب و کار و سطح درآمدی یکسان هستن، استفاده کنن. شرکتها در صنایع متفاوت اغلب مدل های کسب و کار مختلف با حاشیه سودهای گوناگون دارن؛ به همین دلیل تفسیر مقایسه ‌ای بین حاشیه‌های سود آن‌ها تقریبا امری بی ‌معنیه.

به طور مثال، شرکت‌هایی که اجناس لوکس میفروشن اغلب درصد سود بالایی در اجناس دارند؛ در حالی ‌که موجودی کالا و هزینه سربار کمی دارن و یا درآمد متوسطی دارن اما از حاشیه سود بالایی برخوردارن. از طرفی، شرکتهای تولید کننده کالاهای اساسی، به دلیل نیاز به نیروی کار و فضای بیشتر، درصد سود کمی داشته و موجودی کالا و هزینه سربار نسبتا بالایی دارن؛ همین‌طور ممکنه این شرکتها درآمد بالایی داشته باشن اما از حاشیه فرمول فروش خالص چیست؟ سود پائینی برخوردارن.

در رابطه با اوراق بدهی و انواعش اطلاعاتی نداری؟ » همه چیز در رابطه با اوراق بدهی

نتیجه گیری

خب دوستان، در این مقاله هم به مبحث مهمی پرداختیم که شاید برای خیلی از تازه واردای این بازار هنوز ناشناخته هست. امیدواریم این مقاله هم نظرتونو جلب کرده باشه و در ادامه راه بهتون کمک کنه. خوشحال میشیم که دیدگاه تونو برامون بنویسید. تیم آموزشی بورس فا همواره موفقیت و رزقی پر رونق رو براتون آرزومنده؛

سوالات متداول در رابطه با حاشیه سود خالص

به‌ طورکلی حاشیه سود برابر است با نسبت سود به فروش شرکت.

به باقیمانده مجموع درآمدها پس از کسر هزینه های عملیاتی، سایر هزینه های مالی و مالیات گفته میشه.

حاشیه سود خالص / حاشیه سود ناخالص / حاشیه سود عملیاتی / حاشیه سود قبل از فرمول فروش خالص چیست؟ مالیات.

بهای تمام شده کالای فروش رفته + فرمول قیمت تمام شده

صورت بهای تمام شده کالای فروش رفته در جزء دوم در صورتحساب نرم افزار حسابداری سود و ضرر است. سه جزء اصلی ، شامل موجودی محصول در اول دوره ، بهای تمام شده محصولات خریداری شده و موجودی محصول در آخر دوره در محاسبات فرمول قیمت تمام شده هستند.

بهای تمام شده کالای فروش رفته در قسمت فرمول قیمت تمام شده سیستم حسابداری و موجودی محصول در آخر دوره ، با یکدیگر دربرگیرنده تمامی کالاهای آماده فروش هستند. نحوه محاسبه بهای تمام شده در نرم افزار قیمت تمام شده محصول نیز با در نظر گرفتن مجموع موجودی محصول در اول دوره و بهای تمام شده محصولات خریداری شده در فرمول قیمت تمام شده می باشد.

محاسبه قیمت تمام شده

در سایت سازمان بورس ایران ، عنوان قیمت تمام شده خودرو یافت نمی شود و به گفته دبیر انجمن ، هزینه خودرو های داخلی در خارج از ایران نزدیک به هزینه خودرو ها در داخل ایران است. در کشور چیزی بعنوان رقابت وجود ندارد و اگر بهای تمام شده کالای فروش رفته خودرو در دیگر کشورها را محاسبه نماییم ، میتوانیم تخمینی از محاسبه بهای تمام شده خودرو های داخلی بوسیله فرمول قیمت تمام شده داشته باشیم. چنانچه علاقه مند به فراگیری اطلاعات بیشتری راجع به نحوه محاسبه بهای تمام شده هستید، با کمک تماشای ویدئوی زیر میتوانید به درک بهتری از مفاهیم پایه نحوه محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود برسید و آن را در کسب و کار و سازمان خود پیاده سازی کنید. در این ویدئو راجع به فرمول بهای تمام شده محصولات توضیحات مفصلی داده شده است که می تواند برای شما عزیزان بسیار مفید واقع گردد. امیدواریم با دیدن ویدئوی زیر بتوانیم بسیاری از سوالات شما را در زمینه بهای تمام شده خدمات و محصولات مرتفع ساخته باشیم.

نحوه محاسبه قیمت تمام شده محصول

نحوه محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته ، به صورت جمع مواد و دستمزد مستقیم و سربار در فرمول قیمت تمام شده بدست می آید ، مواد همان محصول در انبار یا خرید های صورت گرفته است و سربار از جداسازی هزینه های غیر مستقیم بر روی ایجاد و تولید سرشکن می شود.

پیش بینی شده که بهای تمام شده هواپیما بیش از ۳۰% افزایش نیابد. برای محاسبه فرمول قیمت تمام شده بلیط در هر مسیر هفت کلاس در نظر گرفته شده است و برای کلیه ایرلاین ها یکسان می باشد.

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته وسایل نقلیه با توجه به اصلاح بندی از مصوبه تعیین قیمت ، جایگزین شدن عبارت “فورا بعد از دریافت وجه از خریدار” به جای “در دوره های سه ماهه” است. قیمت تمام شده به انگلیسی معادل fixed price است.

بهای تمام شده کالای فروش رفته | آرین سیستم

بهای تمام شده کالای فروش رفته | آرین سیستم

بهای تمام شده کالای ساخته شده

بهای تمام شده کالا ، شامل موجودی های مواد اولیه و سربارهای ساخت در فرمول قیمت تمام شده است. در سمت راست ترازنامه تحت عبارت موجودی کالا با ماهیت دارایی ذخیره می گردد. هنگامی که محصول فروش می رود ، بهای تمام شده کالای فروش رفته و ساخته شده از طریق یکی از سه روش لایفو ، فایفو و میانگین محاسبه می شود.

حسابداری بهای تمام شده چیست

نام دیگر آن حسابداری صنعتی و در اصل نسخه و نمونه ای از حسابداری مدیریت است و ابزار مهم در مدیریت می باشد تا مدیران با استفاده از آن به ثبت بهای تمام شده کالای فروش رفته و محاسبه فرمول قیمت تمام شده تولیدات بپردازند. به این صورت بر روی قیمت تمام شده محصول در نرم افزار حسابداری کنترل و نظارت دارند و هزینه ها را اعمال می کنند.

طبق اصل بهای تمام شده ، تبادلات انجام گرفته حسابداری در تاریخ رخداد بهای تمام شده در دفتر و فرمول قیمت تمام شده ثبت می شود.

نحوه محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته و ساخته شده

 • فرمول بهای تمام شده کالای فروش رفته

موجودی کالا در اول دوره + خرید کالا طی دوره + بهای تمام شده کالای ساخته شده طی دوره

موجودی کالا در پایان دوره

 • فرمول بهای تمام شده کالای ساخته شده

مواد اولیه در اول دوره + خرید مواد اولیه و کسر تخفیف

موجودی مواد اولیه در آخر دوره + بهای تمام شده مواد اولیه به فروش رسیده

دستمزد + سربار تولید

موجودی کار طی ساخت در اول دوره

موجودی کار طی آخر دوره

محاسبه بهای تمام شده | آرین سیستم

محاسبه بهای تمام شده | آرین سیستم

مثال : صورت سود و زیان

فروش (-) بهای تمام شده کالای فروش رفته = سود ناخالص (-) هزینه های عمومی ، اداری و فروش = سود عملیاتی (-) خالص سایر درآمد ها = سود قبل از مالیات

نرم افزار بهای تمام شده

اطلاعات توسط نرم افزار بهای تمام شده برای تعیین قیمت فروش ، نظارت و کاهش دادن هزینه ها ، تجزیه و تحلیل سود های تولید ، تصمیم گیری درباره فعالیت ها و جایگزینی مورد استفاده قرار می گیرد.

در اکسل محاسبات بهای تمام شده کالای فروش رفته هم داریم که برنامه ساده ای می باشد.

نرم افزار محاسبه قیمت خودرو با گرفتن اطلاعات مدل ، سال ساخت ، بیمه ، نوع سوخت ، عملکرد کیلومتر و …در فرمول قیمت تمام شده ، قیمت را محاسبه می نمایند.

افزایش 80% سرعت محاسبه فرمول قیمت تمام شده با خرید نرم افزار بهای تمام شده آرین سیستم

معمولاً بزرگترین دارایی جاری یک شرکت موجودی مواد و کالا است. بنابراین سازمان های تولیدی و صنعتی ترجیج می دهند از ابزار و روش های گوناگون در محاسبه فرمول قیمت تمام شده برای جلوگیری از دست دادن سرمایه به علت عدم آگاهی از اطلاعات بهای تمام شده کالای فروش رفته استفاده کنند. در محاسبه بهای تمام شده کالا فروش رفته هزینه های دقیقی که در فرمول قیمت تمام شده لحاظ می‌شوند به نوع کسب و کارها مربوط است . برای محاسبه فرمول قیمت تمام شده روش‌های مختلفی وجود دارد. اما یکی از بهترین راه حل ها استفاده از نرم افزار قیمت تمام شده محصول با امکان سرعت در انتقال اطلاعات فرمول قیمت تمام شده و محاسبات با بیشترین یکپارچگی اطلاعات بهای تمام شده کالای فروش رفته است.

از آن جایی که دسترسی به موقع و دقیق به فعالیت ها و اطلاعات تولیدی سازمان ، ارزیابی تصمیم گیری مدیران را بهینه می کند ، گزارشات محاسبه فرمول قیمت تمام شده و عملیات سازمان در نرم افزار بهای تمام شده آرین سیستم باعث برنامه ریزی اصولی و افزایش راندمان تولید و بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود. شما نیز می توانید برای در خواست دمو و خرید نرم افزار بهای تمام شده از آرین سیستم با کلیک بر روی بنر زیر و یا شماره گیری 43027-021 با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

نرم افزار قیمت تمام شده | آرین سیستم

نرم افزار بهای تمام شده | آرین سیستم

دانلود مقاله محاسبه و مدیریت بهای تمام شده

دانلود مقاله : محاسبه و مدیریت بهای تمام شده

فرمت : PDF – حجم فایل ۱ مگابایت

صورت سود و زیان چیست

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان ، گزارشی است که نتیجه فعالیت های مالی واحد اقتصادی را طی یک دوره زمانی معین نشان می دهد این گزارش که خلاصه‌ای از درآمدها و هزینه هاست ، یکی از ابزارهای اصلی انتقال اطلاعات به استفاده کنندگان برون سازمانی است.صورت سود و زیان جزء صورت های مالی اساسی است .

در استانداردهای حسابداری ، اطلاعاتی در مورد نحوه ارائه صورتهای مالی مطرح شده است صورت سود و زیان باید به گونه‌ای تنظیم گردد که درآمدها و هزینه های یک واحد تجاری را به نحو مناسب نشان دهد ، صورت سود و زیان دارای بخش‌های مختلفی است که هر یک از اجزای آن باید به وضوح مشخص گردد این بخش ها شامل عنوان ، درآمدها ، هزینه‌ها، مالیات بر درآمد و سود ( زیان )خالص است.

از صورت سود و زیان برای ارائه گزارشات مالی شرکت در نرم افزار حسابداری و مالی طی یک دوره مالی استفاده می شود .در صورت سود و زیان فقط از درآمد ها و هزینه هایی که از فعالیت های عملیاتی و غیر عملیاتی، همچنین سود (زیان) خالص که در یک دوره مالی ارائه شده اند آورده می شود .

مراحل و نحوه تهیه صورت سود و زیان

قبل از اینکه برای تهیه این گزارش مالی اقدام کنیم ، باید نکات مهمی که به عنوان پیش نیاز کار هستند را رعایت کنیم .

یکی از آن پیش نیاز ها انتخاب دوره زمانی برای تهیه این صورت مالی است ، این نوع گزارش ها به سه صورت تهیه می شوند ، دوره زمانی سه ماهه ، شش ماهه و یا یک ساله . شرکت بر اساس نیاز واحد تجاری خود این بازه را انتخاب می کند ، برای این کار نیاز به یک فرم استاندارد هست که در نرم افزار حسابداری شرکتی آن را در دسترس خواهیم داشت .

و دومین مورد ، محاسبه میزان درآمد حاصل از فروش است در اصلی ترین روش محاسبه سود و زیان نیاز است تا درآمد های حاصل از فروش کالا یا ارائه خدمات محاسبه شود . این درآمد هم با توجه به همان بازه زمانی که انتخاب کرده اید ، محاسبه می شود.

در آخر تعیین قیمت تمام شده برای تولید کالا یا ارائه خدمات مرحله مد نظر ما می باشد ، ارائه کردن یک خدمت یا تولید مسلماً دارای بهای تمام شده می باشد ، که این بها در تولید کالا شامل هزینه مواد اولیه و در ارائه خدمات شامل دستمزد کارکنان و کارمندان است .

درآمد های یک واحد اقتصادی با توجه به نوع فعالیت آن به دو دسته زیر قابل تقسیم است :

الف) درآمدهای عملیاتی

ب) درآمد های غیرعملیاتی

مجموعه در آمدهایی هستند که از فعالیت های اصلی و مستمر واحد تجاری حاصل میگردند و موسسه برای دستیابی به این نوع از درآمد ها ایجاد شده است. درآمدهای عملیاتی شامل ، فروش کالا ، ارائه خدمات ، استفاده دیگران از دارایی های شرکت. اندازه گیری درآمد های عملیاتی : درآمد عملیاتی معمولاً بر اساس توافق طرفین معامله تعیین می شود . این درآمد به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتنی پس از کسر تخفیفات تجاری و توافقی ، اندازه گیری و ثبت می شود .

 • درآمد های غیر عملیاتی : درآمدی است که از فعالیت های اصلی موسسه نشات نمی گیرد و با آن ها ارتباطی ندارد و به عنوان درآمد غیر فرعی شناخته می شود .برای تشخیص درآمد های غیر عملیاتی از عملیاتی باید حوزه فعالیت اصلی موسسه را ملاک و مبنا قرار داد.
 • هزینه های موسسه به دو قسمت زیر قابل تقسیم هستند:

الف) هزینه های عملیاتی

ب)هزینه های غیرعملیاتی

هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی در صورت سود و زیان :

هزینه های عملیاتی عبارت است از هزینه هایی که با فعالیت های اصلی و مستمر واحد تجاری در ارتباط هستند ، اما هزینه های غیر عملیاتی ، مخارج غیرجاری هستند که با فعالیت های مستمر و جاری موسسه ارتباط ندارند. در حقیقت تمام هزینه هایی که به صورت مستقیم و دائم در ارائه خدمات ، فروش کالا یا تولید نقش دارند ، جزء هزینه های عملیاتی هستند و مابقی به عنوان هزینه های غیر عملیاتی محسوب می شوند.

سود و زیان

طبقه بندی هزینه های عملیاتی

هزینه های عملیاتی بر مبنای کارکرد هزینه ها به سه دسته طبقه بندی می شوند . ۱_ بهای تمام فرمول فروش خالص چیست؟ شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده :شامل مجموعه مخارج مرتبط با تحصیل یا تولید کالاهایی که یک واحد اقتصادی به فروش می رساند را بهای تمام شده کالای فروش رفته می گویند . ۱_ بهای تمام شده کالای فروش رفته :مجموعه مخارجی که موسسه های خدماتی در ارتباط مستقیم با درآمد عملیاتی خود متحمل می شوند .۲_ بهای تمام شده خدمات ارائه شده: مجموعه مخارجی که موسسه های خدماتی در ارتباط مستقیم با درآمد عملیاتی خود متحمل می شوند.۲_ هزینه های توزیع و فروش : هزینه هایی که موسسه در ارتباط با توزیع ، فروش و تحویل کالا به مشتری ، متحمل می شود. ۳_ هزینه های عمومی و اداری: هزینه هایی که موسسه در ارتباط با اداره امور خود و انجام فعالیت های اداری متحمل شده و ارتباط مستقیمی با کسب درآمد ندارند.

 • در موسسات ، علاوه بر درآمد ها و هزینه های عملیاتی که ارتباط مستقیم با فعالیت های موسسه دارد و بخش عمده درآمد و هزینه های موسسه را شامل می شود ، امکان دارد درآمد ها و هزینه های عملیاتی دیگری نیز وجود داشته باشد که موسسه آنها را به عنوان ( سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی ) در صورت سود و زیان ارائه می نماید.

چه اقلامی در صورت سود و زیان وجود دارد؟

امکان دارد درآمد ها و هزینه های هر شرکت با دیگری مثل هم نباشد ، زیرا عملیات مالی هر شرکت و یا کسب و کاری با هم فرق دارد . اما با این وجود مواردی هستند که اکثرا در صورت سود و زیان می باشند .

۱_ درآمد ، درآمد فروش : فرآیند کسب درآمد در اغلب شرکت ها یکسان است ، آنان با فروش محصولات و خدمات شان به درآمد می رسند . صورت سود و زیان با کسب درآمد در آغاز کار بوجود می آید ، برخی از کسب و کار ها یا شرکت ها بسته به نوع خدمتی که ارائه و یا کالایی که می فروشند ، درآمد شان متفاوت است .

۲_بهای تمام شده کالای فروش رفته : بعد از اتمام محاسبه و تکمیل درآمد ها ، هزینه های عملیاتی گزارش می شوند . این هزینه موارد مختلف را شامل می شوند از جمله : مواد مستقیم ، دستمزد مستقیم ، سربار کارخانه . این هزینه ها در زمان گزارش ، جزو اولین دسته از هزینه هایی هستند که ثبت می شوند.

۳_ سود ناخالص : سومین عنوانی که در گزارش نوشته و سپس ثبت می شود ، سود ناخالص است ، که از کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته از درآمد فروش ، بدست می آید . در حسابداری ، سود ناخالص به تفاوت بین درآمد و هزینه های ساخت محصولات یا ارائه خدمات ، قبل از کسر کردن هزینه های مالیات ، حقوق ، گفته می شود .

۴_ هزینه های اداری و توزیع و فروش : سر تیتر بعدی که عدد آن از سود ناخالص کسر می شود و سود خالص قبل از مالیات بدست می آید ، هزینه های اداری و توزیع و فروش گفته می شود . هزینه های اداری شامل : حقوق ، اجاره ، حسابرسی ، تلفن و تلگراف ، نوشت افزار ، پست و متفرقه می باشند . این هزینه ها با تولید کالا یا ارائه خدمات مرتبط نیستند به همین علت در بهای تمام شده کالای فروش رفته قرار نمی گیرند .

۵_ سود عملیاتی : سود خالص قبل از کسر مالیات را به عبارتی سود عملیاتی می نامند ، زیرا هنوز مالیات و بهره از آن کسر نشده است . درآمد عملیاتی از کسر درآمد ها از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم بدست می آید. این سود برای شرکت از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که بیانگر سود ناشی از عملیات منظم شرکت و کسب و کار است .

۶_ هزینه مالی : این حساب شامل هزینه کارمزد وام های دریافتی ، هزینه تمبر و سفته ، هزینه جرائم دیر کرد وام های اخذ شده و هزینه های متفرقه مالی است . در واقع هزینه ای است که موسسه به منظور وجوه نقد لازم ، متحمل می گردد. هزینه های مالی عبارت اند از هزینه هایی که به تامین مالی شرکت از طریق بدهی های مربوطه است ، که ارزیابی آن ها برای شرکت مفید می باشد .

۷_ هزینه استهلاک : هزینه استهلاک بیانگر این است که چه مقدار از ارزش دارایی موجود در یک بازه زمانی مشخص استفاده شده است . غیر نقدی بودن آن به دلیل مالیات است ، با کسر کردن هزینه استهلاک از سود خالص ، مالیات پرداختی شرکت را می توان کاهش داد . دارایی های ثابت و بلند مدت شرکت مانند ، ساختمان ، وسایل نقلیه ، ماشین آلات ، تجهیزات و … در طی گذر زمان دچار کاهش ارزش شده و هزینه استهلاک به آن ها تعلق می گیرد.

۸_ سود یا زیان خالص قبل از کسر مالیات : نتیجه فعالیت های عادی و مستمر واحد تجاری که از بخش درآمد ها و هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی تشکیل شده است به عنوان سود یا زیان خالص قبل از کسر مالیات به عنوان یک رقم مشخص در صورت سود و زیان گزارش می شود. این عنوان بعد از کسر کردن هزینه های مالی در گزارش ثبت می شود.

۹_ مالیات : قبل از محاسبه سود خالص ، باید مالیات محاسبه و کسر گردد ، معمولاً مالیات با توجه به قوانین شامل معافیت هایی است که هر ساله مبلغ معینی برای معافیت تعیین می شود .

۱۰_ سود خالص : سود خالص به عنوان نتیجه نهایی گزارش سود و زیان شناخته می شود ، حاصل کسر کلیه هزینه های موسسه از درآمد های آن پس از کسر مالیات بر درآمد است . این مبلغ می تواند به عنوان معیار سنجش عملکرد موسسه در یک دوره مالی باشد . در آخر زمانی که سود سهام پرداختنی را از آن کسر کنیم ، به حساب سود انباشته در ترازنامه منتقل می شود.

تهیه گزارش سود و زیان

 • : برای تهیه گزارش سود و زیان دو روش اعمال می شود . در روش تک مرحله ای : ابتدا کلیه درآمد ها و در ادامه آن کلیه هزینه ها آورده و ثبت می شود ، در آخر مابه الاتفاوت آن ها سود یا زیان قبل از کسر مالیات نمایش داده می شود . روش دوم ، دو مرحله ای نام دارد که ابتدا درآمد های عملیاتی و بعد از آن هزینه های عملیاتی آورده می شود ، در نهایت از مابه الاتفاوت این دو سود یا زیان ناویژه به دست می آید . در مرحله بعد درآمد های غیرعملیاتی و هزینه های غیر عملیاتی ثبت می شود که حاصل مابه الاتفاوت این مرحله و مرحله قبل ، به سود و زیان قبل از کسر مالیات می رسیم.

آیا تهیه صورت سود و زیان ضروری است؟

هدف از تشکیل یک بنگاه اقتصادی کسب درآمد است ، برای اینکه دریابیم آیا بنگاه اقتصادی به این هدف رسیده یا خیر ، نیاز است تا درآمد و هزینه را به طور مستمر مورد بررسی قرار دهیم . ارائه کردن گزارشات صورت وضعیت ، ماهانه ، سالانه و فصلی به مدیران و صاحبان سهام آن ها را از وضعیت بنگاه تجاری آگاه می کند .

همچنین سرمایه گذاران و تحلیل گران برای تجزیه و تحلیل فعالیت اقتصادی بنگاه ، نیاز به داشتن اطلاعات دقیق از نتیجه فعالیت های بنگاه های تجاری دارند که به وسیله ارائه صورت های مالی به طور منظم تحقق می یابد. از مهم ترین صورت های مالی ، صورت سود و زیان جامع است که نشان دهنده درآمد ها و هزینه های یک بنگاه در دوره مالی تعیین شده است .

صورت های مالی سود و زیان

انواع و اقسام سود در گزارش سود و زیان

صورت سود و زیان دارای سه نوع سود می باشد . ۱_سود ناخالص : سود ناخالص از کسر ارقام فروش کالا از بهای تمام شده کالا به دست می آید و از طریق فرمول زیر حل می شود .

( فروش کالا _ بهای تمام شده کالا = سود ناخالص )

۲_ سود عملیاتی : سود عملیاتی یا به عبارتی سود قبل از کسر مالیات ، از کسر کردن سود ناخالص از هزینه های اداری و توزیع و فروش و هزینه استهلاک و … به دست می آید . و از طریق فرمول زیر حل می شود .

( سود ناخالص _ هزینه های اداری و توزیع و فروش _ هزینه استهلاک = سود عملیاتی )

۳_ سود خالص : سود خالص ، از کسر کردن مالیات از درآمد های غیر عملیاتی به علاوه هزینه های غیر عملیاتی کسر از سود عملیاتی به دست می آید ‌. و از طریق فرمول زیر حل می شود .

( سود عملیاتی _ هزینه های غیر عملیاتی + درآمد های غیر عملیاتی _ مالیات = سود خالص )

 • قابل توجه ترین بخش صورت سود و زیان ، که نتیجه فعالیت یک شرکت یا کسب و کار را بیان می کند ، قسمت پایانی آن یعنی سود یا زیان ویژه است که با تامل و مطالعه بر روی آن می توان دریافت که حاصل فعالیت های شرکت سود آور بوده یا زیان آور .

ترازنامه و صورت سود و زیان چه تفاوتی با یکدیگر دارند ؟

تاریخ ترازنامه ، به عنوان صورتی که معرف وضعیت مالی واحد تجاری است ، بیانگر یک مقطع زمانی مشخص مانند ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ می باشد . در حالی که صورت سود و زیان به گونه ای است که یک دوره زمانی مشخص ، مانند سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ را شامل می شود. تاریخ ترازنامه معرف پایان دوره گزارشگری مالی است.

 • نمونه هایی از سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی عبارت است از :

الف ) سایر درآمد های عملیاتی : ۱_ سود حاصل از فروش ضایعات ۲_ اضافی انبار ۳_ اضافی صندوق .

ب ) سایر هزینه های عملیاتی : ۱_هزینه کاهش ارزش موجودی کالا ۲_ کسری انبار ۳_ کسری صندوق .

 • اطلاعات زیر باید در بخش عنوان به طور دقیق ارائه گردد:

الف) نام واحد گزارشگر و شکل حقوقی آن

ب) نام صورت مالی (صورت سود و زیان)

ج) تاریخ و دوره زمانی گزارشگری

د) واحد پول گزارشگری

ه) سطح گرد کردن (رند کردن) مبالغ مندرج در صورتهای مالی

 • محاسبه سود(زیان) عملیاتی در موسسه های خدماتی:

موسسه های خدماتی ، واحد هایی هستند که خدماتی به مشتریان ارائه می کنند و معمولاً در قبال ارائه خدمات ، منفعت به دست می آورند ، ارائه خدمات از عمده ترین منبع کسب درآمد در موسسه های خدماتی است برای محاسبه سود یا زیان عملیاتی در این موسسه ها ابتدا درآمد ارائه خدمات از بهای تمام شده خدمات ارائه شده کسر و سود ناخالص مشخص می شود ، سپس سود ناخالص از هزینه های عملیاتی کسر می گردد و سود (زیان) عملیاتی بدست می آید .

محاسبه سود (زیان) عملیاتی در موسسه های بازرگانی:

موسسه های بازرگانی ، واحد هایی هستند که به خرید و فروش مواد خام ، فراورده ها و کالاها اشتغال دارند ، این واحد ها معمولاً بدون تغییر شکل و محتوای کالاهای خریداری شده آنها را به فروش می رسانند . مراحل محاسبه سود (زیان ) عملیاتی در موسسه های بازرگانی : ۱_ فروش خالص یا در آمد حاصل از فروش ۲_ بهای تمام شده کالای فروش رفته ۳_سود (زیان) ناخالص ۴_ هزینه های عملیاتی ۵_ سود (زیان) خالص عملیاتی.

این مقاله از طرف شرکت نرم افزاری آرپا تهیه شده است و توضیحات کلی در مورد صورت سود زیان ارائه شده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.